Podpora pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Nikto nesmie byť diskriminovaný na verejnú funkciu kvôli svojej viere a prolife postojom

 

Podpora pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Podpora pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

020.000
  11.577
 
11.577 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Minister zdravotníctva Marek Krajčí čelí v poslednej dobe mediálnemu lynču kvôli svojej kresťanskej viere a prolife postojom.

Časť spoločnosti, ktorá neuznáva ľudské práva počatým deťom vrátane Verejného ochrancu práv Márie Patakyovej, zaútočila na Mareka Krajčího, keď neodporúčal vykonávať potraty počas pandémie. Viacerí liberálni komentátori sa z Mareka Krajčího vyslovene vysmievajú a považujú ho za iracionálneho človeka. 

Marek Krajčí sa snaží presadiť spravodlivé bioetické zákony, preto sa naši oponenti snažia urobiť všetko preto, aby ho zdiskreditovali. Ich tlak je veľký. Avšak minister zdravotníctva nemôže ustúpiť porušovateľom ľudských práv ani o krok. Práve naopak, musí sa snažiť o zlepšenie informovaného súhlasu žien pred potratom, o zákaz liekov spôsobujúcich chemický potrat, o dôstojné pochovanie potratených plodov (napr. v krematóriu), o pomoc pre lekárov a farmaceutov uplatňujúcich si výhradu vo svedomí, ktorých za to šikanujú a diskriminujú, a o vytvorenie kultúry priateľskej k životu a rodine.

V Programovom vyhlásení vlády sa píše o snahe chrániť nenarodené deti, pomáhať matkám v ťažkej situácii, a rodinám, ktoré sú budúcnosť Slovenska. Minister zdravotníctva má rozsiahle kompetencie a môže iniciovať zákony, ktoré týmto ohrozeným skupinám dokážu pomôcť. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali ministra, ktorý má v úcte posvätnosť ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, a neriadi sa ideológiou namierenou proti ochrane života a rodiny.

Vidíme, že na Slovensku silnie sekularizácia a liberalizácia, ktoré úplne mylne chápu pojmy slobody, ľudského života a ľudských práv. Minister zdravotníctva práve v tomto čase musí stáť na strane ochrany života a odmietnuť kultúru smrti.

Okrem toho, viera a rozum sa nijako nevylučujú, práve naopak, dopĺňajú sa. Podobne viera a morálka idú ruka v ruke, pričom byť veriacim politikom je veľká výhoda, lebo viera pomáha človeku byť spravodlivý.

Pošlite list Igorovi Matovičovi a vyzvite ho, aby pevne stál za svojim ministrom zdravotníctva.

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

-----------------------------------------

Viac informácií:

Krajčí: Potraty nie sú nevyhnutná zdravotná starostlivosť, odkazuje ombudsmanke Krajčí

https://denniks.sk/38809/potraty-nie-su-nevyhnutna-zdravotna-starostlivost-odkazuje-ombudsmanke-minister-krajci/

Vladyka Cyril Vasiľ: Kopnúť si do cirkvi je dnes v istých kruhoch v móde, je to takmer povinnosť

https://svetkrestanstva.postoj.sk/55712/kopnut-si-do-cirkvi-je-dnes-v-istych-kruhoch-v-mode-je-to-takmer-povinnost

Lukáš Krivošík: Kontext je dôležitý: K debate o videu Mareka Krajčího

https://www.postoj.sk/54766/kontext-je-dolezity-k-debate-o-videu-mareka-krajciho

Prof. Pavol Hanes: Viera zo mňa nerobí iracionálneho človeka

https://svetkrestanstva.postoj.sk/55130/viera-zo-mna-nerobi-iracionalneho-cloveka

 

Foto zdroj: https://img.projektn.sk/wp-static/2019/11/portre%CC%81t.jpg

020.000
  11.577
 
11.577 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podpora pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Vážený p. premiér Igor Matovič,

v poslednej dobe sa v médiách začali objavovať články a komentáre, ktorých cieľom je zdiskreditovať osobu Mareka Krajčího a jeho odbornú kompetentnosť pre post ministra zdravotníctva. Dôvodom týchto útokov sú jeho kresťanská viera a prolife postoj.

Týmto listom mu chcem vyjadriť dôveru a povzbudiť Vás ako premiéra vlády SR, aby ste ho podporovali v boji za spravodlivosť, transparentnosť a ochranu ľudských práv.

Časť spoločnosti, ktorá neuznáva ľudské práva počatým deťom vrátane Verejného ochrancu práv Márie Patakyovej, zaútočila na Mareka Krajčího, keď neodporúčal vykonávať potraty počas pandémie z hygienických dôvodov. 

Vyzývam Vás, aby ste neustúpili porušovateľom ľudských práv ani o krok. Práve naopak, snažili sa o zlepšenie informovaného súhlasu žien pred potratom, o zákaz liekov spôsobujúcich chemický potrat, o dôstojné pochovanie potratených plodov (napr. v krematóriu), o pomoc pre lekárov a farmaceutov uplatňujúcich si výhradu vo svedomí, ktorých za to šikanujú a diskriminujú, a o vytvorenie kultúry priateľskej k životu a rodine.

Okrem toho v Programovom vyhlásení vlády sa píše o snahe chrániť nenarodené deti, pomáhať matkám v ťažkej situácii, a rodinám, ktoré sú budúcnosť Slovenska.

Ako naša spoločnosť dokázali odsúdiť otroctvo a trest smrti, tak verím, že aj na podporovateľov potratov sa raz budeme pozerať ako na otrokárov, ktorí považovali druhých iba za majetok bez akýchkoľvek práv.

V čase silnejúcej liberalizácie a sekularizácie, ktoré úplne mylne chápu pojmy slobody, ľudského života a ľudských práv, je dôležité a veľmi potrebné, aby minister zdravotníctva podporoval kultúru života a jasne odmietol kultúru smrti.

Viera a rozum sa nijako nevylučujú, práve naopak, dopĺňajú sa. Podobne viera a morálka idú ruka v ruke, pričom byť veriacim politikom je veľká výhoda, lebo viera pomáha človeku byť spravodlivý.

Preto verím, že Vy ako predseda vláda SR budete pevne stáť za svojim ministrom Marekom Krajčím a budete ho podporovať v snahe presadiť spravodlivé bioetické zákony.

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podpora pre ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Vážený p. premiér Igor Matovič,

v poslednej dobe sa v médiách začali objavovať články a komentáre, ktorých cieľom je zdiskreditovať osobu Mareka Krajčího a jeho odbornú kompetentnosť pre post ministra zdravotníctva. Dôvodom týchto útokov sú jeho kresťanská viera a prolife postoj.

Týmto listom mu chcem vyjadriť dôveru a povzbudiť Vás ako premiéra vlády SR, aby ste ho podporovali v boji za spravodlivosť, transparentnosť a ochranu ľudských práv.

Časť spoločnosti, ktorá neuznáva ľudské práva počatým deťom vrátane Verejného ochrancu práv Márie Patakyovej, zaútočila na Mareka Krajčího, keď neodporúčal vykonávať potraty počas pandémie z hygienických dôvodov. 

Vyzývam Vás, aby ste neustúpili porušovateľom ľudských práv ani o krok. Práve naopak, snažili sa o zlepšenie informovaného súhlasu žien pred potratom, o zákaz liekov spôsobujúcich chemický potrat, o dôstojné pochovanie potratených plodov (napr. v krematóriu), o pomoc pre lekárov a farmaceutov uplatňujúcich si výhradu vo svedomí, ktorých za to šikanujú a diskriminujú, a o vytvorenie kultúry priateľskej k životu a rodine.

Okrem toho v Programovom vyhlásení vlády sa píše o snahe chrániť nenarodené deti, pomáhať matkám v ťažkej situácii, a rodinám, ktoré sú budúcnosť Slovenska.

Ako naša spoločnosť dokázali odsúdiť otroctvo a trest smrti, tak verím, že aj na podporovateľov potratov sa raz budeme pozerať ako na otrokárov, ktorí považovali druhých iba za majetok bez akýchkoľvek práv.

V čase silnejúcej liberalizácie a sekularizácie, ktoré úplne mylne chápu pojmy slobody, ľudského života a ľudských práv, je dôležité a veľmi potrebné, aby minister zdravotníctva podporoval kultúru života a jasne odmietol kultúru smrti.

Viera a rozum sa nijako nevylučujú, práve naopak, dopĺňajú sa. Podobne viera a morálka idú ruka v ruke, pričom byť veriacim politikom je veľká výhoda, lebo viera pomáha človeku byť spravodlivý.

Preto verím, že Vy ako predseda vláda SR budete pevne stáť za svojim ministrom Marekom Krajčím a budete ho podporovať v snahe presadiť spravodlivé bioetické zákony.

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]