Podpor Poľsko v snahe o dôslednú ochranu detí už od počatia a pomoc matkám

Support Poland's Comprehensive Pro-Life Efforts & New Programs to Help Families and Women in Crisis Pregnancy

 

Podpor Poľsko v snahe o dôslednú ochranu detí už od počatia a pomoc matkám

Podpor Poľsko v snahe o dôslednú ochranu detí už od počatia a pomoc matkám

0100.000
  68.738
 
68.738 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Poľsko má teraz jedinečnú šancu: nová poľská vláda má dostatok hlasov v parlamente na to, aby právne zakotvili plnú právnu ochranu detí od počatia a zvýšenú konkrétnu, sociálnu a finančnú pomoc pre ich matky!

Toto je absolútne zásadný moment pre Poľsko, keďže táto krajina má teraz skvelú príležitosť zabezpečiť ochranu každého ľudského života bez výnimky a odstrániť súčasný potratový režim, ktorý v otázke ochrany ľudského života robí kompromisy.

Od posledných volieb v októbri minulého roka, nová vláda nijako nepokročila v zmene aktuálnych zákonov. Ale verejnú mienku ovplyvnili tieto dve udalosti: 

Ako sme už informovali v predchádzajúcej kampanikrajinou otriasol prípad, v ktorom dieťa, ktoré prežilo pokus o potrat v poľskej Nemocnici Sv. rodiny, zomrelo v agónii a strašnom plači, nechané napospas bez akejkoľvek lekárskej pomoci. Táto tragédia spôsobila verejné znechutenie a rozhorčenie v celom Poľsku.

Katolícki biskupi Poľska odvážne vystúpili za život v nedeľu, 3. apríla, a v správe prečítanej zo všetkých kazateľníc v Poľsku volali po dôslednej a univerzálnej ochrane ľudského života, od počatia až po prirodzenú smrť.

Poľskí aktivisti za život sa preto nazdávajú, že nadišiel ten správny čas. Začali zbierať podpisy v Občianskej legislatívnej iniciatíve, ktorou chcú požiadať vládu aby podporila legislatívu, 

- ktorá by garantovala ochranu každého ľudského života už od počatia (postihnutie nenarodených detí, ich počatie počas znásilnenia alebo incestu by už neboli dôvodmi k umelému potratu),

- a ktorá by poskytla konkrétnu pomoc (vrátane perinatálnej starostlivosti a poradenstva) a finančnú podporu matkám detí, ktoré trpia nejakým postihnutím alebo boli počaté pri znásilnení alebo inceste.

Ako sa dalo čakať, liberálne média (ako aj nadnárodné inštitúcie, ako je Organizácia Spojených národov) vyvíjajú na Poľsko obrovský tlak a informujú selektívne (tak schválne: v ktorom našom liberálnom denníku ste sa dočítali o agónii dieťaťa umierajúceho po neúspešnom potrate?) a jednoznačne odsudzujúco.

Preto je dôležité, aby ľudia a ministri v Poľsku počuli aj hlasy všetkých nás, ktorí sme presvedčení, že život je tou najvyššou hodnotou a že každá ľudská bytosť má naň od svojho počatia neodňateľné právo, a preto podporujeme túto legislatívnu iniciatívu. 

Prosíme, podpíšte túto dôležitú petíciu, ktorá je vyjadrením solidarity a povzbudením pre poľských občanov a pro-life hnutie a zároveň žiada odvážnu a principiálnu aktivitu zo strany poľských politikov. Ak Poľsko dokáže dotiahnuť túto iniciatívu do úspešného konca, bude to obrovské víťazstvo pre život na celom svete  a dúfajme, že aj príklad, ktorý budú nasledovať ďalšie krajiny Európy... Ďakujeme!


Výber aktuálnych článkov k téme: http://spravy.vyveska.sk/?tag=Kauza+Zákaz+potratov+v+Poľsku

ODPORÚČAME: Ráchelina vinica - duchovno-terapeutický program pre príbuzných potrateného dieťaťa

 

0100.000
  68.738
 
68.738 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podporujeme snahu Poľska o dôslednú ochranu každého života už od počatia a zvýšenú pomoc matkám

Do ctenej pozornosti: všetkých poľských občanov, poľského hnutia pro-life, Poľského generálneho advokáta a ministra spravodlivosti, pána Zbigniewa Ziobro, a poľského ministra zdravotníctva, Dr. Konstantyna Radziviłła

V zmysle niektorých zásadných otázok súvisiacich s ochranou života sa Poľsko momentálne nachádza na križovatke.
 
Môžete si buď zvoliť nasledovanie zvyšku Európy, ktorá sa rúti do priepasti kultúry instantných a skratkovitých riešení a sebazničenia. Alebo môžete udávať svoj vlastný smer, a prispievať k starostlivejšej, milujúcejšej, a pre život otvorenejšej spoločnosti, ktorá bojuje za ochranu matky a dieťaťa s ohľadom na život ich oboch.
 
V nadchádzajúcich mesiacoch budú mať Poliaci jedinečnú príležitosť postaviť sa a podpísať nesúhlas s nihilistickou mentalitou, ktorá v dnešnej dobe prevláda na Západe.
 
Ak sa pokúšate o to, aby ste ochránili právo na život každej osoby - narodenej aj nenarodenej - eliminovaním legálnych ciest pre potraty v prípadoch poškodenia plodu a otehotnenia ako výsledku sexuálneho zneužitia, môže sa Vám zdať, akoby všetci stáli proti Vám. 
 
Nič však nemôže byť ďalej od pravdy.
 
Pravdou je, že obrovské percento ľudí, v každej západnej krajine, bude stáť pri Vás v úprimnej solidarite a modlitbe.
 
Áno, stojíme pri Vás a podporujeme Vás!
 
Masmédiá vás budú napádať. Pochopiteľne, očakávame to.
A práve preto je úlohou štátu a občianskej spoločnosti, ísť príkladom a ukázať svetu, že nám naozaj záleží na rodinách a ženách v kritickom tehotenstve, tak isto ako na ochraňovaní neporušiteľnosti každého ľudského života od jeho počatia.
 
V snahe zachovať a pozdvihnúť dôstojnosť každého ľudského života, vláda musí vytvoriť nové iniciatívy uspôsobené eliminovať krízové tehotenstvá, nie dieťa.
 
Takže zatiaľ čo podporujeme Vašu snahu komplexne chrániť ľudský život, bez ohľadu na znevýhodnenia alebo okolnosti obklopujúce počatie, povzbudzujeme Vás tiež k predstaveniu nových programov, pripravených asistovať rodinám a ženách v krízovom tehotenstve.
[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporujeme snahu Poľska o dôslednú ochranu každého života už od počatia a zvýšenú pomoc matkám

Do ctenej pozornosti: všetkých poľských občanov, poľského hnutia pro-life, Poľského generálneho advokáta a ministra spravodlivosti, pána Zbigniewa Ziobro, a poľského ministra zdravotníctva, Dr. Konstantyna Radziviłła

V zmysle niektorých zásadných otázok súvisiacich s ochranou života sa Poľsko momentálne nachádza na križovatke.
 
Môžete si buď zvoliť nasledovanie zvyšku Európy, ktorá sa rúti do priepasti kultúry instantných a skratkovitých riešení a sebazničenia. Alebo môžete udávať svoj vlastný smer, a prispievať k starostlivejšej, milujúcejšej, a pre život otvorenejšej spoločnosti, ktorá bojuje za ochranu matky a dieťaťa s ohľadom na život ich oboch.
 
V nadchádzajúcich mesiacoch budú mať Poliaci jedinečnú príležitosť postaviť sa a podpísať nesúhlas s nihilistickou mentalitou, ktorá v dnešnej dobe prevláda na Západe.
 
Ak sa pokúšate o to, aby ste ochránili právo na život každej osoby - narodenej aj nenarodenej - eliminovaním legálnych ciest pre potraty v prípadoch poškodenia plodu a otehotnenia ako výsledku sexuálneho zneužitia, môže sa Vám zdať, akoby všetci stáli proti Vám. 
 
Nič však nemôže byť ďalej od pravdy.
 
Pravdou je, že obrovské percento ľudí, v každej západnej krajine, bude stáť pri Vás v úprimnej solidarite a modlitbe.
 
Áno, stojíme pri Vás a podporujeme Vás!
 
Masmédiá vás budú napádať. Pochopiteľne, očakávame to.
A práve preto je úlohou štátu a občianskej spoločnosti, ísť príkladom a ukázať svetu, že nám naozaj záleží na rodinách a ženách v kritickom tehotenstve, tak isto ako na ochraňovaní neporušiteľnosti každého ľudského života od jeho počatia.
 
V snahe zachovať a pozdvihnúť dôstojnosť každého ľudského života, vláda musí vytvoriť nové iniciatívy uspôsobené eliminovať krízové tehotenstvá, nie dieťa.
 
Takže zatiaľ čo podporujeme Vašu snahu komplexne chrániť ľudský život, bez ohľadu na znevýhodnenia alebo okolnosti obklopujúce počatie, povzbudzujeme Vás tiež k predstaveniu nových programov, pripravených asistovať rodinám a ženách v krízovom tehotenstve.
[Vaše meno/Vaše jméno]