Campaigns

Kampane

Minulý rok sme sa v CitizenGO zapojili do dôležitej kampane za posilnenie mandátu osobitného vyslanca na podporu slobody náboženského vyznania alebo viery (FoRB) mimo EÚ. Bolo to významné víťazstvo,...
Pokračujeme v kampani za ochranu života, ľudských práv, rodiny, ktoré úrad verejného ochrancu práv pod vedením Márie Patakyovej pošliapava. V prvom kroku sme vyzvali Máriu Patakyovú, aby odstúpila zo...
Prosím, pomôžte nám bojovať proti urážlivému obsahu výzvou pre produkčnú spoločnosť Silver Heart Productions na zastavenie vydania filmu „Zvyk“. Hollywood má v pláne predviesť ďalší neúctivý film s...
Minister zdravotníctva Marek Krajčí čelí v poslednej dobe mediálnemu lynču kvôli svojej kresťanskej viere a prolife postojom. Časť spoločnosti, ktorá neuznáva ľudské práva počatým deťom vrátane...
Vážený pán riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska, vážení členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu a Rady RTVS, sme vážne znepokojení aktuálnymi útokmi na slobodu slova a úrovňou...
Podpísanie petície je viac ako len vyjadrením Vašej viery v posvätnosť každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Je to výzva pre čelných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nielen...
Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu,...
Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych...
Na Severné Írsko bol centrálnou vládou v Londýne uvalený nový potratový zákon po tom, ako politici Severného Írska odmietli vzájomne spolupracovať. V britskom parlamente bola schválená novela zákona...
Vedeli ste, že organizácia, ktorá obhajuje zabíjanie nenarodených detí (a nazýva to ľudským právom), presadzuje učebné osnovy, ktoré podporujú rodovú ideológiu a sexualizáciu detí na školách, šíri...
Pandémia koronavírusu si vyžiadala vládne nariadenie dočasne pozastaviť slávenie náboženských obradov za účasti veriacich. Dôvody pre toto drakonické opatrenie boli zjavné: kostoly sa na nedele a ...
Potratoví aktivisti po celom svete pracujú na novom hroznom pláne. Domáce chemické potraty.  Pod rúškom opatrení proti koronavírusu sa ich podarilo pretlačiť vo Veľkej Británii a v Írsku......
Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do...
Konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zavedenie extrémneho potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý dokonca presahuje závažnosť zákona platného v Anglicku, Walese a Škótsku. Nový návrh...
Veľa ľudí po celom svete sa bojí šírenia COVID-19 (koronavírus) a mnohí sú a budú zasiahnutí prísnymi opatreniami vlád.   Veľké a malé mestá, ktoré pred tým vibrovali životom a aktivitami sú zrazu...
 Pred voľbami v roku 2017 sa námestník premiéra Nového Zélandu pred svojimi voličmi vyjadril, že jeho politická strana „Prvá strana Nového Zélandu” (New Zealand First Party) by ne-dekriminalizovala...
V týchto dňoch prebiehajú kľúčové rokovania o podobe novej vlády. Je nesmierne dôležité, aby posty ministrov školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, a kultúry boli obsadené...
V CitizenGO sa snažíme o ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť. Záleží nám na rodine, slobode vierovyznania a vzdelávania. Napriek všetkým našim snahám, ktoré prinášajú neraz...
Netflix odmieta odpovedať na 1,5 miliónom ľuďom, ktorí sa rozhodli podpísať spolu s Vami našu petíciu. Film "Prvé pokušenie Krista" (od tvorcov Portas dos Fundos) je v súčasnosti stále dostupný na...
  Každý druhý týždeň sú v Nigérii pre svoju vieru unášaní alebo vraždení nevinní občania teroristami z Boko Haram alebo členmi násilnej skupiny pastierov Fulani. Vláda Nigérie nereagovala ani na...

Stránky