Nebojte sa hlasovať za ochranu života

Petícia pre poslancov NR SR: postavte sa za tehotné matky v núdzi

 

Nebojte sa hlasovať za ochranu života

uzavretá
05.000
  4.127
 
4.127 people have signed.

Nebojte sa hlasovať za ochranu života

Septembrová schôdza NR SR sa skončila blokáciou parlamentu kvôli hlasovaniu o návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti (tlač 154) z dielne Oľano/KÚ v druhom čítaní. O návrhu zákona sa bude hlasovať na októbrovej schôdzi.

Hoci návrh zákona je veľmi mierny a kompromisný, šíri sa okolo neho viacero zavádzajúcich a nepravdivých informácií, ktoré negatívne ovplyvňujú verejnú mienku. Dôsledkom toho je, že niektorí poslanci, ktorí sa zaraďujú skôr k liberálnym, no zahlasovali v prvom čítaní ZA, majú teraz pochybnosti a obavu zo straty priazne svojich voličov.

Chceli im sme ich touto petíciou povzbudiť, aby nepodľahli tlaku pro-potratových médií a politikov, ktorí nemajú v úcte ochranu života od počatia.

Návrh zákona bol kritizovaný zo strany pro-potratových médií, organizácií a politikov, ako aj zo strany ĽSNS.

Jedným vadil dlhší čas na rozmyslenie (zo 48 na 96 hodín) pred nezvratným rozhodnutím o ukončení života vyvíjajúceho sa dieťaťa, a povinný druhý lekársky posudok v prípade podozrenia, že počaté dieťa má genetickú poruchu. Druhým vadilo údajné nedostatočné obmedzenie reklamy na umelé ukončenie tehotenstva v pozmeňovacom návrhu.

Podstatné je, že kritika od jednej, či druhej strany, nie je opodstatnená. 

Dlhší čas na rozmyslenie je v rámci štandardov krajín EÚ. V Taliansku musí tehotná matka čakať dokonca jeden týždeň, kým potrat podstúpi. V Nemecku sa musí zúčastniť povinného poradenstva v štátnom schválenom stredisku a čakať tri dni.

Druhý lekársky posudok je potrebný, pretože keď tehotnej matky lekár povie, že má podozrenie na genetickú poruchu jej vyvíjajúceho sa dieťaťa, toto podozrenie treba potvrdiť alebo vyvrátiť iným odborníkom, pretože pre to dieťa je to otázka života a smrti. Ak sa prvý lekár pomýli a odporučí matke potrat, pričom dieťa je v skutočnosti zdravé, je to tragické pochybenie.

Zákaz reklamy na umelé ukončenie tehotenstva bolo potrebné spresniť v pozmeňovacom návrhu, pretože cieľom zákona je iba zákaz propagovania umelého ukončenia tehotenstva, nie blokovanie reklamy samotných inštitúcií, kde sa síce potraty vykonávajú, ani blokovanie zákonnej povinnosti informovať o možnosti vykonania umelého ukončenia tehotenstva.

Rozumieme, že naša spoločnosť sa ocitla v kríze kvôli pandémii koronavírusu a čelíme závažným zdravotným a ekonomickým ťažkostiam. O to väčší dôvod existuje pre podporu tohto návrhu zákona, keďže viaceré ženy mohli neplánovane otehotnieť a ocitli sa pod tlakom svojho okolia ísť na potrat. Neriešia tak len otázky chudoby a bohatstva, ale života a smrti, čo je omnoho vážnejšie.

V CitizenGO sme presvedčení, že na každom živote záleží. Sociálne a ekonomické problémy by sme nemali riešiť ukončením života nevinného. Sme dostatočne vyspelá a bohatá spoločnosť, aby sme prejavili solidaritu voči tehotným matkám v núdzi.

Náš hlas musí byť o to silnejší, o čo viac pro-potratových médií, organizácií a politikov volá po nižšej ochrane života alebo zachovaní statusu quo.

Podpíšte sa a pošlite list poslancom NR SR, ktorí majú pochybnosti, aby hlasovali ZA pomoc matkám v núdzi.

Viac informácií:

Miriam Lexmann: Európski politici listom žiadajú prezidentku chrániť suverenitu SR pri potratovom zákone

https://lexmann.eu/europski-politici-listom-ziadaju-prezidentku-chranit-suverenitu-sr-pri-potratovom-zakone

Pozmeňovací návrh zákona od KÚ/ Oľano
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=484071

Pôvodný návrh zákona od KÚ/ Oľano
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=479948

Svedectvo matky

https://www.facebook.com/watch/?v=343927220164524

---
Schválil Matúš Hagara.

Osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: Matúš Hagara; 54, 97225 Diviaky nad Nitricou; nar. 23.9.1996+ Letter to:

Táto petícia je...

Zatvorená!

Postavte sa za tehotné matky v núdzi

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky,

septembrová schôdza sa skončila blokáciou parlamentu kvôli hlasovaniu o návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti (tlač 154) z dielne Oľano/KÚ v druhom čítaní. O návrhu zákona sa bude hlasovať na októbrovej schôdzi.

Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste hlasovali za návrh zákona a pomohli tak tehotným matkám v núdzi.

Samotný návrh zákona, ktorý je mierny a kompromisný, pričom obsahuje viaceré body, ktoré zlepšujú dnešnú situáciu. Predmetom najčastejšie kritiky boli dva body: dlhší čas na rozmyslenie (zo 48 na 96 hodín) pred nezvratným rozhodnutím o ukončení života vyvíjajúceho sa dieťaťa, a povinný druhý lekársky posudok v prípade podozrenia, že počaté dieťa má genetickú poruchu.

Dlhšia čakacia lehota je potrebná zo psychologického hľadiska. Tehotná matka potrebuje v ťažkej situácii neraz plnej stresu a strachu dostatočný čas a podporu na premyslenie. Unáhlené rozhodnutie môže ľutovať do konca svojho života.

Okrem toho čakacie lehoty a povinné absolvovanie poradenstva nie sú v Európe nezvyčajnou podmienkou pre povolenie potratu. Právne predpisy v 15 európskych krajinách vrátane Belgicka, Nemecka, Írska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Portugalska a Španielska stále vyžadujú povinnú čakaciu lehotu medzi prvým podaním žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva a dátumom, kedy sa uskutoční.

V troch z nich - Belgicko, Holandsko, Taliansko - je čakacia lehota dokonca dlhšia ako tri dni, v prípade Talianska je to až jeden týždeň

V Nemecku je podmienkou pre ženu žiadajúcu o potrat v prvom trimestri tehotenstva absolvovanie povinného poradenstva. Neskôr v tehotenstve je potrat povolený v prípadoch lekárskej nevyhnutnosti. V obidvoch prípadoch sa vyžaduje trojdňová čakacia doba. Poradenstvo sa musí uskutočňovať v štátom schválenom stredisku, ktoré potom žiadateľovi vydá certifikát o jeho absolvovaní.

Ako vidíte tento bod návrhu zákona sa nijako nevymyká zo štandardov krajín EÚ.

Druhý lekársky posudok je potrebný, pretože keď tehotnej matky lekár povie, že má podozrenie na genetickú poruchu jej vyvíjajúceho sa dieťaťa, toto podozrenie treba potvrdiť alebo vyvrátiť iným odborníkom, pretože pre to dieťa je to otázka života a smrti. Ak sa prvý lekár pomýli a odporučí matke potrat, pričom dieťa je v skutočnosti zdravé, je to tragické pochybenie.

Okrem toho verejná mienka je na strane návrhu zákona. Agentúra ACRC zrealizovala reprezentatívny prieskum na vzorke 1000 respondentov v období august-september a zistila nasledovné:

  • 88% opýtaných je za zvýšenú finančnú podporu od štátu pri narodení dieťaťa so zdravotným postihnutím (68% rozhodne áno, 20% skôr áno, 3% skôr nie, 3% rozhodne nie, 6% neviem)

  • 73% opýtaných je za osobitnú finančnú podporu od štátu pre ženy v období tehotenstva až do pôrodu (43% rozhodne áno, 30% skôr áno, 12% skôr nie, 5% rozhodne nie, 10% neviem)

  • 72% opýtaných je za predĺženie času na rozmyslenie pred interrupciou zo 48 na 96 hodín (41% rozhodne áno, 31% skôr áno, 9% skôr nie, 9% rozhodne nie, 10% nevie)

  • 63% opýtaných je za zakázanie reklamy na umelé ukončenie tehotenstva (43% rozhodne áno, 20% skôr áno, 14% skôr nie, 9% rozhodne nie, 14% neviem)

  • 60% opýtaných je za získavanie informácií o dôvodoch, pre ktoré sa ženy rozhodnú pre interrupciu (32% rozhodne áno, 28% skôr áno, 15% skôr nie, 13% rozhodne nie, 12% neviem)

Sme presvedčení, že na každom živote záleží. Sociálne a ekonomické problémy by sme nemali riešiť ukončením života nevinného. Sme dostatočne vyspelá a bohatá spoločnosť, aby sme prejavili solidaritu voči tehotným matkám v núdzi.

Prosíme vás, aby ste hlasovali ZA pomoc pre tehotné matky v núdzi.

Dovoľte nám ukončiť tento list slovami rabína Hillela, ktorý pred takmer 2100 rokmi povedal: „Ktokoľvek zničí jednu dušu, je to akoby zničil celý svet. A ktokoľvek zachráni život, je to akoby zachránil celý svet.“

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]

Nebojte sa hlasovať za ochranu života

Podpísať petíciu teraz!

05.000
  4.127
 
4.127 people have signed.