Varovanie: LGBT lobby ohrozuje práva detí v Európe!

Petícia pre Euŕopsku komisiu

 

Varovanie: LGBT lobby ohrozuje práva detí v Európe!

Varovanie: LGBT lobby ohrozuje práva detí v Európe!

0100.000
  81.041
 
81.041 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Nemáme pre Vás dobré správy: Európska komisia predložila návrh na uznanie "rodičov" rovnakého pohlavia v celej EÚ. 

To znamená, že rodičovstvo uznané v jednom členskom štáte EÚ by malo byť uznané vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ bez akéhokoľvek osobitného postupu. 

Tento návrh nie je ničím iným ako pokusom prinútiť členské štáty EÚ, aby spochybnili manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a aby podkopali právo detí mať otca a matku.

V budúcnosti môžu byť členské štáty EÚ nútené akceptovať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, prenájom materníc, ako aj adopciu detí pármi rovnakého pohlavia, aj keď žiadna z týchto praktík sa nenachádza v ich národnej legislatíve.

Čím skôr zareagujeme, tým väčšiu šancu máme tento návrh zastaviť! 

Podpíšte našu petíciu a vyzvite Komisiu, aby prestala zasahovať do vecí, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov EÚ.

Európska komisia sa nás snaží presvedčiť, že návrh vznikol v záujme ochrany detí s cieľom hájiť záujmy a práva detí.

V skutočnosti využívajú deti na to, aby presadili dúhovú ideológiu, popreli identitu manželstva a rodiny, a zotreli biologické rozdiely medzi mužmi a ženami.

Chcete vedieť, ako sme zistili, že im nejde o ochranu detí, ale o presadenie ideológie? Stačí si pozrieť reakcie zástancov návrhu 

Gaby Bischoff, nemecká europoslankyňa za socialistov a podpredsedníčka frakcie, uviedla, že návrh zákona prichádza v čase, keď na miestach ako Maďarsko a Poľsko dochádza k obmedzovaniu práv LGBT ľudí.

Podobne sa vyjadrila aj predsedníčka skupiny Zelených, nemecká poslankyňa Európskeho parlamentu Terry Reintkeová: "Návrh je veľmi dôležitým krokom pre queer komunitu," povedala. 

Queer komunita, lesby, gejovia, transgenderi... Ale čo malé deti a ich záujmy? 

Nemôžeme dovoliť, aby bol tento návrh prijatý. Každé dieťa má právo na matku a otca. Toto právo vychádza z dôstojnosti človeka a nemá o tom rozhodovať EÚ.

Podpíšte sa pod petíciu adresovanú Európskej komisii a postavme sa za suverenitu členských štátov.

Európska komisia sa snaží obísť národné vlády a nanútiť občanom týchto krajín nový typ rodinnej politiky, v centre ktorej budú ideologické požiadavky LGBT. Občania, ktorí sú presvedčení o tom, čo je prirodzené a normálne, teda že rodina sa skladá z otca, matky a detí, sú pre EÚ problémoví, pretože namiesto ideológie veria biologickej realite.

Európska komisia pracuje na tomto návrhu už približne dva roky, pričom dobre vie, že ide o kontroverzný dokument vyvolávajúci odpor občanov.

A rovnako ako pred dvoma rokmi si vybrali ten najlepší čas, aby návrh pretlačili.   

CitizenGO sa vtedy postavilo proti návrhu EÚ, ktorý sa obsahoval:

  • Zavedenie trestného činu "homofóbie" vo všetkých európskych krajinách.
  • De facto uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia v celej EÚ.
  • Zavedenie gender výchovy na školách.
  • Úradná zmena "pohlavia" bez vekového obmedzenia - dokonca aj pre deti!
  • Povinné prideľovanie finančných prostriedkov LGBT organizáciám.
  • Využívanie Fondu obnovy s dôrazom na LGBT komunitu. 

A aby mohli svoje ideologické videnie sveta poľahky presadzovať, potrebovali si upevniť mocenskú pozíciu a pokúšali sa členským štátom zrušiť "právo veta", vďaka ktorému sa nám darí zastavovať zásadné ideologické excesy v rámci EÚ.

Všetkými prostriedkami chcú, aby si Maďarsko a Poľsko kľakli na kolená... Ale sme istí, že tieto krajiny budú klásť tvrdý odpor.

Slovensko ako členský štát EÚ je má tiež významnú rolu. Musíme stáť na strane zdravého rozumu a tlačiť na našich zástupcov v Komisii, aby odmietli pokusy európskych byrokratov v Bruseli zasahovať do našich národných kompetencií a ohrozovať našu suverenitu.

Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť a spravodajkyňa návrhu v roku 2020, uviedla, že európske krajiny, ktoré nebudú rešpektovaťnovú  LGBT stratégiu, majú byť potrestané:

"Som pevne presvedčená, že toto je spôsob, ako urobiť poriadok v členských štátoch," povedala a vysvetlila: "Dobre, nedostanete tú časť (finančných prostriedkov), ktorú by ste mali dostať, ak nebudete rešpektovať zásady právneho štátu." 

Zásady právneho štátu si v EÚ vysvetľujú rôzni ľudia rôzne, hoci základné ohraničenie nájdeme v základných zmluvách o fungovaní EÚ. A ak niečo pripúšťa širšiu interpretáciu,  môže dôjsť aj k zneužívaniu tohto princípu s cieľom perzekvovať ideologických oponentov. A to nemôžeme dovoliť.

Pre byrokratov v EÚ je dúhová ideológia "právnym štátom". Dokonca aj práva detí sú jej podriadené!

Bez Vašej pomoci ich nedokážeme zastaviť. 

Podpíšte našu petíciu a spoločne odmietnime vnucovanie dúhovej ideológie členským štátom EÚ.

Viac informácií:

Komisia EÚ posilňuje práva detí rodičov rovnakého pohlavia
https://euobserver.com/health-and-society/156519

Komisia EÚ: "Uznajte práva homosexuálnych rodičov vo všetkých členských krajinách"
https://pledgetimes.com/eu-commission-recognize-the-rights-of-gay-parents-in-all-member-countries/

Balík opatrení v oblasti rovnosti: Komisia navrhuje nové pravidlá uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7509

0100.000
  81.041
 
81.041 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietame vnucovanie dúhovej ideológie členským štátom EÚ

Vážená pani predsedníčke Európskej komisie, Ursula von der Leyen,
Vážení zástupcovia Slovenskej republiky v Európskej komisii,

ako občania Slovenska a Európskej únie považujee návrh na uznanie rodičov rovnakého pohlavia v celej EÚ za neprijateľný.  

Tento návrh využíva deti na to, aby všetkým členským štátom EÚ vnútil LGBT ideológiu. Aj keď návrh tvrdí presný opak, je zrejmé, že nemá na zreteli najlepšie záujmy a práva detí. Naopak, návrh sa snaží obetovať deti a ich blaho v prospech menšinovej skupiny. 

Návrh zároveň nerešpektuje suverenitu členských štátov, kde len 14 z 27 členských štátov uznáva právny inštitút "manželstva" pre páry rovnakého pohlavia.

Sme si vedomí toho, že ak bude tento návrh prijatý, otvorí dvere prenájmu materníc ako aj adopciám detí pármi rovnakého pohlavia.  

Preto Vás naliehavo žiadame, aby ste návrh odmietli a pevne sa postavili na ochranu našej suverenity a chápanie manželstva a rodiny, ktoré je v súlade s našou ústavou. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietame vnucovanie dúhovej ideológie členským štátom EÚ

Vážená pani predsedníčke Európskej komisie, Ursula von der Leyen,
Vážení zástupcovia Slovenskej republiky v Európskej komisii,

ako občania Slovenska a Európskej únie považujee návrh na uznanie rodičov rovnakého pohlavia v celej EÚ za neprijateľný.  

Tento návrh využíva deti na to, aby všetkým členským štátom EÚ vnútil LGBT ideológiu. Aj keď návrh tvrdí presný opak, je zrejmé, že nemá na zreteli najlepšie záujmy a práva detí. Naopak, návrh sa snaží obetovať deti a ich blaho v prospech menšinovej skupiny. 

Návrh zároveň nerešpektuje suverenitu členských štátov, kde len 14 z 27 členských štátov uznáva právny inštitút "manželstva" pre páry rovnakého pohlavia.

Sme si vedomí toho, že ak bude tento návrh prijatý, otvorí dvere prenájmu materníc ako aj adopciám detí pármi rovnakého pohlavia.  

Preto Vás naliehavo žiadame, aby ste návrh odmietli a pevne sa postavili na ochranu našej suverenity a chápanie manželstva a rodiny, ktoré je v súlade s našou ústavou. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]