Najčastejšie kladené otázky (FAQ)


Najčastejšie kladené otázky (FAQ)


Kto môže vytvoriť petíciu?
Úplne každý. Nástroj na Vytvorenie petície je voľne dostupný pre každého.

Ako vytvorím petíciu?
Je to veľmi jednoduché. Stačí vyplniť tento formulár.

Aké sú poplatky za používanie nástrojov a prostriedkov, ktoré poskytuje CitizenGO na vytvorenie a šírenie petície?
Poplatky nie sú žiadne. Robíme to preto, lebo chceme ľuďom pomôcť presadiť zmeny, ktoré prispejú k budovaniu lepšej spoločnosti.

Keď je to všetko zdarma, kto to financuje?
CitizenGO je financované dobrovoľnými finančnými príspevkami od našich darcov a členov.

Aké požiadavky musím spĺňať, aby som mohol vytvoriť petíciu?
Prakticky žiadne. Je potrebné sa identifikovať / zaregistrovať ako nový člen a pripraviť petíciu, ktorá je v súlade s našimi princípmi, čo v skratke znamená, že nezverejníme petície, ktoré sú ilegálne, nemorálne alebo v rozpore s dobrými mravmi a našimi hodnotami. Také petície môžu byť vymazané a v prípade potreby zvážime právne kroky proti ich tvorcom.

Ako zistím či je moja petícia vytvorená správne a je zverejnená?
Bude Vám zaslaný e-mail potvrdzujúci zverejnenie Vašej petície spolu s odkazom na Vašu petíciu.
Zároveň to uvidíte aj na našej web stránke. Keď sa prihlásite a prejdete kurzorom po vašom prihlasovacom mene (vpravo hore), vyroluje sa vám menu, kde je aj položka "Moje petície". Po kliknutí na túto voľbu budete presmerovaný na stránku, kde nájdete všetky vami vytvorené petície.

Môžem vytvoriť petíciu anonymne?
Nie. Je potrebné, aby ste zadali pravdivé osobné údaje.


Môžem iniciovať petíciu, v ktorej požiadam predsedu nášho bytového spoločenstva, aby predĺžil čas na našej domovej schôdzi?
Ako už bolo povedané, nepovolené sú iba petície, ktoré sú nemorálne alebo nelegálne, či v rozpore s našimi princípmi. Okrem toho nejestvujú žiadne podmienky týkajúce sa obsahu petícií. Avšak nástroj na Vytvorenie petície nie je určený pre druh petícií, aký je opísaný v otázke. Ak sa pre takú petíciu rozhodnete, pravdepodobne bude mať len malý alebo žiadny dosah.

Nepoznám správnych adresátov mojej petície alebo ich e-mailovú adresu... Môžem napriek tomu vytvoriť petíciu?
Určite môžete, ale ak nezvolíte správneho adresáta, táto petícia pravdepodobne nemá šancu na úspech. Aj keď neviete emailovú adresu, vždy si môžete stiahnuť podpisovú listinu so všetkými podpismi a odovzdať ju adresátovi osobne.

Ako zistím, koľko ľudí podporilo/podpísalo moju petíciu?
Na stránke, kde bude zobrazená vaša vytvorená petícia, bude na ľavej strane počítadlo a pod ním bude uvedený presný počet ľudí, ktorí podpísali Vašu petíciu.

Je možné sa nejako skontaktovať s ľuďmi, ktorí podporili/podpísali moju petíciu?
Priamo nie. Nie sme oprávnení poskytovať kontaktné údaje (e-mail) našich signatárov. Môžete však svoju petíciu propagovať cez sociálne siete a tak budete v kontakte so svojimi podporovateľmi. Ak ste však vytvorili petíciu ako organizácia, budete mať prístup k osobným údajom (vrátane e-mailu) tých ľudí, ktorí podpísali petíciu a oprávnili nás k zdieľaniu ich osobných údajov.

Ako sa dozviem či moja petícia napreduje a či jej adresát vyhovel?
Keďže ide o verejné petície, reakcia na ne bude pravdepodobne tiež verejná. V každom prípade budeme o výsledkoch informovať, a každému, kto podpísal vašu petíciu, zašleme e-mail, aby sme ich informovali o úspechu kampane a o tom, čo sa vďaka ich podpore podarilo zmeniť.

Aké ďalšie kroky môžem podniknúť ak sa moja petícia nepodarí a jej príjemca neurobí nič z toho, o čo bol požiadaný?
Vašu petíciu môžete upraviť a zlepšiť. Môžete pridať ďalšie informácie, novinky, alebo e-maily adresátov, ak ste ich doteraz nemali. Môžete ísť ešte ďalej a rozbehnúť ďalšie propagačné aktivity, ktoré by mohli petícii pomôcť, napríklad by ste mohli zrealizovať telefonickú kampaň, napísať váš príbeh do médií, atď. (Viac tipov nájdete v Návode na vytvorenie petície.)

Návod ako začať s petíciami petíciu | Návod na vytvorenie petície| Návod na propagáciu petície