Kontrolór LGBTI práv

Žiadna medzinárodná zmluva nedifinuje špeciálne práva pre LGBT

 

Kontrolór LGBTI práv

Kontrolór LGBTI práv

0100.000
  52.506
 
52.506 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!
AKTUALIZOVANÉ

Napriek tomu, že mnohé vlády, ktoré predstavujú väčšinu svetovej populácie, boli proti rezolúcii SOGI, ktorej cieľom je zriadiť LGBTI "kontrolóra", ktorý bude dozerať na presadzovanie LGBTI agendy po celom svete,  Rada OSN pre ľudské práva túto rezolúciu, bohužiaľ, prijala.

Hlasovanie bolo: 23 krajín za, 18 proti a 6 krajín sa hlasovania zdržalo.

Odsúhlaseniu rezolúcie predchádzala búrlivá diskusia, v ktorej zazneli mnohé naše výhrady a boli prijaté úpravy, ktoré zmierili dopad "rezolúcie na členské štáty OSN. Napriek tomu, že LGBTI "kontrolór" bude robiť všetko, čo bude v jeho právomoci, aby vytváral tlak na krajiny, ktoré nebudú otvorené LGBTI agende, jeho odporúčanie nebudú záväzné. A navyše, do rezolúcie sa podarilo doplniť dodatky, ktoré vyzdvihli univerzálnosť medzinárodne uznaných ľudských práv (tzv. "LGBTI práva" takými nie sú), dôležitosť rešpektovania zákonov každej krajiny a jej regionálnych, kultúrnych a náboženských hodnôt.

--------------------------
OSN chce mať špeciálneho spravodajcu pre LGBT práva. Jeho úlohou bude monitorovať a presadzovať dodržiavanie LGBT práv na celom svete. Kritici tohto zámeru si nedávajú servítku pred ústa a hovoria o "gestape gayov", ktoré bude prenasledovať všetkých odporcov LGBT agendy. 

 
Vo štvrtok 30. júna sa bude v Rade pre ľudské práva OSN v Ženeve hlasovať za rezolúciu o sexuálnej orientácii a gender identite (známej pod skratkou SOGI), ktorej cieľom je vymenovať osobitného spravodajcu pre LGBTI práva. 
 
Samozrejme, že sme proti akémukoľvek násiliu a diskriminácii, ale rezolúcia SOGI chce monitorovať diskrimináciu na základe nejasných kritérií sexuálnej orientácie a rodovej (gender) identity. Ako bude rodová identita definovaná? Facebook uvádza 71 rôznych rodov. Majú národy zakotviť do svojich zákonov všetkých vyše 70 rôznych rodov? Gender identita je stanovená len na základe vnútorného pocitu jednotlivca, a je ju možné meniť, ako je vôbec možné upraviť takéto niečo zákonmi?
 
Vymenovanie osobitného spravodajcu pre práva na základe sexuálnej orientácie a gender identite otvorí Pandorinu skrinku súdnych sporov proti vládam a jednotlivcom, a môže ohroziť náboženskú slobodu, či slobodu prejavu ľudí, ktorí nesúhlasia s LGBT agendou. 
 
Rezolúcia je veľmi sporná aj z nasledujúcich dôvodov:
 
- Žiadna záväzná medzinárodná zmluva neupravuje práva založené na sexuálnej orientácii a gender identite
- Štáty nemôžu zodpovedať za dodržiavanie noriem nediskriminácie, ktoré neboli nikdy dohodnuté a navyšu sú vágne a kontroverzné.
- Rezolúcia nedefinuje, čo je "SOGI" diskriminácia, čo dáva priestor na zneužívanie voči tým, ktorí nesúhlasia s LGBT agendou. Budú toalety vyhradené pre mužov alebo ženy považované za diskrimináciu? Budú zákony, ktoré definujú manželstvo ako zväzok muža a žena hodnotené ako diskriminácia?
 
Prosím, podpíšte túto petíciu a ohraďte sa proti spornej SOGI rezolúcii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Text SOGI rezolúcie v angličtine
0100.000
  52.506
 
52.506 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietnite rezolúciu OSN o sexuálnej orientácii a gender identite (SOGI)

Na vedomie Ministerstvám zahraničných vecí členských štátov slúžiacim v Rade pre ľudské práva pri OSN. 

Píšem s veľkou obavou po tom, ako som mal/a možnosť počuť o rezolúcii o sexuálnej orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30. júna.

Táto rezolúcia ma za cieľ vytvoriť kanceláciu osobitného spravodajcu pre LGBTI práva. Tieto práva však nikdy neboli definované a nie sú uznané žiadnou medzinárodnou zmluvou okrem všeobecného odsúdenia násilia a diskriminácie. 

 Pripomínam Vám, že Charta OSN je jasná a v článku 2.7 hovorí, že "Žiadne ustanovenie tejto Charty neoprávňuje OSN zasahovať v prípadoch, ktoré sú pod domácou jurisdikciou jednotlivých štátov."

 Táto rezolúcia je skutočným ohrozením princípu nezasahovania do záležitosti štátu, pretože hovorí, že osobitný spravodajca môže zasahovať v prípadoch týkajúcich sa sexuality, ktorá sa dotýka hlbokým náboženských a kultúrnych noriem a je jedinečná pre každý národ.

Sexuálna orientácia a gender identita sú založené na subjektívnom vnímaní jednotlivca s ohľadom na jeho pohlavie, sexuálnu príťažlivosť a sexuálne preferencie a nie na genetiku.

Ide o nehmotné a meniteľné charakteristiky, ako uvádzajú propagátori rezolúcie. Tieto charakteristiky nemajú definíciu alebo všeobecne akceptovanú diagnózu, takže nemôžu byť merané ani kvantifikované.

Ako chcete vydávať zákony a vytvárať politiky na základne vnútorného, subjektívneho vnímania?

Facebook eviduje 71 rozličných "rodov". Bude domnelo nezávislý expert rozoznávať všetky alebo len niektoré z týchto "pohlaví"? Kto rozhodne, ktoré "pohlavia" sú dovolené a ktoré nie? A naozaj veria, že členské štáty uznajú 71 druhov rodov?

Na niektorých miestach, už uznali "právo" mať "zmenu pohlavia" (amputáciou, a, alebo hormonálnou liečbou) s cieľom rešpektovať gender identitu. Dokonca aj pre neplnoletých bez vedomia alebo súhlasu rodičov. Nový osobitný spravodajca bude za, alebo proti týmto takzvaným "právam"? Bude osobitný spravodajca napomínať štáty, ktoré neposkytujú takúto "liečbu"?

Bude osobitný spravodajca považovať za diskriminujúce ponechať legislatívu, ktorá ochraňuje manželstvo medzi mužom a ženou?

Z tohto dôvodu, so zreteľom na tieto otázky, Vás žiadam hlasovať proti rezolúcii o sexuálneho orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30 júna.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietnite rezolúciu OSN o sexuálnej orientácii a gender identite (SOGI)

Na vedomie Ministerstvám zahraničných vecí členských štátov slúžiacim v Rade pre ľudské práva pri OSN. 

Píšem s veľkou obavou po tom, ako som mal/a možnosť počuť o rezolúcii o sexuálnej orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30. júna.

Táto rezolúcia ma za cieľ vytvoriť kanceláciu osobitného spravodajcu pre LGBTI práva. Tieto práva však nikdy neboli definované a nie sú uznané žiadnou medzinárodnou zmluvou okrem všeobecného odsúdenia násilia a diskriminácie. 

 Pripomínam Vám, že Charta OSN je jasná a v článku 2.7 hovorí, že "Žiadne ustanovenie tejto Charty neoprávňuje OSN zasahovať v prípadoch, ktoré sú pod domácou jurisdikciou jednotlivých štátov."

 Táto rezolúcia je skutočným ohrozením princípu nezasahovania do záležitosti štátu, pretože hovorí, že osobitný spravodajca môže zasahovať v prípadoch týkajúcich sa sexuality, ktorá sa dotýka hlbokým náboženských a kultúrnych noriem a je jedinečná pre každý národ.

Sexuálna orientácia a gender identita sú založené na subjektívnom vnímaní jednotlivca s ohľadom na jeho pohlavie, sexuálnu príťažlivosť a sexuálne preferencie a nie na genetiku.

Ide o nehmotné a meniteľné charakteristiky, ako uvádzajú propagátori rezolúcie. Tieto charakteristiky nemajú definíciu alebo všeobecne akceptovanú diagnózu, takže nemôžu byť merané ani kvantifikované.

Ako chcete vydávať zákony a vytvárať politiky na základne vnútorného, subjektívneho vnímania?

Facebook eviduje 71 rozličných "rodov". Bude domnelo nezávislý expert rozoznávať všetky alebo len niektoré z týchto "pohlaví"? Kto rozhodne, ktoré "pohlavia" sú dovolené a ktoré nie? A naozaj veria, že členské štáty uznajú 71 druhov rodov?

Na niektorých miestach, už uznali "právo" mať "zmenu pohlavia" (amputáciou, a, alebo hormonálnou liečbou) s cieľom rešpektovať gender identitu. Dokonca aj pre neplnoletých bez vedomia alebo súhlasu rodičov. Nový osobitný spravodajca bude za, alebo proti týmto takzvaným "právam"? Bude osobitný spravodajca napomínať štáty, ktoré neposkytujú takúto "liečbu"?

Bude osobitný spravodajca považovať za diskriminujúce ponechať legislatívu, ktorá ochraňuje manželstvo medzi mužom a ženou?

Z tohto dôvodu, so zreteľom na tieto otázky, Vás žiadam hlasovať proti rezolúcii o sexuálneho orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30 júna.

[Vaše meno/Vaše jméno]