Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Petícia pre Európsku komisiu

 

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

050.000
  29.636
 
29.636 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Povedzte NIE vakcíne proti COVID-19 vyvinutej z kmeňových buniek detí zabitých potratom

Zo znepokojením sme sa dočítali o vakcinačnom programe Európskej komisie na podporu vývoja a produkcie možných vakcín proti COVID-19. Dobrý výskum je vítaný, no máme jednu požiadavku.

Niektoré vyvíjané očkovacie látky sú vyrábané z kmeňových buniek ľudských plodov, ako napr. vakcína od AstraZeneca (tzv. bunková línia HEK-293). Považujeme za neospravedlniteľné extrahovanie buniek z nenarodených detí, ktoré boli zámerne usmrtené umelým potratom, a používanie vakcíny z nich je v hlbokom rozpore s naším svedomím.

Hoci mohli uplynúť roky od vykonania samotného potratu, kmeňové bunky získané týmto spôsobom s daným potratom priamo súvisia - DNA takých buniek je rovnaké ako DNA konkrétneho potrateného dieťaťa.

Čo sa týka Vašej iniciatívy, naliehavo žiadame, aby ste používali iba také zdroje a postupy, ktoré rešpektujú život a dôstojnosť každej ľudskej bytosti, a obrátili svoj záujem smerom k vakcínam, ktoré nie sú vyvíjané na báze kmeňových buniek a tkanív pochádzajúcich z usmrtených ľudských plodov.

Foto: Flickr

Viac informácií nájdete tu:

Vedúca skupina v Holandsku prestáva s nákupom vakcín proti korone (NOS)

https://nos.nl/artikel/2337591-kopgroep-met-nederland-stopt-met-aankopen-corona-vaccins.html

Brusel chce nakúpiť práva na vakcíny, 2,7 milárd eur vyčlenených (NOS)

https://nos.nl/artikel/2337553-ook-brussel-wil-vaccinrechten-opkopen-2-7-miljard-vrijset.html

Koronavírus: Komisia prezentuje vakcínovú stratégiu EÚ (Európska komisia)

https: //ec.europa.eu/netherlands/news/coronavirus-commissie-presenteert-eu-strategie-voor-vaccins_en

Pro-life vakcína proti Covid-19 (Reformatorisch Dagblad)

https://www.rd.nl/opinie/aakt-werk-van -prolifevaccine-against-covid-19-1.1665959

Ktoré vakcíny proti COVID-19 sú vyvíjané z kmeňových buniek odobratých z potratených detí?

https://www.pop.org/which-covid-19-vaccines-are-being-developed-with-fetal-cell-lines-derived-from-aborted-babies/


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Odmietnime výskum vakcíny proti COVID-19 založený na ľudských embryách

Podpísať petíciu teraz!

050.000
  29.636
 
29.636 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.