Campaigns

Kampane

Vážený pán riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska, vážení členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu a Rady RTVS, sme vážne znepokojení aktuálnymi útokmi na slobodu slova a úrovňou...
Podpísanie petície je viac ako len vyjadrením Vašej viery v posvätnosť každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Je to výzva pre čelných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nielen...
Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu,...
Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych...
Na Severné Írsko bol centrálnou vládou v Londýne uvalený nový potratový zákon po tom, ako politici Severného Írska odmietli vzájomne spolupracovať. V britskom parlamente bola schválená novela zákona...
Vedeli ste, že organizácia, ktorá obhajuje zabíjanie nenarodených detí (a nazýva to ľudským právom), presadzuje učebné osnovy, ktoré podporujú rodovú ideológiu a sexualizáciu detí na školách, šíri...
Pandémia koronavírusu si vyžiadala vládne nariadenie dočasne pozastaviť slávenie náboženských obradov za účasti veriacich. Dôvody pre toto drakonické opatrenie boli zjavné: kostoly sa na nedele a ...
Potratoví aktivisti po celom svete pracujú na novom hroznom pláne. Domáce chemické potraty.  Pod rúškom opatrení proti koronavírusu sa ich podarilo pretlačiť vo Veľkej Británii a v Írsku......
Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do...
Konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zavedenie extrémneho potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý dokonca presahuje závažnosť zákona platného v Anglicku, Walese a Škótsku. Nový návrh...
Veľa ľudí po celom svete sa bojí šírenia COVID-19 (koronavírus) a mnohí sú a budú zasiahnutí prísnymi opatreniami vlád.   Veľké a malé mestá, ktoré pred tým vibrovali životom a aktivitami sú zrazu...
 Pred voľbami v roku 2017 sa námestník premiéra Nového Zélandu pred svojimi voličmi vyjadril, že jeho politická strana „Prvá strana Nového Zélandu” (New Zealand First Party) by ne-dekriminalizovala...
V týchto dňoch prebiehajú kľúčové rokovania o podobe novej vlády. Je nesmierne dôležité, aby posty ministrov školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, a kultúry boli obsadené...
V CitizenGO sa snažíme o ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť. Záleží nám na rodine, slobode vierovyznania a vzdelávania. Napriek všetkým našim snahám, ktoré prinášajú neraz...
Netflix odmieta odpovedať na 1,5 miliónom ľuďom, ktorí sa rozhodli podpísať spolu s Vami našu petíciu. Film "Prvé pokušenie Krista" (od tvorcov Portas dos Fundos) je v súčasnosti stále dostupný na...
  Každý druhý týždeň sú v Nigérii pre svoju vieru unášaní alebo vraždení nevinní občania teroristami z Boko Haram alebo členmi násilnej skupiny pastierov Fulani. Vláda Nigérie nereagovala ani na...
Chorvátsky člen Európskeho parlamentu Predrag Matić, bývalý minister záležitostí veteránov za vlády Zorana Milanovića, dostal poverenie vypracovať Správu Európskeho parlamentu o sexuálnom a...
S úzkostlivou starosťou a s čoraz väčším znepokojením už dlhší čas pozorujeme(1) pribúdajúce prejavy neznášanlivosti na Slovensku. Ako platforma združujúca 60 kresťanských organizácií, ktoré vyvíjajú...
Brazílska skupina komikov “Porta do Fundos” (v doslovnom preklade “Zadné dvere”) každoročne nahráva “vianočný špeciál,” v ktorom útočí na kresťanov a kresťanstvo. Svoj špeciál nazývajú “Prvé...
  Zákon zlepšujúci informovanosť mamičiek pred potratom ide do druhého čítania a ak prejde, bude už od februára 2020 bude zachraňovať životy – nenarodené detí pred smrťou a mamičky pred utrpením. ...

Stránky