OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

Petícia adresovaná OSN

 

OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

0100.000
  99.934
 
99.934 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!
Minulý týždeň vydala OSN nové poštové známky s cieľom propagovať LGBT (lesbygayoviabisexuáli a transexuáli) skupiny a ich požiadavky po celom svete. 
 
Jedna zo šiestich vydaných známok, pod názvom "gay family" zobrazuje dvoch mužov s malým dievčatkom, na ďalších sú napríklad bozkávajúce sa páry rovnakého pohlavia, alebo motýľ symbolizujúci transexuála
 
Jednostranné rozhodnutie OSN propagovať agendu LGBT, ktorá je v rozpore so zákonmi, kultúrou a presvedčením väčšiny členských štátov OSN, je neakceptovateľné. Povedzme OSN, aby prestala do sveta tlačiť LGBT agendu! 
 
Nové LGBT známky, ktoré vydalo OSN v rámci svojej iniciatívy "Slobodní a Rovní", presadzuje pre LGBT skupiny "právo", aby osoby rovnakého pohlavia mohli uzavrieť manželstvo a mať deti. Žiadne takéto právo však nevyplýva, ani z medzinárodného práva ani z rezolúcií OSN. Úradníci v sekcii ľudských práv OSN si uzurpujú právomoc rozhodovať aj bez súhlasu väčšiny členských krajín a dokonca aj napriek ich odporu, čo však ide proti samotným cieľom a princípom OSN.
 
Organizácia Spojených národov je plne financovaná členskými štátmi. Podpíšte túto petíciu, aby Organizácia Spojených národov vedela, že nechceme, aby z našich peňazí presadzovala LGBT požiadavky a podkopávala manželstvo muža a ženy ako najlepšie prostredie pre výchovu detí.

Prečítajte si aj:
Odpor členských štátov k vydaniu LGBT známok (v angličtine)

 
 
0100.000
  99.934
 
99.934 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

LGBT známky neodrážajú hodnoty členských štátov OSN!

Vážený pán Ban Ki­-Moon, generálny tajomník OSN,

vážený pán Charles Radcliffe, vedúci sekcie globálnych záležitostí Úradu vysokého komisára pre ľudské práva OSN,

vážený Poštový úrad OSN,

veľmi ma znepokojilo a pobúrilo, že sa Organizácia Spojených Národov rozhodla stať aktivistom LGBT a vydať sériu známok propagujúcich homosexualitu a transrodovosť, známu pod označením "Slobodní a rovní". Táto iniciatíva sa neteší konsenzu a dokonca ani väčšinovej podpore medzi členskými štátmi OSN.

Vydaním týchto známok sa OSN rozhodla postaviť na stranu menšiny členských štátov a sexuálnych aktivistov, v úplnom rozpore so želaniami a záujmom väčšiny svojich členských štátov a obyvateľstva, ktoré zastupujú. Neexistuje žiadny základ v mandáte OSN alebo v medzinárodnom práve pre podporu LGBT praktík alebo životného štýlu.

OSN by nemala prijímať jednostranné rozhodnutia o takýchto citlivých otázkach, ktoré urážajú cítenie väčšiny svojich členských štátov, a sú v rozpore s ich náboženským presvedčením, kultúrou, tradíciou a zákonmi. Prosím o okamžité stiahnutie série známok "Slobodní a Rovní" z obehu.

[Vaše meno/Vaše jméno]

LGBT známky neodrážajú hodnoty členských štátov OSN!

Vážený pán Ban Ki­-Moon, generálny tajomník OSN,

vážený pán Charles Radcliffe, vedúci sekcie globálnych záležitostí Úradu vysokého komisára pre ľudské práva OSN,

vážený Poštový úrad OSN,

veľmi ma znepokojilo a pobúrilo, že sa Organizácia Spojených Národov rozhodla stať aktivistom LGBT a vydať sériu známok propagujúcich homosexualitu a transrodovosť, známu pod označením "Slobodní a rovní". Táto iniciatíva sa neteší konsenzu a dokonca ani väčšinovej podpore medzi členskými štátmi OSN.

Vydaním týchto známok sa OSN rozhodla postaviť na stranu menšiny členských štátov a sexuálnych aktivistov, v úplnom rozpore so želaniami a záujmom väčšiny svojich členských štátov a obyvateľstva, ktoré zastupujú. Neexistuje žiadny základ v mandáte OSN alebo v medzinárodnom práve pre podporu LGBT praktík alebo životného štýlu.

OSN by nemala prijímať jednostranné rozhodnutia o takýchto citlivých otázkach, ktoré urážajú cítenie väčšiny svojich členských štátov, a sú v rozpore s ich náboženským presvedčením, kultúrou, tradíciou a zákonmi. Prosím o okamžité stiahnutie série známok "Slobodní a Rovní" z obehu.

[Vaše meno/Vaše jméno]