Podporme mamičky

Poslancom Národnej Rady SR

 

Podporme mamičky

uzavretá

Podporme mamičky

020.000
  14.901
 
14.901 have signed.

Na septembrovej schôdzi NR SR sa bude hlasovať o veľmi dôležitom návrhu zákona o pomoci tehotným ženám z dieľne OĽANO/KÚ (tlač 154).

Pomoc rodine a mamičkám, ktoré pod srdcom nosia svoje dieťa, patrí medzi základné povinnosti každej civilizovanej spoločnosti. Takýto záväzok je zakotvený ako v Ústave SR, tak v záväzných medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch. 

Predkladaná novela zákona ide v tejto línii a poskytuje tehotným ženám vyššiu ekonomickú podporu, lepšiu zdravotnú starostlivosť a viac náležitých informácii o možnostiach pomoci.

Cieľom týchto opatrení je pomôcť mamičkám, najmä tým, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Feministické organizácie by sa mali predbiehať v tom ako informácie o možnostiach pomoci ešte vylepšiť, ako rozšíriť pomocnú sieť pre mamičky, ako im ponúknuť vyššiu finančnú podporu. 

Opak je však pravdou. 

Tento návrh zákon je pod ostrou paľbou a propotratoví aktivisti z celej Európy sa mobilizujú a tlačia na to, aby zákon o pomoci ženám neprešiel. 

Potrat je vždy tragickým rozhodnutím a je našou povinnosťou poskytovať mamičkám informácie, pomoc a lepšie riešenia, aby sa mu vyhli. 

Potraty z ekonomických dôvodov sú navyše obrovským zlyhaním spoločnosti a pošliapaním ľudských práv týchto žien. 

Ženy v núdzi potrebujú pomoc a podporu, nie rýchly potrat bez informácií o pomoci, alebo aj o jeho neblahých dôsledkoch. 

Ukážme spolu, že my sme na strane žien, nie potratov. Podpíšte výzvu poslancom NR SR, aby podporili zákon o pomoci tehotným ženám. 

Mediálny lynč, ktorý nasledoval potom, čo tento návrh prešiel prvým čítaním, bol miestami až hysterický. Viacerí poslanci NR SR, ktorí návrh v prvom čítaní podporili, sa teraz zdráhajú zahlasovať za novelu aj v druhom čítaní. 

Prebieha zároveň aj zápas o pozmeňovacie návrhy, ktoré môžu novelu vylepšiť, ale aj oklieštiť. Aj od nich závisí, či zákon bude mať väčšinovú podporu alebo nie.

Pomôžte nám ukázať, že existuje dôležitá časť spoločnosti, ktorej záleží na ochrane nenarodených detí a pomoci matkám v núdzi. 

Požiadajte poslancov NR SR, aby hlasovali za návrh zákony zvyšujúci ochranu života.

Je nesmierne dôležité, aby v legislatíve nastal konečne posun a nenarodeným deťom a matkám v núdzi sa pomáhala omnoho viac zo strany štátu. Tento zákon môže byť dôležitým krokom.

Viac informácií nájdete tu:

V OĽaNO sa stále nedohodli na Záborskej návrhu, hlasovanie môže byť tesné (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/61448/v-olano-sa-stale-nedohodli-na-zaborskej-navrhu-hlasovanie-moze-byt-tesne

Návrh poslancov OĽANO a KÚ (NR SR)
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=154

MUDr. Eva Grey: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický
https://blog.postoj.sk/33693/chemicky-potrat-nie-je-bezpecnejsi-ako-chirurgicky

Prolife/Falošný mediálny rámec debaty o potratoch (Postoj.sk)
https://www.postoj.sk/60982/falosny-medialny-ramec-debaty-o-potratoch

Záznam z Konferencie k zákonu na pomoc tehotným ženám v NR SR (Facebook)
https://www.facebook.com/KrestanskaUniaOfficial/videos/2406689049634008/

020.000
  14.901
 
14.901 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podporme mamičky

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podpora rodín a tehotných mamičiek patrí medzi základné povinnosti každej civilizovanej spoločnosti.

Aj Ústava Slovenskej republiky zaručuje ženám v tehotenstve osobitnú starostlivosť (Článok 41, ods. 1 Ústavy SR).

Na najbližšej parlamentnej schôdzi pôjde do druhého čítania návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (parlamentná tlač č. 154), ktorého cieľom je vyššia informovanosť a sociálno-ekonomická pomoc tehotným mamičkám. 

Pomoc tehotným matkám nie je len záväzkom zakotveným v Ústave SR a bodom z  Programového vyhlásenia tejto vlády. Je zároveň povinnosťou vyplývajúcou zo záväzných medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.

Spolu s medzinárodným spoločenstvom sa Slovensko zaviazalo poskytovať matkám osobitnú ochranu “pred narodením a po narodení dieťaťa” (Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, bod 10.2), “vynaložiť maximálne úsilie na pomoc ženám” a “vhodnými opatreniami im pomáhať vyhnúť sa potratom” (Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji, Káhira 1994 (ďalej len “Akčný program”, body 7.24 a 8.25).  

K medzinárodným záväzkom zároveň patrí patrí aj povinnosť “poskytovať ženám ľahký prístup k spoľahlivým informáciám”, (Akčný program, bod 8.25), pretože ženy, ktoré nemajú k dispozícii dostatočné a pravdivé informácie, sa nemôžu dobre a skutočne slobodne rozhodnúť.

Preto Vás žiadame o silnú inštitucionálnu podporu informovanosti mamičiek, aby všetky relevantné fakty, dostali spracované prístupnou formou a ideálne v písomnej podobe od svojho gynekológa, a to najmä informácie:

  • o ich zdraví, vrátane všetkých rizík, ktorým by sa umelým ukončením tehotenstva vystavili,

  • o vývojovom štádiu a zdraví dieťaťka, ktoré nosia pod srdcom, vrátane možnosti, riešiť jeho prípadný zlý zdravotný stav už počas tehotenstva,

  • o možnostiach pomoci a podpory zo strany štátu, spoločnosti, či tretieho sektora, a to počas tehotenstva, ale aj po pôrode ich dieťaťa.

Podporte návrhy zákonov, ktoré mamičkám umožnia, aby sa rozhodovali bez tlaku času, finančnej tiesne, okolností, prostredia, či nástojčivých reklám na umelé potraty.

Potrat je vždy tragickým rozhodnutím a je našou povinnosťou poskytovať mamičkám informácie, pomoc a lepšie riešenia.

Žiadame Vás preto, aby ste v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z Ústavy a z medzinárodných záväzkov, na septembrovej schôdzi NR SR podporili návrh zákona a prípadné pozmeňovacie návrhy, ktoré zlepšia socioekonomické podmienky a informovanosť tehotných mamičiek, aby dostali potrebnú pomoc a podporu, ktorá im právom prináleží.

S pozdravom,


[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporme mamičky

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podpora rodín a tehotných mamičiek patrí medzi základné povinnosti každej civilizovanej spoločnosti.

Aj Ústava Slovenskej republiky zaručuje ženám v tehotenstve osobitnú starostlivosť (Článok 41, ods. 1 Ústavy SR).

Na najbližšej parlamentnej schôdzi pôjde do druhého čítania návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (parlamentná tlač č. 154), ktorého cieľom je vyššia informovanosť a sociálno-ekonomická pomoc tehotným mamičkám. 

Pomoc tehotným matkám nie je len záväzkom zakotveným v Ústave SR a bodom z  Programového vyhlásenia tejto vlády. Je zároveň povinnosťou vyplývajúcou zo záväzných medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.

Spolu s medzinárodným spoločenstvom sa Slovensko zaviazalo poskytovať matkám osobitnú ochranu “pred narodením a po narodení dieťaťa” (Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, bod 10.2), “vynaložiť maximálne úsilie na pomoc ženám” a “vhodnými opatreniami im pomáhať vyhnúť sa potratom” (Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji, Káhira 1994 (ďalej len “Akčný program”, body 7.24 a 8.25).  

K medzinárodným záväzkom zároveň patrí patrí aj povinnosť “poskytovať ženám ľahký prístup k spoľahlivým informáciám”, (Akčný program, bod 8.25), pretože ženy, ktoré nemajú k dispozícii dostatočné a pravdivé informácie, sa nemôžu dobre a skutočne slobodne rozhodnúť.

Preto Vás žiadame o silnú inštitucionálnu podporu informovanosti mamičiek, aby všetky relevantné fakty, dostali spracované prístupnou formou a ideálne v písomnej podobe od svojho gynekológa, a to najmä informácie:

  • o ich zdraví, vrátane všetkých rizík, ktorým by sa umelým ukončením tehotenstva vystavili,

  • o vývojovom štádiu a zdraví dieťaťka, ktoré nosia pod srdcom, vrátane možnosti, riešiť jeho prípadný zlý zdravotný stav už počas tehotenstva,

  • o možnostiach pomoci a podpory zo strany štátu, spoločnosti, či tretieho sektora, a to počas tehotenstva, ale aj po pôrode ich dieťaťa.

Podporte návrhy zákonov, ktoré mamičkám umožnia, aby sa rozhodovali bez tlaku času, finančnej tiesne, okolností, prostredia, či nástojčivých reklám na umelé potraty.

Potrat je vždy tragickým rozhodnutím a je našou povinnosťou poskytovať mamičkám informácie, pomoc a lepšie riešenia.

Žiadame Vás preto, aby ste v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z Ústavy a z medzinárodných záväzkov, na septembrovej schôdzi NR SR podporili návrh zákona a prípadné pozmeňovacie návrhy, ktoré zlepšia socioekonomické podmienky a informovanosť tehotných mamičiek, aby dostali potrebnú pomoc a podporu, ktorá im právom prináleží.

S pozdravom,


[Vaše meno/Vaše jméno]