Odmietame zaradenie potratov do Charty základných práv EÚ

Petícia pre Robertu Metsolu a členov Európskej rady

 

Odmietame zaradenie potratov do Charty základných práv EÚ

Odmietame zaradenie potratov do Charty základných práv EÚ

0100.000
  57.168
 
57.168 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Emmanuel Macron, prezident Francúzska, ktoré šesť mesiacov predsedá Rade EÚ, chce potrat zaradiť do Charty základných práv Európskej únie!

Cieľom tohto nového pro-potratového útoku je prinútiť všetky členské štáty EÚ, aby sa vyjadrili k otázke potratov - na mysli máme Maltu a Poľsko. Budú chcieť presadiť potraty pre všetky ženy a dievčatá, a to v čo najneskoršom termíne.

Ako však vieme, neexistuje "ľudské právo" na potrat.

Potrat je úmyselné ukončenie života nevinnej a bezbrannej ľudskej bytosti. Okrem toho má potrat pre ženy aj rôzne negatívne dôsledky. Preto potrat nikdy nemôže byť ľudským právom a Emmanuel Macron nemôže požadovať od členských štátov EÚ, aby považovali genocídu nenarodených za právo.

V žiadnej medzinárodnej zmluve nie je zakotvené právo na potrat. Vyhlásenia prezidenta Macrona sú ďalším pokusom o dosiahnutie európskeho a neskôr aj medzinárodného uznania potratu ako ľudského práva, ako základného práva.

Nemôžeme za žiadnych okolností dovoliť, aby Macron uspel. Jeho návrh popiera ľudskú dôstojnosť od počatia po prirodzenú smrť a zároveň znásilňuje hodnotový kompas západnej civilizácie. Zabíjanie nenarodených nesmie byť nikdy vyhlásené za základné právo, ak ľudstvo nechce upadnúť do úplného barbarstva.

Francúzsky prezident však chce, aby sa EÚ stala "potratovou úniou". Macron to oznámil pri prezentácii pracovného programu francúzskeho predsedníctva 19. januára v Štrasburgu. Na tento účel sa má aktualizovať Charta základných práv EÚ a doplniť "právo na potrat".

Toto oznámenie neprišlo z čista jasna.

Prezident Macron sa takto vyjadril potom, čo bola Roberta Metsola zvolená za predsedníčku Európskeho parlamentu, pričom Metsola mala v minulosti pro-life postoje. Macronova stratégia je hroziť a vyvíjať nátlak na Europarlament a obzvlášť na predsedníčku EP.

Pod tlakom Emmanuela Macrona a mnohých europoslancov už Roberta Metsola zmenila názor a verejne všetkých ubezpečila, že v prípade zvolenia bude jej "povinnosťou brániť pozíciu Európskeho parlamentu", a to aj v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv.

Podpíšte sa a jasne vyzvite predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolu a členov Európskej rady, aby nepodľahli tlaku prezidenta Macrona a pro-potratových europoslancov, a jasne odmietli potrat ako ľudské právo, pretože každý potrat má za následok smrť nevinnej ľudskej bytosti.

---

Ďalšie informácie:

Macron chce, aby bolo právo na potrat pridané do Charty základných práv EÚ

https://www.postoj.sk/97243/macron-chce-aby-bolo-pravo-na-potrat-pridane-do-charty-zakladnych-prav-eu

Potrat by mal byť základným právom v EÚ, povedal v prelomovom prejave Macron v europarlamente

https://dennikstandard.sk/158893/potrat-by-mal-byt-zakladnym-pravom-v-eu-povedal-v-prelomovom-prejave-macron-v-europarlamente/

Schválil Matúš Hagara

0100.000
  57.168
 
57.168 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietame zaradenie potratov do Charty základných práv EÚ

Vážená pani Roberta Metsola, predsedníčka Európskeho parlamentu,

Vážení členovia Európskej rady,

francúzsky prezident Emmanuel Macron sa 19. januára v Štrasburgu vyjadril, že by právo na potrat malo byť zaradené do Charty základných práv Európskej únie.

Jeho návrh považujeme za nový útok na život a suverenitu štátov. Zabíjanie detí nie je základným právom Európskej únie a nezodpovedá vízii Európy, ktorú mali otcovia zakladatelia.

Cieľom jeho slov nie je zjednotiť európske štáty, ale ešte viac ich rozdeliť a zvýrazniť priepasť medzi západnou a strednou Európou, ale aj krajinami, ktoré potraty neuznávajú, ako sú Poľsko a Malta. 

Žiadam Vás, aby ste sa postavili proti zavedeniu práva na potrat do Charty základných práv Európskej únie a vyjadrili to verejne.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietame zaradenie potratov do Charty základných práv EÚ

Vážená pani Roberta Metsola, predsedníčka Európskeho parlamentu,

Vážení členovia Európskej rady,

francúzsky prezident Emmanuel Macron sa 19. januára v Štrasburgu vyjadril, že by právo na potrat malo byť zaradené do Charty základných práv Európskej únie.

Jeho návrh považujeme za nový útok na život a suverenitu štátov. Zabíjanie detí nie je základným právom Európskej únie a nezodpovedá vízii Európy, ktorú mali otcovia zakladatelia.

Cieľom jeho slov nie je zjednotiť európske štáty, ale ešte viac ich rozdeliť a zvýrazniť priepasť medzi západnou a strednou Európou, ale aj krajinami, ktoré potraty neuznávajú, ako sú Poľsko a Malta. 

Žiadam Vás, aby ste sa postavili proti zavedeniu práva na potrat do Charty základných práv Európskej únie a vyjadrili to verejne.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]