URGENTNÉ: zastavme nebezpečný pokus zaviesť potraty v Európe ako "právo"!

Nechceme, aby bol potrat považovaný za právo!

 

URGENTNÉ: zastavme nebezpečný pokus zaviesť potraty v Európe ako "právo"!

URGENTNÉ: zastavme nebezpečný pokus zaviesť potraty v Európe ako "právo"!

0200.000
  115.804
 
115.804 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Naliehavé: právo na život je v Európe ohrozené a máme len niekoľko hodín na jeho obranu!

Toto sa práve deje: po historickom pro-life víťazstve v posledných dňoch, keď bol v USA zrušený rozsudok Roe v. Wade, sa pro-potratová lobby rozbehla na plné obrátky! 

V priebehu niekoľkých dní táto lobby zmobilizovala európske ultra-potratové skupiny, aby presadili hlasovanie v Európskom parlamente o návrhu, ktorý by (ak by bol prijatý) zahrnul potraty do Listiny práv EÚ a následne podporil ich začlenenie do Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Po historickom pro-life víťazstve v USA sa potratári obávajú, že pro-life revolúcia spôsobí zásadné legislatívne zmeny v prospech ochrany nenarodeného života po celej Európe.

Napriek vojne na Ukrajine a bezprecedentnej energetickej kríze, prudkému nárastu cien pohonných hmôt, demografickej kríze, rodinám, ktoré sa ocitli v chudobe, a všeobecnej neistote, ktorá ochromuje hospodárstvo, sa zdá, že európska liberálna ľavica je priam posadnutá svojou vražednou ideológiou, ktorej hlavnými obeťami sú nenarodené dieťa a tehotná matka.

Ideológia, strata zdravého rozumu, hnev a nenávisť, s akou pro-potratové skupiny vedú svoj boj, potvrdzujú ničivé dôsledky kultúry smrti. 

Ak by uznesenie prešlo, dôsledky by boli katastrofálne. V Európe by sa posilnila politická idea, že potrat je "právo", a naše snahy v prospech ochrany nenarodeného života by utrpeli.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 7. júla 2022 o 12.00 h! Máme len niekoľko hodín na to, aby sme zastavili tento extrémistický pro-potratový pokus.

Životy miliónov nevinných detí sú vo Vašich rukách. Konajte hneď teraz, prosím. 

Podpíšte našu petíciu a vyzvite všetkých predsedov konzervatívnych frakcií v Európskom parlamente, aby sa postavili za ochranu života a hlasovali proti návrhu uznesenia.

Viac informácií:

Návrh uznesenia

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0365_SK.html

Europarlament: Progresívci chcú pro-life lobistom zakázať prístup do rokovacích sál
https://www.postoj.sk/109382/progresivci-chcu-pro-life-lobistom-zakazat-pristup-do-rokovacich-sal

0200.000
  115.804
 
115.804 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietnite uznesenie presadzujúce "právo na potrat"

Vážený pán, Manfred Weber,

Vážený pán, Marco Zanni

Vážený pán, Raffaele Fitto,

Vážený pán, Ryszard Legutko,

vo štvrtok 7.7.2022 budú Vaše parlamentné skupiny vyzvané, aby hlasovali o "Uznesení Európskeho parlamentu o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potrebe chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ (2022/2742(RSP))", ktoré presadzujú pro-potratové ľavicové a radikálne skupiny.

Toto uznesenie vyzýva na vloženie fiktívneho "práva na potrat" do Charty práv EÚ a na podporu jeho začlenenia do Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 

Avšak potrat nie je právo, ale zločin. Potrat totiž predstavuje násilné ukončenie nevinného nenarodeného života a potlačenie prvého zo všetkých práv: práva na život!

Okrem toho tento návrh predstavuje priamy útok na suverenitu štátov, ktoré majú nezávisle rozhodovať o etických a sociálnych otázkach, ako je potrat. Európska únia nemá zasahovať do kompetencií členských štátov a má rešpektovať princíp subsidiarity.

Žiadam Vás, aby sa Vaše frakcie postavili za hodnotu života a hlasovali proti uzneseniu.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietnite uznesenie presadzujúce "právo na potrat"

Vážený pán, Manfred Weber,

Vážený pán, Marco Zanni

Vážený pán, Raffaele Fitto,

Vážený pán, Ryszard Legutko,

vo štvrtok 7.7.2022 budú Vaše parlamentné skupiny vyzvané, aby hlasovali o "Uznesení Európskeho parlamentu o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potrebe chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ (2022/2742(RSP))", ktoré presadzujú pro-potratové ľavicové a radikálne skupiny.

Toto uznesenie vyzýva na vloženie fiktívneho "práva na potrat" do Charty práv EÚ a na podporu jeho začlenenia do Všeobecnej deklarácie ľudských práv. 

Avšak potrat nie je právo, ale zločin. Potrat totiž predstavuje násilné ukončenie nevinného nenarodeného života a potlačenie prvého zo všetkých práv: práva na život!

Okrem toho tento návrh predstavuje priamy útok na suverenitu štátov, ktoré majú nezávisle rozhodovať o etických a sociálnych otázkach, ako je potrat. Európska únia nemá zasahovať do kompetencií členských štátov a má rešpektovať princíp subsidiarity.

Žiadam Vás, aby sa Vaše frakcie postavili za hodnotu života a hlasovali proti uzneseniu.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]