Zvíťazili práva žien a detí: EU odmietla nehumánnu praktiku prenájmu materníc

Vyzývame členov zhromaždenia Rady Európy, aby jednoznačne odsúdili všetky formy "prenájmu maternice"

 

Zvíťazili práva žien a detí: EU odmietla nehumánnu praktiku prenájmu materníc

victory

Zvíťazili práva žien a detí: EU odmietla nehumánnu praktiku prenájmu materníc

050.000
  38.582
 
38.582 have signed.
Zvíťazili práva žien a detí: V mene 47 členských štátoch Európskej únie poslanci odmietli náhradné materstvo, neetický postup, pri ktorom sú ženy z najnižších vrstiev zneužíané na to, aby vynosili dieťa pre iných a následne ho za odplatu odovzdali páru, ktorý si dieťa "objednal".
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto zápasu!
 
Aktualizované 18.10.2016

Počas zasadnutia Rady Európy, ktoré sa začne 11.októbra o 16:30 sa uskutoční hlasovanie k návrhu belgickej senátorky Petry de Sutter, ktorá chce v rámci Európy čiastočne zlegalizovať "prenájom materníc"*.
 
Táto petícia žiada poslancov, ktorí sa zúčastnia parlamentného zhromaždenia Rady Európy, aby jednoznačne odsúdili všetky formy "prenájmu maternice", pretože porušujú ľudské práva a ľudskú dôstojnosť.
 
Prenájom materníc je nehumánny, lebo ľudské bytosti nie sú objekty, nie je možné ich darovať, prenajať, alebo predať. Ženy z najchudobnejších vrstiev sú tu zneužívané a reprodukčne vykorisťované, deti sú považované za obyčajný tovar.
 
Táto praktika už od začiatku sprevádzali samé škandály. Materinský inštinkt je veľmi silný a preto sa opakovane stávalo, že ženy, ktoré dieťa vynosili, ho odmietli vydať páru, ktoré si ho "objednal" a "zaplatil". V iných prípadoch boli ženy nútené ísť na potrat, lebo pár sa rozišiel a už o dieťa nemal záujem, prípadne preto, že dieťa nespĺňalo požiadavky "objednávajúcich". 

Sme veľmi znepokojení tým, že súčasný návrh od p. de Sutter nerieši základné problémy spojené s touto praxou, ktoré degradujú dieťa a matku na predmety zmluvy.

Ak Rada Európy jednoznačne odsúdi prenájom materníc, bude to silný impulz pre medzinárodný zákaz tejto nehumánnej praktiky. 
 
Vyzývame preto členov zhromaždenia Rady Európy, aby jednoznačne odsúdili všetky formy "prenájmu maternice".

Kritici hovoria, že tu "ide o zárodok všetkých podmienok moderného otroctva, kedy je dieťa splodené ako tovar, obchod, cez ktorý najbohatší využijú najchudobnejších, a o zrýchlenie eugenizmu na Západe.“
 
Ďakujeme Vám že stojíte na strane života, detí a žien.
 
*Prenájom maternice alebo odborne surogátne (náhradné) materstvo je postup, pri ktorom žena prijme na základe nejakej formy zmluvy a zväčša za odplatu ľudské embryo (alebo ľudské pohlavné bunky) s úmyslom vynosiť ho a po pôrode dieťa odovzdať inej osobe alebo osobám s cieľom osvojenia.
050.000
  38.582
 
38.582 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Please vote against de Sutter report and surrogacy in Europe / Vyjadrite sa zákaz prenájmu materníc v Európe

Do pozornosti reprezentantov Rady Európy:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

počas zasadnutia Rady Európy, ktoré sa začne 11.októbra o 16:30 sa uskutoční hlasovanie k návrhu belgickej poslankyne Petry de Sutter, ktorá chce v rámci Európy čiastočne zlegalizovať "prenájom materníc".

Sme veľmi znepokojení tým, že súčasný návrh od p. de Sutter nerieši základné problémy spojené s touto praxou, ako je degradácia dieťaťa na "predajný artikel" a reprodukčné vykorisťovanie a zneužívanie tela ženy. 

Prenájom materníc je nehumánny, lebo ľudské bytosti nie sú objekty, nie je možné ich darovať, prenajať, alebo predať. 
  
Vyzývame Vás preto, aby ste jednoznačne odsúdili všetky formy "prenájmu maternice".

Kladieme našu dôveru vo vás, a ďakujem vám za vašu prácu v prospech spoločného dobra pre celú spoločnosť.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Please vote against de Sutter report and surrogacy in Europe / Vyjadrite sa zákaz prenájmu materníc v Európe

Do pozornosti reprezentantov Rady Európy:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

počas zasadnutia Rady Európy, ktoré sa začne 11.októbra o 16:30 sa uskutoční hlasovanie k návrhu belgickej poslankyne Petry de Sutter, ktorá chce v rámci Európy čiastočne zlegalizovať "prenájom materníc".

Sme veľmi znepokojení tým, že súčasný návrh od p. de Sutter nerieši základné problémy spojené s touto praxou, ako je degradácia dieťaťa na "predajný artikel" a reprodukčné vykorisťovanie a zneužívanie tela ženy. 

Prenájom materníc je nehumánny, lebo ľudské bytosti nie sú objekty, nie je možné ich darovať, prenajať, alebo predať. 
  
Vyzývame Vás preto, aby ste jednoznačne odsúdili všetky formy "prenájmu maternice".

Kladieme našu dôveru vo vás, a ďakujem vám za vašu prácu v prospech spoločného dobra pre celú spoločnosť.

[Vaše meno/Vaše jméno]