Zastavme LGBT knihu pre deti

Petícia pre slovenské kníhkupectvá

 

Zastavme LGBT knihu pre deti

Zastavme LGBT knihu pre deti

050.000
  22.740
 
22.740 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Na slovenskom knižnom trhu sa nachádza vysoko ideologická kniha pre deti s názvom "Moja veľká kniha odpovedí: Odkiaľ sa berú bábätká?"

Táto kniha otvorene propaguje gender ideológiu a LGBT životný štýl medzi malými deťmi bez varovania nič netušiacich rodičov, ktorí ani nevedia, čo kupujú!

Pričom vieme, že rodičia nechcú, aby ich deti niekto učil o tom, že si môžu zmeniť biologické pohlavie alebo dobrovoľné si zvoliť inú sexuálnu orientáciu.

Túto knihu si dokonca všimli niektorí politici, upozornili na ňu, no kníhkupectvá naďalej bez problémov pokračujú v predaji tejto ideologickej knihy pre malé deti.

Preto musíme konať rýchlo, aby sme chránili naše deti pred týmto škodlivým obsahom.

Podpíšte našu petíciu, v ktorej žiadame kníhkupectvá, aby stiahli z predaja knihu "Odkiaľ sa berú bábätká?"

Presvedčte sa sami, že táto kniha nie je vôbec vhodná pre deti.

Píše sa tam napríklad toto:

Môžu otehotnieť aj muži?

Otehotnieť môžu iba dospelé osoby s maternicou. Tento orgán majú väčšinou ženy. Niektoré osoby s maternicou sa však považujú za mužov a žijú ako muži. Tieto osoby môžu takisto otehotnieť. 

Čiže z toho vyplýva, že menštruovať, otehotnieť a porodiť dieťa môže aj muž. Úplne pomýlené! 

V knihe sa dieťa dozvie napríklad to, že dieťa môže mať aj dvoch otcov alebo dve matky, pričom sa z textu javí, akoby to bola rovnocenná alternatíva voči starostlivosti otca a matky, čo vôbec nie je pravda. 

Majú všetky bábätká matku a otca?

Všetky bábätká vznikajú zo ženskej pohlavnej bunky – vajíčka, a mužskej pohlavnej bunky . spermie. To však automaticky neznamená, že každé dieťa vyrastá s mamou a otcom. Všetky rodiny nevyzerajú rovnako. O niektoré deti sa stará iba jeden rodič, niektoré majú dvoch ockov alebo dve mamy a inú zase žijú napríklad os starými rodičmi či pestúnmi. 

Alebo sa dieťa z knihy dozvie, že deti sa vyrábajú, čím degraduje ľudskú bytosť na výrobný tovar. Autorka knihy následne obhajuje prenájom materníc a anonymné darcovstvo vajíčok a spermií, čo sú vysoko neetické záležitosti, keďže dieťa má právo na otca a matku a na prirodzený vývin v matkinom lone. Mimochodom v čoraz viac krajinách EÚ je prax prenájmu materníc nelegálna a v detskej knižke sa prezentuje ako prípustné riešenie problémov s plodnosťou. 

Môžu mať všetci dospelí deti?

Pohlavné orgány nefungujú u všetkých ľudí správne. Niekedy treba na výrobu bábätka pomoc: tú môže poskytnúť napríklad lekár tým, že spojí spermiu s vajíčkom, prípadne možno použiť spermie, vajíčka, či dokonca maternicu niekoho iného. 

Aby toho nebolo málo, dieťa sa z knižky dozvie aj to, že rozdiely medzi chlapcami a dievčatami síce sú biologicky determinované, ale nie je to úplne jednoznačné. Navyše autorka priamo spomína ľudí s psychickou chorobou gender dysfórie, hoci to vôbec neoznačuje za chorobu.

Aký je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami?

...Nie je to však také jednoduché. Telo môže byť niekedy trochu dievčenské a trochu chlapčenské. Niektorí ľudia sa psychicky nemusia stotožňovať so svojím fyzickým pohlavím.

A takto by sme mohli ešte pokračovať ďalej. 

Hoci ide o pomerné malú knihu pre deti, je tam veľké množstvo ideologického balastu. 

Musíme konať. Prosím, pridajte sa k nám.

URGENTNÉ: Podpíšte petíciu a vyzvite kníhkupectvá, aby prestali predávať knihu "Odkiaľ sa berú bábätká?" 

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Matúš Hagara, 54, 9722 25 Diviaky nad Nitricou.

Foto: knihcentrum.cz

050.000
  22.740
 
22.740 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Stiahnite z predaja knihu "Odkiaľ sa berú bábätká"

Vážené kníhkupectvá,

my, nižšie podpísaní občania, Vás žiadame, aby ste stiahli z predaja detskú knihu "Moja veľká kniha odpovedí: Odkiaľ sa berú bábätká?"

Spomenutá kniha propaguje gender ideológiu a normalizuje LGBT životný štýl medzi malými deťmi bez akéhokoľvek upozornenia rodičov. Ako zodpovední rodičia máme právo vybrať si, akému obsahu budú naše deti vystavené, obzvlášť v tak citlivom a zraniteľnom veku.

Pre príklad uvádzame nasledovnú citáciu, z ktorej vyplýva, že menštruovať, otehotnieť a porodiť dieťa môže aj muž, čo je absurdné: 

"Môžu otehotnieť aj muži?"

"Otehotnieť môžu iba dospelé osoby s maternicou. Tento orgán majú väčšinou ženy. Niektoré osoby s maternicou sa však považujú za mužov a žijú ako muži. Tieto osoby môžu takisto otehotnieť."

Kniha „Odkiaľ sa berú bábätká“ obsahuje ideológiu, s ktorou mnohí z nás silno nesúhlasia. Ide o otvorenú LGBT propagandu, ktorú považujeme za nevhodnú pre naše deti. Naše obavy pramenia z túžby chrániť psychické zdravie a čistotu našich detí.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o urýchlené stiahnutie tejto knihy z predaja. Takýmto konaním potvrdíte svoj záujem chrániť nevinnosť a zdravý psychický vývin našich detí. 

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]

Stiahnite z predaja knihu "Odkiaľ sa berú bábätká"

Vážené kníhkupectvá,

my, nižšie podpísaní občania, Vás žiadame, aby ste stiahli z predaja detskú knihu "Moja veľká kniha odpovedí: Odkiaľ sa berú bábätká?"

Spomenutá kniha propaguje gender ideológiu a normalizuje LGBT životný štýl medzi malými deťmi bez akéhokoľvek upozornenia rodičov. Ako zodpovední rodičia máme právo vybrať si, akému obsahu budú naše deti vystavené, obzvlášť v tak citlivom a zraniteľnom veku.

Pre príklad uvádzame nasledovnú citáciu, z ktorej vyplýva, že menštruovať, otehotnieť a porodiť dieťa môže aj muž, čo je absurdné: 

"Môžu otehotnieť aj muži?"

"Otehotnieť môžu iba dospelé osoby s maternicou. Tento orgán majú väčšinou ženy. Niektoré osoby s maternicou sa však považujú za mužov a žijú ako muži. Tieto osoby môžu takisto otehotnieť."

Kniha „Odkiaľ sa berú bábätká“ obsahuje ideológiu, s ktorou mnohí z nás silno nesúhlasia. Ide o otvorenú LGBT propagandu, ktorú považujeme za nevhodnú pre naše deti. Naše obavy pramenia z túžby chrániť psychické zdravie a čistotu našich detí.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o urýchlené stiahnutie tejto knihy z predaja. Takýmto konaním potvrdíte svoj záujem chrániť nevinnosť a zdravý psychický vývin našich detí. 

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]