Zmeňte zákon, ktorý zabíja - ešte jedna šanca pre Poľsko

Petícia je adresovaná poľským poslancom a senátorom

 

Zmeňte zákon, ktorý zabíja - ešte jedna šanca pre Poľsko

Zmeňte zákon, ktorý zabíja - ešte jedna šanca pre Poľsko

050.000
  37.828
 
37.828 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!
Preklad listu poslancom a senátorom poľského parlamentu je v texte nižšie.


Poľská občianska iniciatíva "STOP Potratom" ktorá sa usilovala o komplexnú ochranu ľudského života už od počatia, bola včera 6. októbra - na neplánovanom zasadnutí parlamentu - odmietnutá v 2. čítaní. Mnohí poslanci vládnej strany Práva a Spravodlivosť, ktorí sú "za život" nepodporili túto iniciatívu z dôvodu, že žiadala trestanie žien.
 
Čo je však dôležité, stále je na posúdení v parlamentnom Výbore pre spravodlivosť a ľudské práva iný podobný projekt - s názvom "Ľúbime každé dieťa" - ktorý rovnako navrhuje zavedenie úplnej ochrany ľudského života od okamihu počatia a neumožňuje žiadne "kompromisy."
 
Samozrejmosťou je aj beztrestnosť lekára, ktorý v záujme záchrany života matky, použije také liečebné opatrenia, ktoré budú, žiaľ, fatálne pre život dieťa (v súlade s etickým princípom dvojitého účinku). 

Veľkým rozdielom tohto projektu je to, že vzhľadom k často dramatickým situáciám za akých sa matky rozhodnú k takému zúfalému kroku akým je pozbavenie života vlastného nenarodeného dieťaťa, nepožaduje kriminalizáciu týchto žien a preto má v parlamente väčšiu šancu na úspech.
 
Poľský parlament má preto stále šancu zvoliť si komplexnú ochranu ľudského života. 
 
Európska únia, liberálne média a feministické skupiny tlačia na Poľsko, aby naopak potratový zákon liberalizovaliJe preto dôležité, aby sme my, ktorí stojíme na strane života, vyjadrili Poľsku našu podporu! Ich víťazstvo bude dôležité nielen len pre Poľsko, ale aj pre celú Európu (a možno aj svet)!
 
Prosím, podporte Poľsko na tejto ceste k plnej ochrane ľudského života.
 
Táto nová iniciatíva, sa snaží prinavrátiť ochranu života tým počatým deťom, ktoré sú z nej v Poľsku momentálne vylúčené.

Je chvályhodné, že pani premiérka navrhla pomoc rodinám s deťmi, ktoré sú choré alebo postihnuté, iniciatíva "Ľúbime každé dieťa" ju požaduje ešte rozšíriť. Ale samotné toto opatrenie ani zďaleka nestačí na zníženie potratov z eugenických dôvodov. V Nemecku, kde sú vysoké dávky na deti, stále 90% detí s podozrením na Downov syndróm umiera ešte pred narodením. V roku 2015 prišlo v Poľsku o život v dôsledku umelého potratu 1 040 detí. 996 z nich zomrelo práve kvôli podozreniu na ochorenie alebo nejaké zdravotné postihnutie. Kým poľskí zákonodarcovia neodsúhlasia dôslednú ochranu života, každý deň budú zomierať ďalšie a ďalšie nenarodené deti.
 
Ani návrh vládnej strany, aby nový návrh zákona zakázal iba umelé potraty pre deti s Downovým syndrómom, nie je postačujúci. Pod zásterkou "eugenických dôvodov" zomiera stále veľa detí s ľahkými ochoreniami a telesnými postihnutiami, ktoré by im nebránili v plnohodnotnom živote (ako sme videli aj na nedávnych paraolympijskych hrách). Navyše, prenátalne testy indikujú len podozrenie na chorobu a postihnutie, nie 100% diagnózu, preto častokrát zomierajú aj úplne zdravé deti!

Jediným uspokojivým riešením je úplné odstránenie diskriminačného zákona, ktorý povoľuje usmrtenie nenarodených detí z eugenických dôvodov.

V Poľsku v petíciách žiadalo o ochranu detí 600 000 občanov. Veľká väčšina Poliakov takýto zákon podporuje: Z prieskumu nezávislého Inšitútu IBRIS, ktorý sa konal v máji tohto roku vyplýva, že 58,4 % (57.9% žien and 59.5% mužov) občanov podporuje komplexnú ochranu života s možnosťou záchrany matky a beztrestnosťou pre lekárov zachraňujúcich matku (aj keď to bude mať fatálne účinky na dieťa). Najväčšiu podporu takáto zákonná úprava získala medzi najmladšími respodentmi: podporilo ju až 79,2% mladých vo veku 18-24 rokov.
 
Preto žiadame, aby bol vypočutý hlas občanov a apelujeme na poľských poslancov a senátorov, aby sa postavili na stranu života a prijali túto iniciatívu:
050.000
  37.828
 
37.828 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Domagamy się zmiany prawa, które zabija dzieci - petycja do Posłów i Senatorów

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o szybkie procedowanie projektu zabraniającego aborcji w Polsce pt. „Kochamy każde dziecko”, zgłoszonego przez obywateli za pośrednictwem Komisji ds. Petycji. Projekt ten proponuje wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia.

Doceniając zapowiedzi Pani Premier dotyczące podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin wychowujących chore i niepełnosprawne dzieci, chcę zwrócić uwagę na to, że takie działanie nie jest wystarczające do tego, żeby ograniczyć liczbę aborcji. W Niemczech, gdzie państwowa pomoc jest mocno rozbudowana, zabijane jest 90% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa. W 2015 roku w Polsce legalnie zabito 1040 dzieci, z czego 996 z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Bez zmiany prawa te dzieci będą dalej ginąć.

Niewystarczająca będzie jednak też zmiana prawa polegająca wyłącznie na wykreśleniu możliwości zabijania dzieci z zespołem Downa, której rozważanie sugerowali przedstawiciele Państwa partii. W ramach przesłanki eugenicznej zabijane są też dzieci z innymi, zupełnie niewykluczającymi szczęśliwego życia przypadłościami np. niepełnosprawne fizyczne, czy chorujące na zespół Turnera. Wszelkie rozważania, czy jakość życia dzieci cierpiących na określoną chorobę i ich rodzin, będzie odpowiednio wysoka aby im pozwolić żyć, są nieludzkie. Tylko całkowite wykreślenie z prawa przesłanki eugenicznej pozwoli uniknąć tak rażącej dyskryminacji. Warto zauważyć także, że ponieważ diagnostyka prenatalna obarczona jest sporym marginesem błędu, pozwalanie na aborcję z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia dziecka, powoduje, że giną także dzieci zdrowe.

Projekt „Kochamy każde dziecko”, przewidując pełną ochronę życia, nie wprowadza karania matek, co było głównym zarzutem podnoszonym przez Państwo przeciwko projektowi „Stop Aborcji”. Nie odnosząc się do kwestii karnych ze względu na potrzebę ich głębszego wyjaśnienia i konsultacji, liczymy na wywiązanie się z licznych deklaracji, w których opowiadali się Państwo za ochroną życia.

Wyrazem Państwa poparcia dla ochrony życia będzie szybkie przyjęcie wspomnianego projektu pt. "Kochamy każde dziecko".

[Vaše meno/Vaše jméno]

Domagamy się zmiany prawa, które zabija dzieci - petycja do Posłów i Senatorów

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o szybkie procedowanie projektu zabraniającego aborcji w Polsce pt. „Kochamy każde dziecko”, zgłoszonego przez obywateli za pośrednictwem Komisji ds. Petycji. Projekt ten proponuje wprowadzenie pełnoprawnej ochrony życia człowieka od momentu poczęcia.

Doceniając zapowiedzi Pani Premier dotyczące podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin wychowujących chore i niepełnosprawne dzieci, chcę zwrócić uwagę na to, że takie działanie nie jest wystarczające do tego, żeby ograniczyć liczbę aborcji. W Niemczech, gdzie państwowa pomoc jest mocno rozbudowana, zabijane jest 90% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa. W 2015 roku w Polsce legalnie zabito 1040 dzieci, z czego 996 z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. Bez zmiany prawa te dzieci będą dalej ginąć.

Niewystarczająca będzie jednak też zmiana prawa polegająca wyłącznie na wykreśleniu możliwości zabijania dzieci z zespołem Downa, której rozważanie sugerowali przedstawiciele Państwa partii. W ramach przesłanki eugenicznej zabijane są też dzieci z innymi, zupełnie niewykluczającymi szczęśliwego życia przypadłościami np. niepełnosprawne fizyczne, czy chorujące na zespół Turnera. Wszelkie rozważania, czy jakość życia dzieci cierpiących na określoną chorobę i ich rodzin, będzie odpowiednio wysoka aby im pozwolić żyć, są nieludzkie. Tylko całkowite wykreślenie z prawa przesłanki eugenicznej pozwoli uniknąć tak rażącej dyskryminacji. Warto zauważyć także, że ponieważ diagnostyka prenatalna obarczona jest sporym marginesem błędu, pozwalanie na aborcję z powodu podejrzenia choroby lub upośledzenia dziecka, powoduje, że giną także dzieci zdrowe.

Projekt „Kochamy każde dziecko”, przewidując pełną ochronę życia, nie wprowadza karania matek, co było głównym zarzutem podnoszonym przez Państwo przeciwko projektowi „Stop Aborcji”. Nie odnosząc się do kwestii karnych ze względu na potrzebę ich głębszego wyjaśnienia i konsultacji, liczymy na wywiązanie się z licznych deklaracji, w których opowiadali się Państwo za ochroną życia.

Wyrazem Państwa poparcia dla ochrony życia będzie szybkie przyjęcie wspomnianego projektu pt. "Kochamy każde dziecko".

[Vaše meno/Vaše jméno]