Výzva na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

Poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky

 

Výzva na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

uzavretá

Výzva na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

020.000
  12.132
 
12.132 have signed.

V parlamente sú aktuálne 4 návrhy zákonov, ktorých cieľom je posilniť ochranu detí pred narodením a pomôcť ich mamám. 

Národný pochod za život, ktorý presadzuje úplnú ochranu nenarodených detí, pripravil výzvu poslancom NR SR k prijatiu týchto návrhov a zlepšeniu ochrany nenarodených a pomoci ich mamám. 

Veď všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach. Preto je dôležité usilovať sa o rovnaké právo na život pre nenarodené deti, ako máme aj my.

V poslednom čase sa však viacerí predstavitelia vyjadrili, že súčasný potratový zákon je dostatočný a netreba ho meniť. Žiaľ, opak je pravdou. 

Nehovoriac o tom, že ukončenie tlkotu srdiečka tých najmenších z nás umelým potratom je vždy obrovskou ranou, ich mamy sú až príliš často tiež obeťami.

Ženám chýbajú dostatočné a pravdivé informácie o ich nenarodenom dieťati, o psychických, či zdravotných následkoch potratu, ale tiež o možnostiach a spôsoboch pomoci.

Nezriedka im chýba aj to najdôležitejšie, a to je opora najbližších. Práve naopak, v praxi sa ako veľmi častý dôvod umelého potratu ukazuje tlak okolia, najmä otca dieťaťa a rodičov. A je tragédiou, keď sú matky bez náležitých informácií o možnostiach riešenia svojej situácie, proti svojej vôli nútené pripraviť o život vlastné ešte nenarodené dieťa.

Žiadame preto poslancov, aby hľadali také riešenia, ktoré pomôžu mamám a zachránia ich deti.

Dnes sú v parlamente štyri návrhy zákonov, ktorých cieľom je umenšiť zlo potratu:

    • Prvý návrh predložil Richard Vašečka, ktorý navrhuje zrušiť bezdôvodné potraty, kedy sa na vykonanie umelého potratu nevyžaduje preukázanie žiadneho dôvodu a stačí len žiadosť matky. Legálne by zostali len potraty z dôvodu ohrozenia matky, ťažkého poškodenia dieťaťa a tehotenstva ako následku trestného činu. Okrem toho, dôvody pre potrat by museli byť preukázané. Vašečka tiež navrhuje zaviesť lepšiu ochranu tehotných matiek pred núteným potratom.
    • S druhým návrhom prišli Milan Krajniak s Jozefom Lukáčom, ktorí navrhujú znížiť hranicu pre potrat z 12 na 7 týždňov. Dôvod je ten, že v priebehu siedmeho týždňa je možné zachytiť tlkot srdca dieťatka na ultrazvuku. Všetkým musí byť jasné, že nejde o žiadny „zhluk buniek“, ale dieťatko s tlčúcim srdcom.
    • S podobným návrhom prišla aj skupina poslancov strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Ich návrh smeruje k ochrane života od ôsmeho týždňa tehotenstva. Dôvod je ten, že ak matka naozaj chce ísť na potrat, môže naň ísť do tohto termínu. (Väčšina potratov sa na Slovensku vykoná práve do 8. týždňa tehotenstva.) Po tomto termíne už potrat nebude možný, čím sa má zabrániť tomu, aby matka dodatočne zmenila svoj názor, alebo aby ju niekto dodatočne k potratu donútil.
    • So štvrtým návrhom prišli poslanci z OĽaNO, ktorí navrhujú zlepšiť poučenie, ktoré má matka absolvovať pred umelým potratom, zrušiť preplácanie potratu z poistenia, ak je dôvodom pre potrat vek nad 40 rokov matky; zaviesť nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva, ak matka požiada o utajený pôrod, a tiež zrýchliť proces, kedy sa dieťa porodené utajeným pôrodom dostane k adoptívnym rodičom.

Cieľom tejto verejnej výzvy Národného pochodu za život je povzbudiť poslancov, aby spolupracovali a našli také riešenie, ktoré v najväčšej možnej miere obmedzí škodlivé aspekty súčasnej legislatívy, pomôže mamám, ktoré sa v dôsledku tehotenstva ocitnú v náročnej situácii a zvýši ochranu nenarodených detí.

Vnímame to ako krok správnym smerom, krok k úplnému odstráneniu diskriminácie nenarodených detí. 

 

Signatári výzvy

Patrik Daniška, hovorca Národného pochodu za život, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku

Annamária Cerovská, hovorkyňa Národného pochodu za život

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život

Miriam Kuzárová, CitizenGO

Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Dušan Škurla, Deti Svätej Alžbety – Aliancia za život, o.z.

Martina Bednáriková, 40 dní za život

Jozef Predáč, Liga pár páru v Slovenskej republike, výkonný riaditeľ a štatutár

Ján Holubčík SDB, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, predseda združenia

Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Ľubica Černá, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, prezidentka NKOS

Branislav Kožuch, V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Pápayová Lívia, Občianske združenie Láska v nás - pomoc matkám v núdzi

Stanislav Krajňák, SVD, Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza, správca UPeCe p.

Maria Karaffova, Kvalita života, FMK, n. o.,

Jana Stenchláková, 4life mission tím

Katarína Nováková, Inštitút rodiny,

Daniel Masarovič, Združenie katolíckych škôl Slovenska, prezident ZKŠS

Jana Tutková, Centrum pre bioetickú reformu, predsedníčka

Juraj Šúst, predseda SLH

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Stanislav Gunčaga, Asociácia otca mamu deťom

Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií

Ivan Wallenfels, Gianna, n.o., gynekologická ambulancia, Žilina

Renáta Ocilková, o.z. Ženy ženám

Marcela Dobešová, Fórum života

Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život

Juraj Králik, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Mária Demeterová, Katolícke hnutie žien Slovenska, predsedníčka

 020.000
  12.132
 
12.132 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

na najbližšej schôdzi NR SR budete hlasovať aj o návrhoch zmien zákonov, ktoré zlepšujú ochranu života nenarodených detí.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tieto návrhy podporili a hlasovali za ne. Prosíme vás, aby ste zohľadnili závažnosť a nadstraníckosť témy a urobili maximum pre prijatie zmeny.   

Sme presvedčení, že všetci ľudia majú rovnakú dôstojnosť a ľudské práva. No žiaľ naše zákony tento princíp porušujú.

Tým, že je na Slovensku legálne pripraviť dieťa o život do 12. týždňa tehotenstva, a v prípade jeho postihnutia ešte dlhšie, základné právo na život nenarodených detí nie je chránené. Túto diskrimináciu najmenších z nás je potrebné odstrániť.

Všetci vieme, že umelý potrat je zlý aj pre matku. Je preto potrebné budovať sieť pomoci pre tehotné matky v ťažkej situácii, ako aj informačný systém, vďaka ktorému sa dozvedia o možnostiach pomoci.

Národným pochodom za život žiadame, aby právo na život nenarodených detí bolo chránené rovnako, ako ostatných ľudí. K tomu nás môžu priblížiť aj zákony, o ktorých budete hlasovať. Veľmi prosíme, aby ste hľadali také riešenia, ktoré budú sledovať dobro tehotnej matky aj jej nenarodeného dieťaťa. Obaja za to stoja!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

Vážený pán poslanec, vážená pani poslankyňa,

na najbližšej schôdzi NR SR budete hlasovať aj o návrhoch zmien zákonov, ktoré zlepšujú ochranu života nenarodených detí.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tieto návrhy podporili a hlasovali za ne. Prosíme vás, aby ste zohľadnili závažnosť a nadstraníckosť témy a urobili maximum pre prijatie zmeny.   

Sme presvedčení, že všetci ľudia majú rovnakú dôstojnosť a ľudské práva. No žiaľ naše zákony tento princíp porušujú.

Tým, že je na Slovensku legálne pripraviť dieťa o život do 12. týždňa tehotenstva, a v prípade jeho postihnutia ešte dlhšie, základné právo na život nenarodených detí nie je chránené. Túto diskrimináciu najmenších z nás je potrebné odstrániť.

Všetci vieme, že umelý potrat je zlý aj pre matku. Je preto potrebné budovať sieť pomoci pre tehotné matky v ťažkej situácii, ako aj informačný systém, vďaka ktorému sa dozvedia o možnostiach pomoci.

Národným pochodom za život žiadame, aby právo na život nenarodených detí bolo chránené rovnako, ako ostatných ľudí. K tomu nás môžu priblížiť aj zákony, o ktorých budete hlasovať. Veľmi prosíme, aby ste hľadali také riešenia, ktoré budú sledovať dobro tehotnej matky aj jej nenarodeného dieťaťa. Obaja za to stoja!

[Vaše meno/Vaše jméno]