Podporujeme Poľsko v ochrane života

Petícia za ochranu života nenarodených detí s genetickou poruchou v Poľsku

 

Podporujeme Poľsko v ochrane života

0200.000
  126.960
 
126.960 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.

Podporujeme Poľsko v ochrane života

Poľský Ústavný súd 22. októbra 2020 v záujme ochrany ľudského života rozhodol, že eugenický potrat je protiústavný. Účinok tohto rozhodnutia súdu ruší výnimku potratiť postihnuté alebo choré dieťa.

Po rozhodnutí súdu začali feministické, ľavicové a liberálne skupiny organizovať násilné protesty a liberálna tlač spustila kampaň zameranú proti životu. Demonštranti za potraty poškodili kostoly a sochy, a narušili bohoslužby. Dnes je ich hlavným cieľom zvrhnutie poľskej vlády. Voči Poľsku existuje tiež obrovský medzinárodný tlak zo strany Európskej únie a ďalších organizácií, štátov a zoskupení, ktorých cieľom je, aby nedošlo k oficiálnemu vyhláseniu rozhodnutia Ústavného súdu.

Považujeme preto za potrebné vyjadriť podporu poľskej vláde snažiacej sa o pro-life politiku, šírenie konzervatívnych a kresťanských hodnôt, a dodržiavanie elementárneho ľudského práva -  práva na život pre všetkých.

Pro-potratoví lobisti sa snažia prinútiť poľskú vládu, aby sa stiahla a nezverejnila nález Ústavného súdu, pretože ak vláda nezverejní zákon, nemôže nadobudnúť účinnosť.

Podľa poľskej ústavy je však vláda povinná okamžite vyhlásiť rozhodnutie súdu.

Tlak vyvíjaný liberálmi, feministkami a pro-potratovými aktivistami, ktorého cieľom je zabrániť vyhláseniu a vykonaniu rozhodnutia súdu, dokazuje, že ľudské práva, demokracia a vláda zákona sú pre nich dôležité iba vtedy, ak presadzujú svoje liberálne, feministické a pro-potratárske ciele.

V opačnom prípade používajú všetky dostupné prostriedky, vrátane násilia, vyhrážok, prenasledovania a klamstiev, aby presadili svoje videnie sveta.

Vo svetle vyššie uvedeného s úctou žiadame poľskú vládu, aby neustúpila agresívnym lobistom podporujúcim potraty.

Vláda nesmie zradiť nenarodené deti, ktoré sú najzraniteľnejšie! Vláda má oficiálne vyhlásiť a tak uviesť do platnosti nález Ústavného súdu tak, ako to prikazuje poľská Ústava!

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá sa bude každú minútu meniť, plánujeme v najbližších dňoch doručiť zoznam signatárov petície na rôzne poľské veľvyslanectvá. Ocenili by sme Vašu rýchlu podporu.

Postavme sa za poľských politikov a obyvateľov, ktorým záleží na ochrane nevinných, nenarodených detí a rodín.

Čo môžu organizácie robiť?

Tím CitizenGO vyzýva organizácie, ktoré si vážia ľudskú dôstojnosť a ochranu života, aby okrem podpísania a zdieľania tejto petície za život vyjadrili svoju podporu aj na organizačnej úrovni. Odporúčame Vám poslať e-mail alebo poštový list na poľské veľvyslanectvo vo Vašej krajine, kde vyjadríte podporu poľským opatreniam na ochranu života a rodiny.

Viac informácií nájdete tu:

Konzervatívni noviny: Děti s Downovým syndromem dostaly v Polsku šanci

https://www.konzervativninoviny.cz/deti-s-downovym-syndromem-dostaly-v-polsku-sanci/

Postoj: Protesty v Poľsku/Koniec eugenických potratov a čo u nás nezaznieva

https://www.postoj.sk/64422/novy-clanok

Juraj Šúst: Zásadná pripomienka poľským demonštrantom

https://dennikstandard.sk/2540/zasadna-pripomienka-polskym-demonstrantom/

Denník Štandard: Poľská opozícia pri protestoch znázornila obesenie kňazov a mníšky

https://dennikstandard.sk/604/polska-opozicia-demonstruje-proti-zruseniu-eugenickych-potratov-znazornila-aj-obesenie-knazov-a-mnisky/

Postoj: Poľský prezident kritizoval protesty, v otázke sprísnenia potratov však poľavil

https://www.postoj.sk/64410/polsky-prezident-kritizoval-protesty-v-otazke-sprisnenia-potratov-vsak-polavil

---

Schválil Matúš Hagara.

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Podporujeme Poľsko v ochrane života

My, dolupodpísaní, považujeme za dôležité a potrebné podporovať našich poľských priateľov, ktorí veria v posvätnosť a ochranu ľudského života od počatia.

Vyzývame poľskú vládu, aby nepodľahla tlaku pro-potratových aktivistov, nezradila nenarodené deti, a aby urýchlene uviedla do platnosti nález Ústavného súdu tak, ako to prikazuje poľská Ústava.

Veríme, že život každého človeka je vzácny a hodný ochrany bez ohľadu na to, koľko rokov má, či žije v lone svojej matky alebo mimo neho, či je zdravý, chorý alebo postihnutý.

V prípade slabých, chorých a postihnutých musí štát a spoločnosť poskytnúť postihnutým osobám a ich rodinám ešte väčšiu starostlivosť a ochranu. Títo ľudia nesmú byť kvôli svojej chorobe alebo zdravotnému postihnutiu pozbavení práva na život.

Podporujeme Poľsko, ktoré sa odvážne zastáva ochrany života pred kultúrou smrti.

Odsudzujeme anti-klerikálne a protikresťanské správanie agresívnych demonštrantov, zneuctenie kostolov, ničenie sôch, narušovanie bohoslužieb, prenasledovanie kňazov a veriacich, a šírenie násilia, agresivity a hnevu.

Vieme, že naši poľskí priatelia čelia mnohým útokom a sú pod veľkým tlakom. Ich odvážny postoj v ochrane života spôsobil, že liberálna tlač ich znenávidela. Podporujeme ich v boji za ochranu ľudskej dôstojnosti, ktorý je zároveň našim spoločným bojom.

Vyzývame Poľsko a poľskú vládu, aby odvážne chránili počatý život!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporujeme Poľsko v ochrane života

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  126.960
 
126.960 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.