Zastavme nový potratový zákon v Severnom Írsku

Petícia pre premiéra Borisa Johnsona a predsedov strán Parlamentu Severného Írska

 

Zastavme nový potratový zákon v Severnom Írsku

Zastavme nový potratový zákon v Severnom Írsku

050.000
  33.936
 
33.936 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Na Severné Írsko bol centrálnou vládou v Londýne uvalený nový potratový zákon po tom, ako politici Severného Írska odmietli vzájomne spolupracovať.

V britskom parlamente bola schválená novela zákona, ktorá mala zaručiť, že do konca marca budú do praxe uvedené doplnenia zákona. Úrad vlády Severného Írska (Northern Ireland Office, skr. NIO) preto vyzval občanov krajiny k verejnému vyjadreniu svojho názoru. 

Vláda odignorovala skutočnosť, že 79% opýtaných si neželá zmeny v doterajšom zákone Severného Írska o potratoch. Nové zákony nadobudli okamžitú platnosť už 1. apríla 2020.  

Znamená to: 

 • Potrat je oficiálne povolený na požiadanie a z akéhokoľvek dôvodu do 12. týždňa tehotenstva (vrátane potratu z dôvodu nechceného pohlavia dieťaťa). 

 • Skutočnosť je však taká, že nič nebráni potratom na požiadanie až do 24. týždňa tehotenstva. 

 • Potrat z dôvodu postihnutia je legálny až do dňa pôrodu, vrátane akéhokoľvek ľahkého postihnutia, ako napr. Downov syndróm, rázštep podnebia či konská noha. 

 • Dostupnosť potratov je rozšírená na ordinácie obvodných lekárov naprieč Severným Írskom. 

 • Nie je podmienkou, aby bol pri zákroku prítomný profesionálny lekár - pôrodné asistentky a zdravotné sestry sú oprávnené vykonávať potraty. 

 • Nedostatočná ochrana slobody svedomia zdravotníckych pracovníkov, ktorí nechcú vykonávať potraty. 

 • Legálnym je potrat dvojičiek - možno vybrať, ktoré bude žiť, a ktoré zomrie. 

 • Mladistvé dievčatá môžu ísť na potrat bez súhlasu svojich rodičov. 

 • Deti narodené živé po pokuse o potrat môžu byť ponechané na smrť bez akejkoľvek pomoci či opatery. 

 • Legálny je aj potrat vyvolaným pôrodom. 

 • Počas potratu nie je povinnosťou zdravotníkov podať deťom prostriedok na zmiernenie bolesti. 

 • Možnosť rýchleho prístupu k potratom bez dostatočného času na zváženie. 

 • Štát má autoritu nútiť ženy k potratu. 

 • Nulová podpora pre nezávislé poradenstvo pre ženy zvažujúce potrat. 

Anketa organizovaná univerzitou v Liverpoole a Britským výborom pre ekonomický a sociálny výskum ukázala, že 58% voličov Sinn Féin a 54% voličov DUP je za potraty iba v prípade vážneho ohrozenia života matky. 

 

Iba 5% všetkých voličov by chcelo potrat umožnený až do 24. týždňa tehotenstva - v súlade s návrhom vlády. 


Je životne dôležité, aby bol tento extrémny potratový stav okamžite zrušený. Hoci nové nariadenia už vstúpili do platnosti, môžu byť zrušené, ak nový zákon neprejde cez Snemovňu lordov alebo Snemovňu reprezentantov do 28 zasadacích dní. 

Musíme to zastaviť.

Zaviesť potraty v takomto rozsahu pre Severné Írsko bude stáť viac ako 5 miliónov libier ročne, čo predstavuje pomerne značné zaťaženie pre zdravotný systém. V čase, kedy treba podporiť ekonomiku, sociálny systém a zdravotný systém v boji proti koronavírusu je rozhodnutie financovať potraty mrhanie verejnými zdrojmi. 

Žiadame premiéra Borisa Johnsona a predsedov strán Severného Írska, aby rešpektovali princíp devolúcie moci a neuvaľovali antidemokratické nariadenia na občanov Severného Írska.

Prosím, podpíšte túto petíciu.


Overené Matúšom Hagarom, Campaign Editor Slovensko

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
050.000
  33.936
 
33.936 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Complete your signature

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Petition to: Prime Minister Boris Johnson and Stormont Party Leaders

On the 25th March 2020, after reviewing a public consultation, your Government announced they would proceed in imposing the most extreme abortion regime on Northern Ireland (NI) with immediate effect. 

The Government acknowledged that 79% of those who participated in the consultation did not want any change in NI’s abortion laws. Yet despite this, you have proceeded in imposing this undemocratic regime on the Northern Irish people. 

In the past, you have clearly indicated strong opposition to Westminster making any changes to NI abortion law. When speaking at the Conservative Party leadership hustings in Belfast on 2 July 2019 you stated “this is for the people of Northern Ireland and for their politicians.”

We are asking that the UK Prime Minister stands by his former statement, and respects the devolved authority of the Northern Ireland Assembly. We ask that you do not pass the resolution that is required to be passed by both houses, within the next 28 sitting days of Parliament, for these regulations to become law. 

We also ask that you Repeal Section 9 of the Northern Ireland Executive Formation Act, and allow the Northern Ireland Assembly to make their own abortion laws. 

As you have clearly demonstrated deep care about the safety and well being of the people of the United Kingdom by locking down the nation to protect the lives of the most vulnerable from the corona pandemic, we ask that you do not fail the people of NI by imposing a far greater ideological pandemic which will take the lives of hundreds of thousands of unborn children in Northern Ireland.

We also ask the Stormont Party leaders to bring forward legislation as swiftly as possible to repeal this extreme change to the law which is not in line with the will of the people. We ask that the Assembly does not divert critical time and resources by burdening an already over-stretched health department with the enormous start-up costs that the introduction of this extreme legislation would entail. 

If Northern Irish unborn children fail to be protected, the people of Northern Ireland are likely to step out onto the streets of Belfast and take a stand for the unborn as has been done in the past. 

By stopping the resolution in Parliament, and repealing the law, your actions will prevent this from happening. 

Yours sincerely,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition to: Prime Minister Boris Johnson and Stormont Party Leaders

On the 25th March 2020, after reviewing a public consultation, your Government announced they would proceed in imposing the most extreme abortion regime on Northern Ireland (NI) with immediate effect. 

The Government acknowledged that 79% of those who participated in the consultation did not want any change in NI’s abortion laws. Yet despite this, you have proceeded in imposing this undemocratic regime on the Northern Irish people. 

In the past, you have clearly indicated strong opposition to Westminster making any changes to NI abortion law. When speaking at the Conservative Party leadership hustings in Belfast on 2 July 2019 you stated “this is for the people of Northern Ireland and for their politicians.”

We are asking that the UK Prime Minister stands by his former statement, and respects the devolved authority of the Northern Ireland Assembly. We ask that you do not pass the resolution that is required to be passed by both houses, within the next 28 sitting days of Parliament, for these regulations to become law. 

We also ask that you Repeal Section 9 of the Northern Ireland Executive Formation Act, and allow the Northern Ireland Assembly to make their own abortion laws. 

As you have clearly demonstrated deep care about the safety and well being of the people of the United Kingdom by locking down the nation to protect the lives of the most vulnerable from the corona pandemic, we ask that you do not fail the people of NI by imposing a far greater ideological pandemic which will take the lives of hundreds of thousands of unborn children in Northern Ireland.

We also ask the Stormont Party leaders to bring forward legislation as swiftly as possible to repeal this extreme change to the law which is not in line with the will of the people. We ask that the Assembly does not divert critical time and resources by burdening an already over-stretched health department with the enormous start-up costs that the introduction of this extreme legislation would entail. 

If Northern Irish unborn children fail to be protected, the people of Northern Ireland are likely to step out onto the streets of Belfast and take a stand for the unborn as has been done in the past. 

By stopping the resolution in Parliament, and repealing the law, your actions will prevent this from happening. 

Yours sincerely,

[Vaše meno/Vaše jméno]