Nie potratom v OSN CPD 54

Petícia adresovaná OSN

 

Nie potratom v OSN CPD 54

01.000.000
  552.596
 
552.596 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 1.000.000 podpisov.

Nie potratom v OSN CPD 54

Potrebujeme Vašu urgentnú reakciu. Termín je 23. apríla. Spoliehame sa na Vás, že nám pomôžete zastaviť program pro-potratovej loby na jednej z najvýznamnejších medzinárodných platforiem.

Organizácia Spojených národov rýchlo zvoláva členov Komisie pre populáciu a rozvoj (CPD) od pondelka 19. apríla 2021 na 54. zasadanie, ktoré sa koná takmer súbežne na pôde OSN s dvoma veľmi kontroverznými pro-potratovými konferenciami: Komisia pre postavenie žien a Fórum pre rovnosť generácií.

Teraz žiadajú členov, aby sa zúčastnili online stretnutia, kde budú rokovať o tom, ako využiť medzinárodnú finančnú pomoc na riešenie dôsledkov pandémie COVID-19, a na zabezpečenie populačnej a potravinovej bezpečnosti. Je smutné, že medzinárodné  financovanie potratov je jednou z najvyšších priorít.

Ak schvália predložený dokument, financovanie medzinárodnej pomoci, ktoré malo pomôcť pri pandémii COVID-19, bude smerovať na toto:

  • potraty,
  • vyvíjanie tlaku na členské štáty OSN, aby implementovali plány na zlepšenie prístupu k potratom,
  • kondómy a antikoncepcia,
  • sexuálna výchova deťom,
  • väčšia moc pre pozíciu generálneho tajomníka OSN.

Potravinová bezpečnosť a výživa sú životne dôležité potreby na celom svete. Po prečítaní názvu by si človek myslel, že sa OSN snaží využiť medzinárodnú finančnú pomoc na skutočne dôležité potreby.

V dokumente sa však píše, že „ženy a dievčatá zohrávajú zásadnú úlohu ako činiteľky rozvoja uznávajúc, že dosiahnutie rodovej rovnosti 7 z 10 a plnej realizácie práv pre všetky ženy a dievčatá, a plná a efektívna účasť žien vo vedení závisia od pomenovania kľúčových bariér pre uskutočnenie gender rovnosti a odstránenia všetkých foriem diskriminácie vrátane viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie, ako aj sexuálneho a gendrovo podmieneného násilia, čo je kľúčové pre naplnenie Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj 2030... predovšetkým sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv, čím sa podporuje potravinová bezpečnosť a zdravie a primeraná výživa pre všetkých .... “

Žiadame, aby predsedovia úradu vypustili odseky 21 a 22, a odstránili z dokumentu potraty.

Váš podpis doručíme priamo do OSN.

Viac informácií:

UN CPD 54

https://undocs.org/en/E/CN.9/2021/3

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Petícia adresovaná pre CPD OSN

Vážené predsednícto Komisie OSN pre populáciu a rozvoj OSN,

žiadame Vás, aby ste nezneužívali krízu COVID-19 na vnucovanie potratov členským štátom.

Právo na potrat neexistuje.

Vypustite z Návrhu Vyhlásenia o populácii, potravinovej bezpečnosti, výžive a trvalo udržateľnom rozvoji v súvislosti s koronavírusom COVID-19 odseky 21 a 22.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Nie potratom v OSN CPD 54

Podpísať petíciu teraz!

01.000.000
  552.596
 
552.596 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 1.000.000 podpisov.