Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

P. Patakyová, podajte demisiu.

 

Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

020.000
  12.923
 
12.923 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru.

Hoci je v istom zmysle zvláštne, že NR SR nevzala na vedomie túto správu, keďže sa o nej dva dni diskutovalo a v hlasovaní nešlo o schválenie alebo neschválenie, pre konanie parlamentu existujú dôvody. Mnohých poslancov právom pobúrili niektoré časti správy, pretože obsahujú ideologickú nadprácu. Nie je to až tak prekvapivé vzhľadom k tomu, že p. Patakyová pravidelne verejne podporuje dúhový pochod v Bratislave a participuje na rôznych akciách zameraných na podporu LGBT a radikálneho feminizmu.

Verejný ochranca práv má za úlohu chrániť ľudské práva, nie šíriť ideológiu. Preto žiadame p. Patakyovú, aby rezignovala na svoju funkciu.

Zlyhania v ochrane života

P. Patakyová v správe víta, že NR SR v roku 2019 neprijala ani jeden z návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. Je absolútne neprijateľné, aby sa VOP nedokázal postaviť za nenarodené deti, pretože ich právo na život je porušované. Čo je ešte horšie, ona dokonca víta toto hrubé porušovanie práv, čím sa úplne spreneveruje poslaniu svojho úradu. 

V správe sa mala p. ombudsmanka postaviť na stranu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a vyzvať NR SR, aby sa im snažila zabezpečiť sociálne, ekonomické a psychologické podmienky pre to, aby si dieťa mohli nechať. To by bola skutočná snaha o možnosť slobodnej voľby pre tehotnú ženu a rešpektovanie ľudských práv.

Práva párov rovnakého pohlavia

P. Patakyová odporúča NR SR, aby vytvorila právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Tu opäť vidno jej snahu o lobing v prospech LGBT+ komunity. Podobné snahy budú viesť k zavedeniu registrovaných alebo životných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia. Následne niekto zažaluje SR na Európskom súde pre ľudské práva a SR bude musieť dokonca uznať adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje veľké riziko pre zdravý vývoj detí, ktoré majú právo na otca a matku.

Gender ideológia

V časti „Proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu“ p. ombudsmanka žiada, aby SR pomohla transrodovým osobám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s procesom prepisu ich rodu. NR SR vo februári 2020 odmietla ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), pretože sa v tomto dokumente vyskytovala definícia rodu, ktorá je pre SR neprijateľná. Napriek jasnému signálu zákonodarného zboru p. Patakyová vyvíja stále snahu o legitimizáciu ideológie gender.

Mnohí ľudia z LGBT+ komunity zažili v detskom a adolescentnom veku traumu, ktorá zásadne poznačila ich sexuálnu identifikáciu. Namiesto presadzovanie gender ideológie by sa verejný ochranca práv mal snažiť o zabezpečenie dostatočnej psychologickej podpory pre týchto ľudí. 

Sloboda svedomia

Je udivujúce, že sa v správe p. Patakyová nevenuje lekárom a farmaceutom , ktorí sa rozhodli uplatniť si výhradu vo svedomí, a boli za to diskriminovaní a šikanovaní na pracovisku. Tieto prípady boli dokonca verejne medializované. Úrad verejného ochrancu práv má čas venovať sa aj strihaniu väzňov, no porušovanie slobody svedomia nijako nerieši? Ako si to majú občania vysvetliť ak nie tak, že výhradu vo svedomí jednoducho nerešpektuje ani VOP.

Vyzvite Máriu Patakyovú, aby sa vzdala úradu verejného ochrancu práv.

Schválil Matúš Hagara.

Foto:https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/0/27/2718470/2718470_1000x.jpeg?rev=2

020.000
  12.923
 
12.923 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Complete your signature

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Výzva na odstúpenie

Vážená pani Mária Patakyová, Verejná ochrankyňa práv SR,

V stredu 13.5.2020 ste predniesli Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie Vašu Správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila Vašej práci nedôveru.

Mnohých poslancov právom pobúrili niektoré časti Správy, pretože je zrejmé, že obsahuje ideologickú nadprácu z Vašej strany. Niet sa čomu diviť, keďže pravidelne verejne podporujete dúhový pochod v Bratislave a podporujete akcie zamerané na propagáciu LGBT a radikálneho feminizmu.

Zlyhania v ochrane života

V Správe vítate, že NR SR v roku 2019 neprijala ani jeden z návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. Je absolútne neprijateľné, aby sa VOP nedokázal postaviť za nenarodené deti, pretože ich právo na život je porušované. Čo je ešte horšie, Vy dokonca vítate toto hrubé porušovanie práv, čím sa spreneverujete poslaniu svojho úradu. Povedzte, čím sa tie nevinné deti, ktoré nikomu nič neurobili, previnili, že schvaľujete ich vraždenie?

Ústava Slovenskej republiky hovorí:

Čl. 15
(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.

Máte pravde, že Ústavný súd SR vo svojom náleze z roku 2008 interpretoval, že dieťa pred narodením nie je subjektom základného práva na život. Z čoho vyplýva, že "v rámci platnej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov má štát povinnosť vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene uplatniť jej právo na prístup k interrupcii."


Avšak to ešte neznamená, že legálne znamená aj spravodlivé. Kedysi si ľudia kupovali otrokov a považovali ich za vec zbavenú ľudských práv. Kedysi ľudia vykonávali trest smrti, no zistili, že to nie je správny spôsob nastolenia spravodlivosti. Ako je možné, že verejný ochranca práv na Slovensku dokáže hájiť právo na potrat zavedené totalitným komunistickým režimom, ale právo na život prehliada?! Momentálne je Váš postoj veľmi podobný ľuďom, ktorí hájili práva otrokárov alebo právo spoločnosti popravovať druhých.

Umelý potrat je úmyselne zabitie nevinného človeka, ktorý sa ešte nenarodil. Žena nemá právo zabiť vlastné nenarodené dieťa sama ani s pomocou lekára. V Správe ste sa mali postaviť na stranu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a vyzvať NR SR, aby sa im snažila zabezpečiť sociálne, ekonomické a psychologické podmienky pre to, aby si dieťa mohli nechať. To by bola skutočná snaha o možnosť slobodnej voľby pre tehotnú ženu a rešpektovanie ľudských práv.

VOP by mal robiť presný opak toho, čo robíte Vy.

Práva párov rovnakého pohlavia

Odporúčate NR SR, aby vytvorila právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Tu opäť vidno Vašu snahu o lobing v prospech LGBT+ komunity. Podobné snahy budú viesť k zavedeniu registrovaných alebo životných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia. Následne niekto zažaluje SR na ESĽP a SR bude musieť dokonca uznať adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje veľké riziko pre zdravý vývoj detí, ktoré majú právo na otca a matku.

Okrem toho Ústava SR hovorí jasne:

Čl. 41
(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.

Vašim návrhom sa staviate proti tomuto čl. 41, keďže presadzujete formy alternatívnych spoločenstiev, ktoré nijako nevedú k dobru manželstva, rodičovstva a rodiny.

Legitimizácia gender ideológie

V časti „Proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu“ žiadate, aby SR pomohla transrodovým osobám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s procesom prepisu ich rodu.

NR SR vo februári 2020 odmietla ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), pretože sa v tomto dokumente vyskytovala definícia rodu, ktorá je pre SR neprijateľná.

Napriek jasnému signálu zákonodarného zboru vyvíjate stále snahu o legitimizáciu ideológie gender. V Spojenom kráľovstve už zisťujú, aké anomálie to prináša: Freddy McConnel sa narodila ako žena a nechala sa preoperovať na muža. Po oplodnení porodila dieťa a žiadala britské úrady, aby bola zapísaná v matrike ako otec. To je len jeden prípad.

Mnohí ľudia z LGBT+ komunity zažili v detskom a adolescentnom veku traumu, ktorá zásadne poznačila ich sexuálnu identifikáciu. Namiesto presadzovanie gender ideológie by sa VOP mal snažiť o zabezpečenie dostatočnej psychologickej podpory pre týchto ľudí. 

Sloboda svedomia

Je udivujúce, že sa v Správe nevenujete lekárom a farmaceutom , ktorí sa rozhodli uplatniť si výhradu vo svedomí, a boli za to diskriminovaní a šikanovaní na pracovisku. Tieto prípady boli dokonca verejne medializované.

Váš úrad má čas venovať sa aj strihaniu väzňov, no porušovanie slobody svedomia nijako nerieši? Ako si to majú občania vysvetliť ak nie tak, že výhradu vo svedomí jednoducho nerešpektuje ani VOP.

Vážená p. Patakyová,

vzhľadom k tomu, že viac ako verejnej ochrane práv slúžite konkrétnej ideológii a nevšímate si kvôli tomu hrubé porušovanie základných ľudských práv Vás vyzývam, aby ste podali demisiu.

Verím, že mojej výzve čím skôr vyhoviete.

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva na odstúpenie

Vážená pani Mária Patakyová, Verejná ochrankyňa práv SR,

V stredu 13.5.2020 ste predniesli Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie Vašu Správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila Vašej práci nedôveru.

Mnohých poslancov právom pobúrili niektoré časti Správy, pretože je zrejmé, že obsahuje ideologickú nadprácu z Vašej strany. Niet sa čomu diviť, keďže pravidelne verejne podporujete dúhový pochod v Bratislave a podporujete akcie zamerané na propagáciu LGBT a radikálneho feminizmu.

Zlyhania v ochrane života

V Správe vítate, že NR SR v roku 2019 neprijala ani jeden z návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. Je absolútne neprijateľné, aby sa VOP nedokázal postaviť za nenarodené deti, pretože ich právo na život je porušované. Čo je ešte horšie, Vy dokonca vítate toto hrubé porušovanie práv, čím sa spreneverujete poslaniu svojho úradu. Povedzte, čím sa tie nevinné deti, ktoré nikomu nič neurobili, previnili, že schvaľujete ich vraždenie?

Ústava Slovenskej republiky hovorí:

Čl. 15
(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.

Máte pravde, že Ústavný súd SR vo svojom náleze z roku 2008 interpretoval, že dieťa pred narodením nie je subjektom základného práva na život. Z čoho vyplýva, že "v rámci platnej legislatívy a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov má štát povinnosť vytvoriť rámec, ktorý umožní tehotnej žene uplatniť jej právo na prístup k interrupcii."


Avšak to ešte neznamená, že legálne znamená aj spravodlivé. Kedysi si ľudia kupovali otrokov a považovali ich za vec zbavenú ľudských práv. Kedysi ľudia vykonávali trest smrti, no zistili, že to nie je správny spôsob nastolenia spravodlivosti. Ako je možné, že verejný ochranca práv na Slovensku dokáže hájiť právo na potrat zavedené totalitným komunistickým režimom, ale právo na život prehliada?! Momentálne je Váš postoj veľmi podobný ľuďom, ktorí hájili práva otrokárov alebo právo spoločnosti popravovať druhých.

Umelý potrat je úmyselne zabitie nevinného človeka, ktorý sa ešte nenarodil. Žena nemá právo zabiť vlastné nenarodené dieťa sama ani s pomocou lekára. V Správe ste sa mali postaviť na stranu žien, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, a vyzvať NR SR, aby sa im snažila zabezpečiť sociálne, ekonomické a psychologické podmienky pre to, aby si dieťa mohli nechať. To by bola skutočná snaha o možnosť slobodnej voľby pre tehotnú ženu a rešpektovanie ľudských práv.

VOP by mal robiť presný opak toho, čo robíte Vy.

Práva párov rovnakého pohlavia

Odporúčate NR SR, aby vytvorila právny rámec pre tzv. minimálny štandard uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia v súlade s relevantnou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Tu opäť vidno Vašu snahu o lobing v prospech LGBT+ komunity. Podobné snahy budú viesť k zavedeniu registrovaných alebo životných partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia. Následne niekto zažaluje SR na ESĽP a SR bude musieť dokonca uznať adopcie detí pre páry rovnakého pohlavia, čo predstavuje veľké riziko pre zdravý vývoj detí, ktoré majú právo na otca a matku.

Okrem toho Ústava SR hovorí jasne:

Čl. 41
(1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.

Vašim návrhom sa staviate proti tomuto čl. 41, keďže presadzujete formy alternatívnych spoločenstiev, ktoré nijako nevedú k dobru manželstva, rodičovstva a rodiny.

Legitimizácia gender ideológie

V časti „Proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu“ žiadate, aby SR pomohla transrodovým osobám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a s procesom prepisu ich rodu.

NR SR vo februári 2020 odmietla ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), pretože sa v tomto dokumente vyskytovala definícia rodu, ktorá je pre SR neprijateľná.

Napriek jasnému signálu zákonodarného zboru vyvíjate stále snahu o legitimizáciu ideológie gender. V Spojenom kráľovstve už zisťujú, aké anomálie to prináša: Freddy McConnel sa narodila ako žena a nechala sa preoperovať na muža. Po oplodnení porodila dieťa a žiadala britské úrady, aby bola zapísaná v matrike ako otec. To je len jeden prípad.

Mnohí ľudia z LGBT+ komunity zažili v detskom a adolescentnom veku traumu, ktorá zásadne poznačila ich sexuálnu identifikáciu. Namiesto presadzovanie gender ideológie by sa VOP mal snažiť o zabezpečenie dostatočnej psychologickej podpory pre týchto ľudí. 

Sloboda svedomia

Je udivujúce, že sa v Správe nevenujete lekárom a farmaceutom , ktorí sa rozhodli uplatniť si výhradu vo svedomí, a boli za to diskriminovaní a šikanovaní na pracovisku. Tieto prípady boli dokonca verejne medializované.

Váš úrad má čas venovať sa aj strihaniu väzňov, no porušovanie slobody svedomia nijako nerieši? Ako si to majú občania vysvetliť ak nie tak, že výhradu vo svedomí jednoducho nerešpektuje ani VOP.

Vážená p. Patakyová,

vzhľadom k tomu, že viac ako verejnej ochrane práv slúžite konkrétnej ideológii a nevšímate si kvôli tomu hrubé porušovanie základných ľudských práv Vás vyzývam, aby ste podali demisiu.

Verím, že mojej výzve čím skôr vyhoviete.

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]