Chráňme nenarodené deti v OSN

Petícia do OSN

 

Chráňme nenarodené deti v OSN

Chráňme nenarodené deti v OSN

0200.000
  161.972
 
161.972 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Potrebujeme Vašu pomoc, pretože o niekoľko dní sa uskutoční stretnutie Komisie pre postavenie žien v sídle OSN v New York

Potrebujeme zabezpečiť, aby závery tohtoročného zasadnutia priniesli riešenia pre dievčatá a ženy, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, konkrétne:

   • odstránenie chudoby a hladu
   • prístup k zdravotnej starostlivosti
   • prístup k vzdelaniu
   • prístup k pitnej vode

Sú to životne dôležité priority, no momentálne sa v OSN nachádzajú medzi menej dôležitými. OSN totiž pokladá za kľúčové nasledujúce požiadavky:

   • voľný prístup k potratom bez akýchkoľvek obmedzení pre všetky ženy a dievčatá
   • vyhlásenie práva na potrat 
   • sexuálnu výchovu (aj pre deti vo veku dvoch a troch rokov)

Podpíšte, prosím, túto petíciu, ktorú predstavíme na 63. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v OSN:

V minulom roku obdobnú petíciu podpísalo viac ako 195 000 občanov z celého sveta a riaditeľka slovenského CitizenGO, Miriam Kuzárová, ju osobne odovzdala v OSN v New Yorku.

Vďaka Vašej podpore sme pozitívne ovplyvnili záverečný dokument Komisie pre rok 2018. 

Aby sme mali ešte silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, potrebujeme získať čo najväčšiu podporu. 

Každoročne sa zástupcovia členských štátov OSN, orgánov OSN a mimovládnych organizácií akreditovaných ECOSOC (Ekonomická a sociálna rada OSN), vrátane CitizenGO, zúčastňujú na rokovaniach a diskusiách o investíciách vo výške niekoľko miliárd dolárov na pomoc ženám a dievčatám na svetovej úrovni.

Tohtoročné zasadnutie sa koná od 11. do 23. marca 2019. Hlavnou témou sú "Systémy sociálnej ochrany, prístup k verejným službám a udržateľné podmienky pre posilnenie postavenia žien a dievčat." 

Podpisom slovenskej verzie petície zašlete správu, aby sa slovenská delegácia na 63. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien prioritne zasadzovala za zabezpečenie dostupnosti pitnej vody a potravín, základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávanie žien a dievčat na celom svete, ktoré čelia vážnym formám chudoby a diskriminácie. 

Rovnako požadujeme, aby boli zo záverečného dokumentu odstránené všetky pojmy, o ktorých neexistuje spoločná zhoda členských štátov OSN, ktoré sú kultúrne necitlivé a poškodzujú zvrchovanosť štátov. Ide o pojmy ako: sexuálne a reprodukčné zdravie, sexuálna orientácia a rodová identita, ako aj sexuálna výchova.

Komisia OSN pre postavenie žien vo svete vyjednáva aj o nasmerovaní miliárd dolárov na pomoc ženám a dievčatám.

Obráťte sa spolu s nami na delegáciu Slovenskej republiky, ktorá nás bude na stretnutí v New Yorku zastupovať a požiadajte ich, aby podporovali právo žien a dievčat na potraviny, pitnú vodu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie.

Podpíšte túto petíciu, aby sme mohli byť hlasom pre dievčatá a ženy, ktoré to najviac potrebujú!

0200.000
  161.972
 
161.972 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Chráňme nenarodené deti v OSN

Vážený pán minister, Ján Richter,
vážený pán veľvyslanec Stálej misie SR pri OSN v New Yorku,

žiadame Vás o zabezpečenie, aby delegácia Slovenskej republiky na 63. zasadnutí Komisie pre postavenie žien vo svete, ktoré sa koná od 11. do 23. marca v New Yorku, zdôraznila, že pokladáme za dôležité nasmerovanie zdrojov Organizácie Spojených národov na zabezpečenie dostupnosti pitnej vody a potravín, základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania žien a dievčat na celom svete, ktoré čelia vážnym formám chudoby a diskriminácie. 

Toto sú témy, na ktoré daňoví poplatníci poskytujú svoje prostriedky.

Rovnako Vás žiadame, aby boli zo záverečnej správy Komisie odstránené pojmy, pri ktorých
neexistuje konsenzus medzi členskými štátmi OSN. Ide o oblasti dotýkajúce sa pojmov: sexuálne a reprodukčné zdravie a sexuálna výchova. Ich začlenenie v správe je kultúrne necitlivé, vytvára tlak a podkopáva suverenitu členských štátov OSN.

Zdroje daňových poplatníkov by sa mali zamerať na iniciatívy, ktoré zabezpečia pitnú vodu, potláčia hlad a chudobu, poskytnú elektrickú energiu a prístup do škôl a nemocníc, aby poskytovali primeranú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Ženy na celom svete vám budú za to vďačné!

Ďakujeme!
[Vaše meno/Vaše jméno]

Chráňme nenarodené deti v OSN

Vážený pán minister, Ján Richter,
vážený pán veľvyslanec Stálej misie SR pri OSN v New Yorku,

žiadame Vás o zabezpečenie, aby delegácia Slovenskej republiky na 63. zasadnutí Komisie pre postavenie žien vo svete, ktoré sa koná od 11. do 23. marca v New Yorku, zdôraznila, že pokladáme za dôležité nasmerovanie zdrojov Organizácie Spojených národov na zabezpečenie dostupnosti pitnej vody a potravín, základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania žien a dievčat na celom svete, ktoré čelia vážnym formám chudoby a diskriminácie. 

Toto sú témy, na ktoré daňoví poplatníci poskytujú svoje prostriedky.

Rovnako Vás žiadame, aby boli zo záverečnej správy Komisie odstránené pojmy, pri ktorých
neexistuje konsenzus medzi členskými štátmi OSN. Ide o oblasti dotýkajúce sa pojmov: sexuálne a reprodukčné zdravie a sexuálna výchova. Ich začlenenie v správe je kultúrne necitlivé, vytvára tlak a podkopáva suverenitu členských štátov OSN.

Zdroje daňových poplatníkov by sa mali zamerať na iniciatívy, ktoré zabezpečia pitnú vodu, potláčia hlad a chudobu, poskytnú elektrickú energiu a prístup do škôl a nemocníc, aby poskytovali primeranú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Ženy na celom svete vám budú za to vďačné!

Ďakujeme!
[Vaše meno/Vaše jméno]