Poslanci NR SR, hlasujte za ochranu suverenity SR

Odmietnite správu Matić

 

Poslanci NR SR, hlasujte za ochranu suverenity SR

victory

Poslanci NR SR, hlasujte za ochranu suverenity SR

010.000
  8.068
 
8.068 have signed.

V slovenskom parlamente je návrh uznesenia, ktoré sa stavia za ochranu suverenity Slovenska a odmieta správu Matić s jej absurdnými ideologickými požiadavkami.

Slovenský parlament síce nemôže priamo rozhodnúť o správe Matić (hlasovať o nej budú europoslanci), predsa môžeme vyslať do Bruselu a do všetkých hlavných miest členských štátov EÚ jasný signál, že nikto nám nebude zasahovať do oblastí, ktoré sú podľa Zmluvy o EÚ v našej výlučnej právomoci. Napr. rozhodovať o zdravotnej politike by sme si mali my sami na Slovensku.

Poslanci NR SR by sa mali zachovať sebavedome a vlastenecky, a odmietnuť nátlak z Bruselu, ktorý prichádza v správe Matić.

Medzi europoslancami sa nájdu viaceré rozumné a hodnotovo založené osobnosti. No mnohí europoslanci podliehajú vplyvu moderných ideológií a sami sa stávajú ich aktívnymi sluhami.

Zloženie europarlamentu je v súčasnom volebnom období dosť progresívne. Nápady ako redefinovať potrat ako ľudské právo, presadzovať gender ideológiu a popierať slobodu svedomia tu nachádzajú živnú pôdu.

Preto nemôžu slovenskí poslanci NR SR zaspať na vavrínoch a musia konať čím skôr. Najbližšia schôdza parlamentu začne už 15. júna. Približne v tom dátume sa bude hlasovať o danom uznesení.

Viac informácií:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=552

---

Schválil Matúš Hagara

 
010.000
  8.068
 
8.068 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Hlasujte za ochranu suverenity SR

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky,

žiadam Vás, aby ste hlasovali ZA uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (tlač 552).

Európsky parlament bude v júni hlasovať o správe o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, ktorá sa označuje ako správa Matić.

Správa Matić hrubo zasahuje do výlučných kompetencií SR určovať a riadiť náš národný systém zdravotníctva a rozhodovať o zdravotnej politike SR.

Okrem toho správa Matić vyzýva na obmedzenie práva na výhradu vo svedomí pre zdravotnícky personál, čo je v rozpore s medzinárodne uznávanými ľudskými právami a hrubý zásah do kultúrno-etickej suverenity SR.

Rovnako sú Slovensku natláčané aj tzv. operácie zmeny pohlavia, ktoré majú byť aj pre neplnoleté osoby, a všetko má byť platené z verejného zdravotného poistenia.

A čo je najhoršie, správa Matić definuje potrat ako ľudské právo, čo je absolútne neprijateľné.

Preto Vás žiadam, aby ste hlasovali ZA uznesenie a postavili sa ZA suverenitu Slovenskej Republiky.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hlasujte za ochranu suverenity SR

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky,

žiadam Vás, aby ste hlasovali ZA uznesenie NR SR k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (tlač 552).

Európsky parlament bude v júni hlasovať o správe o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien, ktorá sa označuje ako správa Matić.

Správa Matić hrubo zasahuje do výlučných kompetencií SR určovať a riadiť náš národný systém zdravotníctva a rozhodovať o zdravotnej politike SR.

Okrem toho správa Matić vyzýva na obmedzenie práva na výhradu vo svedomí pre zdravotnícky personál, čo je v rozpore s medzinárodne uznávanými ľudskými právami a hrubý zásah do kultúrno-etickej suverenity SR.

Rovnako sú Slovensku natláčané aj tzv. operácie zmeny pohlavia, ktoré majú byť aj pre neplnoleté osoby, a všetko má byť platené z verejného zdravotného poistenia.

A čo je najhoršie, správa Matić definuje potrat ako ľudské právo, čo je absolútne neprijateľné.

Preto Vás žiadam, aby ste hlasovali ZA uznesenie a postavili sa ZA suverenitu Slovenskej Republiky.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]