Zastavme "transgender" Barbie!

Neohrozujte malé dievčatá transgender hračkami!

 

Zastavme "transgender" Barbie!

Zastavme "transgender" Barbie!

0200.000
  169.799
 
169.799 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Možno ste o tom už počuli - spoločnosť Mattel sa rozhodla uviesť na trh transgender Barbie.

Údajne ide o poctu Laverne Cox, LGBT hercovi, ktorý sa 29. mája dožil 50 rokov. Bábika Barbie je súčasťou kolekcie nazvanej „tribute,“ v ktorej sú aj ďalšie bábiky vrátane kráľovnej Alžbety II.

Porovnať kráľovnú Alžbetu II. s LGBT hercom? Absurdné a neúctivé!

Výkonná viceprezidentka spoločnosti a globálna riaditeľka Barbie, Lisa McKnight, hrdo oznámila toto rozhodnutie:

"Sme hrdí na to, že môžeme zdôrazniť dôležitosť inklúzie a prijatia v každom veku, a kolekciou Barbie oceniť významný vplyv Laverne na kultúru."

Samotný Laverne Cox sa zasa k tejto téme vyjadril na Instagrame:

"Teraz je tu bábika Barbie Laverne Cox. Jednoducho wow! Ďakujem všetkým v Matteli za všetku lásku, ktorú ste vložili do jej vytvorenia. A ďakujem za tento moment pre trans a lgbtq+ komunitu v skutočne náročných časoch, najmä pre trans deti. Som hlboko poctený a dúfam, že táto bábika bude majákom nádeje a možností pre fanúšikov Barbie všetkých vekových kategórií."

Laverne rozpráva, že v detstve veľmi trpel a že vo veku 11 rokov sa pokúsil spáchať samovraždu. A keďže trpel na gender dysfóriu, nechce, aby rovnaké utrpenie zažili aj ostatné deti. 

Deti, ktoré sa hrajú s bábikami, nepotrebujú dostávať posolstvá, ktoré ich nezaujímajú, ani nie sú dosť staré a zrelé na to, aby ich pochopili.

Laverne hovorí, že má obavu o transgender deti. "Transgender deti?!" Veď mnohé deti nevedia, aké školské predmety si majú vybrať na základnej a stredne škole, alebo niektoré dokonca nevedia ani to, čo si chcú dať na večeru. Avšak podľa LGBT aktivistov tieto deti už vedia, že majú iné pohlavie "ako to, ktoré im bolo pridelené pri narodení."

Zámer spoločnosti Mattel je vychovávať naše deti v životnom štýle LGBT a povzbudzovať ich k „zmene pohlavia.“ Musíme ich zastaviť!

Barbie sa 60 rokov predávala ako symbol ženskej krásy a často bola kritizovaná za presadzovanie nereálnych ženských mier. A teraz sa muž, ktorý tvrdí, že sa cíti byť ženou, snaží dostať do hry. Takto si vážia ženy? Takto chcú vychovávať naše deti? V tom prípade s našimi peniazmi nebudú môcť rátať. Ich produkty si určite nekúpim!

Mattel sa pripája k "progresívnej" vlne, ktorá je údajne "inkluzívna." Ak chcú rodičia vychovávať svoje deti v základnej pravde, že Boh nás stvoril ako mužov a ženy, a teda existujú iba dve biologické pohlavia, automaticky sú týmito „progresívcami“ označení ako homofóbni, transfóbni, diskriminační a pod.

Z nenormálneho robia normálne a z protiprizodeného prirodzené. Avšak my s nimi nesúhlasíme a budeme sa držať zdravého rozumu. 

Loptička je teraz na ich strane: Mattel si musí vybrať medzi módnou LGBT indoktrináciou na jednej strane, a svojou tradičnou zákazníckou klientelou na strane druhej. Kým sa nerozhodne, odmietam si od nich čokoľvek kúpiť.

Odmietame riskovať integritu a nevinnosť detí. A čo Vy?

Podpíšte sa a odmietnite spolu s nami transgender Barbie.

Viac informácií nájdete tu ( v anglickom jazyku):

Nebezpečenstvo transgenderovej Barbie od spoločnosti Mattel

https://www.dailysignal.com/2022/06/02/why-mattels-transgender-barbie-poses-harm-to-kids/


 

0200.000
  169.799
 
169.799 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Prestaňte predávať transgender Barbie!

Predpokladám, že ste si všimli najnovšie výsledky akcií spoločnosti Disney na trhoch.

Okrem vojny na Ukrajine a všeobecného kontextu recesie sa zdá byť zrejmé, že vyhliadky zábavnej spoločnosti vybledli v dôsledku jej stratégie, ktorou sa snaží indoktrinovať mládež LGBT ideológiou. 

Zdá sa, že Vaša spoločnosť sa rozhodla vydať rovnakou cestou. A ja predpokladám, že skončíte s veľmi podobným výsledkom ako Disney. Pretože žiadny otec nebude riskovať nevinnosť našich dcér kúpou hračky Barbie, ktorej cieľom je indoktrinovať jeho dcéru. 

Barbie bola vždy určitým vzorom krásy a štýlu. Ak sa vzdá vlastného obsahu, aby sa stala priamou rukou LGBT lobby, taká Barbie prestáva byť zaujímavá a ľudia si ju prestanú kupovať. 

Rozhodnite sa: buď stiahnite transgender Barbie z trhu alebo so mnou prestaňte počítať ako so zákazníkom.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Prestaňte predávať transgender Barbie!

Predpokladám, že ste si všimli najnovšie výsledky akcií spoločnosti Disney na trhoch.

Okrem vojny na Ukrajine a všeobecného kontextu recesie sa zdá byť zrejmé, že vyhliadky zábavnej spoločnosti vybledli v dôsledku jej stratégie, ktorou sa snaží indoktrinovať mládež LGBT ideológiou. 

Zdá sa, že Vaša spoločnosť sa rozhodla vydať rovnakou cestou. A ja predpokladám, že skončíte s veľmi podobným výsledkom ako Disney. Pretože žiadny otec nebude riskovať nevinnosť našich dcér kúpou hračky Barbie, ktorej cieľom je indoktrinovať jeho dcéru. 

Barbie bola vždy určitým vzorom krásy a štýlu. Ak sa vzdá vlastného obsahu, aby sa stala priamou rukou LGBT lobby, taká Barbie prestáva byť zaujímavá a ľudia si ju prestanú kupovať. 

Rozhodnite sa: buď stiahnite transgender Barbie z trhu alebo so mnou prestaňte počítať ako so zákazníkom.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]