Zachráňme Vincenta

Petition to: President Emmanuel Macron

 

Zachráňme Vincenta

Zachráňme Vincenta

0200.000
  142.009
 
142.009 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

 VINCENT LAMBERT, odpočívaj v pokoji! 

Vincent Lambert, ťažko postihnutý človek, ktorý netrpel neznesiteľnými bolesťami, ani nebol na konci života, zomrel vo štvrok 11. júla 2019 o 8:24 ráno po 9-tich dňoch hladu a smädu - zdĺhavou a barbarskou smrťou, na ktorú ho odsúdili francúzske súdy. 

Ak sa etická úroveň spoločnosti meria starostlivosťou o najzraniteľnejších, Francúzsko odsúdením nevinného Vincenta na smrť hladom a smädom dosiahlo svoje morálne dno.

Spájame sa v modlitbe so smútiacou rodinou a Vincentovi vyprosujeme odpočinutie večné.

Aktualizované 11.7.2019


 Smrť hladom a dehydratáciou. To je ortieľ Najvyššieho súdu Francúzska z 28. júna, 2019 v prípade ťažko zdravotne postihnutého Vincenta Lamberta. 

Lambert, ktorý je po nehode v roku 2008 ochrnutý a ťažko kognitívne postihnutý, dýcha sám, netrpí žiadnou vážnou chorobou, neumiera, nie je v kóme, ani v stave mozgovej smrti. Potrebuje sa len pomocou gastrickej sondy najesť a napiť a má pred sebou ešte roky života.

Jeho manželka, ako jeho právna zástupkyňa, vybojovala, aby bolo Vincentovi súdnou cestou odňaté právo na podávanie potravín a tekutín, a aby následkom dehydratácie a podvýživy zomrel. 

Je šokujúce, že súd vo Francúzsku môže niekoho poslať na smrť vyhladovaním a dehydratáciou. Takéto praktiky nie sú akceptovateľné v žiadnej civilizovanej spoločnosti a sú rozhodne v rozpore so základnými ľudskými právami. Je nanajvýš poburujúce, že súd na takúto strašnú smrť odsúdil nevinného človeka, ktorý sa "previnil" len tým, že je veľmi ťažko postihnutý a nemôže sa brániť. 

Vincentovi rodičia robia všetko preto, aby sa tento hrozný rozsudok nenaplnil a usilujú  sa zachrániť mu život. Vyčerpali však už všetky právne možnosti.

Jeho prípadom sa už sedemkrát zaoberal administratívny súd, štyrikrát odvolávací administratívny súd, rovnako štyrikrát Najvyšší súd, tri podania boli doručené na Európsky súd pre ľudské práva, štyri podania šli na Kasačný súd a jedno na Výbor OSN pre práva zdravotne postihnutých.

Na základe rozhodnutí súdu nemocnica už štyri razy začala proces usmrtenia hladom a smädom. Vincent zatiaľ všetky pokusy, ktoré zatiaľ vždy ukončil odvolávací súd, prežil, a to bol raz bez stravy a s minimálnou hydratáciou až 31 dní! Vyzerá to, že Vincent tvrdohlavo odmieta zomrieť a chci žiť.

2. júla 2019 začal piaty pokus o usmrtenie Vincenta: Žiadna potrava, žiadne tekutiny, a to v rekordných francúzskych horúčavách. „Humánnosť“ tejto procedúry by vraj malo zabezpečiť podávanie veľkých dávok sedatív. Nevieme koľko času Vincent ešte má. 

Jediný, kto môže teraz zvrátiť strašný ortieľ smrti je francúzsky prezident. Podpíšte preto, prosím, túto petíciu francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a vyzvite ho, aby v prípade Vincenta Lamberta urýchlene zasiahol!

Pred niekoľkými týždňami Výbor OSN pre práva ľudí so zdravotným postihnutím požiadal francúzsku vládu, aby neumožnila dehydratovanie Vincenta Lamberta na smrť. Výbor uviedol, že smrť dehydratáciou porušuje Lambertove práva ako osoby so zdravotným postihnutím. Francúzsko sa však rozhodlo konať v rozpore s rozhodnutím Výboru OSN a porušiť tak svoje medzinárodné záväzky.

Vincentova matka, Viviane Lambertová, ktorá sa od roku 2008 usiluje o záchranu svojho syna, 1. júla osobne vystúpila na pôde OSN, na konferencie na 41. zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN. 

Počas tejto konferencie Viviane Lambertová predniesla emocionálny prejav o svojom synovi:

"Môžem vám povedať, čo ma traumatizovalo najviac? Deň predtým, ako mal lekár Vincentovi zastaviť prísun potravy a časť hydratácie, sme ho navštívili. Vincent bol veľmi emocionálny; tak som sa ho spýtala: „Čo sa deje, Vincent?“ A on začal plakať. A to Vám môžem povedať, bolo to znamenie aj pre mňa, že Vincent má skutočne aktívne vedomie. Prosili sme lekárov, aby mu to nehovorili, chceli sme ho na to pripraviť my rodičia, ale nie, povedali mu to. Samozrejme sme plakali s ním...

...A som tu, aby som tak dôrazne vyhlasovala, že chcú zabiť Vincenta. Áno, to je výstižné slovo."

Podpíšte túto petíciu francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a vyzvite ho, aby zasiahol v prípade Vincenta Lamberta.

Mentalita rozhodovania o tom, koho život je hodný žitia, nie je nová. V nacistickom Nemecku viedla k tajnej akcii s krycím názvom „Akcia T4 – Program eutanázie“, ktorý bol určený na fyzickú likvidáciu osôb, osôb s ťažším zdravotným a duševným postihnutím. Kategórie obetí boli neskôr rozšírené o ľudí politicky, „rasove“, etnicky alebo ináč nepohodlných nacistickému režimu a dovodené do obludných rozmerov v koncentračných táboroch.

Keď sa otvoria dvere pre porušovanie dôstojnosti človeka a prestane sa dôsledne chrániť ľudský život, má to nedozerné dôsledky. Na klzkej ploche je v súčasnosti aj praktizovanie eutanázie. Napr. Holandsko dávalo zo začiatku možnosť smrtiacej injekcie, len pacientom v terminálnom štádiu, s neznesiteľnými bolesťami a na vlastnú žiadosť. Dnes je tam možné s lekárskou asistenciou usmrtiť aj ľudí, ktorí trpia depresiami, maloletých a novorodencov, a sú evidované prípady, kde smrtiaciu injekciu dostali aj ľudia, ktorí ju jasne odmietali

 Vo Francúzsku je aktuálne 1700 ľudí s podobnou diagnózou ako má Vincent, je možné, že po Vincentovi príde rad aj na nich... 

Ďakujeme, že nám pomáhate zachraňovať životy!


Bližšie informácie

https://www.postoj.sk/44954/ked-ma-terorista-vaecsie-prava-ako-zdravotne-hendikepovany-vincent-lambert

https://www.slovoplus.sk/este-clovek-alebo-zbytocny-kus/

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190521028

https://thefederalist.com/2019/03/26/assisted-suicide-creates-cascade-death-becomes-legal/


0200.000
  142.009
 
142.009 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Pre prezidenta Emmanuela Macrona

S'il vous plaît intervenir pour protéger la vie de Vincent Lambert.

C'est une personne handicapée qui a besoin d'une sonde d'alimentation, comme beaucoup d'autres personnes handicapées.

Il ne meurt pas autrement et il ne nécessite aucun traitement médical, seulement des soins de base, tels que de la nourriture et des liquides.

La vie des personnes handicapées nécessite une protection spéciale devant la loi, même en cas de désaccord de l'époux.

S'il vous plaît, protégez la vie de Vincent Lambert.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Pre prezidenta Emmanuela Macrona

S'il vous plaît intervenir pour protéger la vie de Vincent Lambert.

C'est une personne handicapée qui a besoin d'une sonde d'alimentation, comme beaucoup d'autres personnes handicapées.

Il ne meurt pas autrement et il ne nécessite aucun traitement médical, seulement des soins de base, tels que de la nourriture et des liquides.

La vie des personnes handicapées nécessite une protection spéciale devant la loi, même en cas de désaccord de l'époux.

S'il vous plaît, protégez la vie de Vincent Lambert.

[Vaše meno/Vaše jméno]