Verejná ochrankyňa práv podporuje potraty. Pošlime na jej úrad kontrolu.

Poslanecký prieskum na úrade verejnej ochrankyne práv

 

Verejná ochrankyňa práv podporuje potraty. Pošlime na jej úrad kontrolu.

Verejná ochrankyňa práv podporuje potraty. Pošlime na jej úrad kontrolu.

010.000
  6.517
 
6.517 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Pokračujeme v kampani za ochranu života, ľudských práv, rodiny, ktoré úrad verejného ochrancu práv pod vedením Márie Patakyovej pošliapava.

V prvom kroku sme vyzvali Máriu Patakyovú, aby odstúpila zo svojho postu. Viac ako 12 800 ľudí podporilo túto petíciu. Avšak p. Patakyová sa rozhodla hlas občanov arogantne odignorovať, keď nám nijako na výzvu ani len neodpovedala.

V ďalšom kroku kampane vyzývame predsedov poslaneckých klubov NR SR, aby iniciovali poslanecký prieskum cez poslancov svojho poslaneckého klubu vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na úrade verejného ochrancu práv.

Krátke pripomenutie prečo to robíme. Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za, proti prijatiu bolo až 50 zákonodarcov Toto hlasovanie znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru.

Táto reakcia zo strany NR SR bola adekvátna, pretože správa bola nevyvážená, nevenovala sa dostatočne súdnym prieťahom, domácemu násiliu, či alkoholizmu, obsahovala ideologickú nadprácu zo strany p. Patakyovej v podobe snahy o zavedenie registrovaných partnerstiev, a hierarchia ľudských práv v nej úplne pomiešaná, pričom základné ľudské právo – právo na život v nej bolo vytesnené na okraj a pošliapané. 

Správa VOP vznáša krivé obvinenie, že si Slovenská republika neplní svoje povinnosti, keď nevytvára právny rámec pre osvojenie detí pármi rovnakého pohlavia, a že absenciou právneho uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z judikatúry ESĽP (hoci takáto interpretácia bola jasne vyvrátená zástupkyňou SR pre ESĽP). Slovenská republika takúto povinnosť a ľudskoprávny záväzok nemá a pani ombudsmanka koná ideologickú nadprácu nezlučiteľnú s jej úradom, keď tvrdí opak. 

NR SR nevzala na vedomie správu p. Patakyovej, čím jej vyslovila nedôveru, a existujú podozrenia, že úrad verejného ochrancu práv háji ľudské práva selektívnym spôsobom, čo je neakceptovateľné.

Preto žiadame predsedov poslaneckých klubov, aby v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR § 45 (3) d) cez poslancov z ich poslaneckých klubov, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, iniciovali poslanecký prieskum na úrade verejného ochrancu práv.

Viac informácií nájdete tu:

Správa o činnosti verejnej ochrankyne práv 2019

https://www.vop.gov.sk/files/Sprava_o_cinnosti_VOP_2019.pdf

Vyhlásenie zástupkyne SR pre ESĽP k rozsudku Oliari a ďalší proti Taliansku

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2539

 

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara010.000
  6.517
 
6.517 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Complete your signature

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Poslanecký prieskum na úrade verejnej ochrankyne práv

Vážená p. predsedníčka poslaneckého klubu SaS, Anna Zemanová,
vážená p. predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí, Jana Žitňanská,
vážený p. predseda poslaneckého klubu Oľano, Michal Šipoš,
vážený p. predseda poslaneckého klubu Sme rodina, Peter Pčolinský,

dňa 14.5.2020 NR SR nevzala na vedomie Správu o činnosti VOP za rok 2019. Táto reakcia zo strany NR SR bola adekvátna, pretože správa bola nevyvážená. Ombudsmanka sa v správe dostatočne nevenovala súdnym prieťahom, domácemu násiliu, či alkoholizmu.

Správa VOP vznáša krivé obvinenie, že si Slovenská republika neplní svoje povinnosti, keď nevytvára právny rámec pre osvojenie detí pármi rovnakého pohlavia, a že absenciou právneho uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z judikatúry ESĽP (hoci takáto interpretácia bola jasne vyvrátená zástupkyňou SR pre ESĽP). Slovenská republika takúto povinnosť a ľudskoprávny záväzok nemá a pani ombudsmanka koná ideologickú nadprácu nezlučiteľnú s jej úradom, keď tvrdí opak. 

Nemôžeme tiež akceptovať, že p. Patakyová v správe víta to, že NR SR v roku 2019 odmietla všetky návrhy prolife zákonov, ktorých zámerom bola lepšia informovanosť žien pred závažným rozhodnutím o živote ich vyvíjajúceho sa dieťaťa a vyšší štandard ochrany nenarodených detí. Verejná ochrankyňa práv má hájiť všetkých, zvlášť tých najzraniteľnejších, preto takéto cynické vyjadrenie považujeme za neprijateľné.

Viac ako 12 800 občanov preto vyzvalo Máriu Patakyovú, aby odstúpila zo svojho postu. (Viac na www.citizengo.org/sk) Pani Patakyová týchto občanov však úplne odignorovala, čo považujeme za arogantné.

NR SR nevzala na vedomie správu p. Patakyovej, čím jej vyslovila nedôveru, a existujú podozrenia, že úrad verejného ochrancu práv háji ľudské práva selektívnym spôsobom, čo je neakceptovateľné.

Preto Vás žiadam, aby ste v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR § 45 (3) d) cez poslancov z Vašich poslaneckých klubov, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny iniciovali poslanecký prieskum na úrade verejného ochrancu práv.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Poslanecký prieskum na úrade verejnej ochrankyne práv

Vážená p. predsedníčka poslaneckého klubu SaS, Anna Zemanová,
vážená p. predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí, Jana Žitňanská,
vážený p. predseda poslaneckého klubu Oľano, Michal Šipoš,
vážený p. predseda poslaneckého klubu Sme rodina, Peter Pčolinský,

dňa 14.5.2020 NR SR nevzala na vedomie Správu o činnosti VOP za rok 2019. Táto reakcia zo strany NR SR bola adekvátna, pretože správa bola nevyvážená. Ombudsmanka sa v správe dostatočne nevenovala súdnym prieťahom, domácemu násiliu, či alkoholizmu.

Správa VOP vznáša krivé obvinenie, že si Slovenská republika neplní svoje povinnosti, keď nevytvára právny rámec pre osvojenie detí pármi rovnakého pohlavia, a že absenciou právneho uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje svoje ľudskoprávne záväzky vyplývajúce z judikatúry ESĽP (hoci takáto interpretácia bola jasne vyvrátená zástupkyňou SR pre ESĽP). Slovenská republika takúto povinnosť a ľudskoprávny záväzok nemá a pani ombudsmanka koná ideologickú nadprácu nezlučiteľnú s jej úradom, keď tvrdí opak. 

Nemôžeme tiež akceptovať, že p. Patakyová v správe víta to, že NR SR v roku 2019 odmietla všetky návrhy prolife zákonov, ktorých zámerom bola lepšia informovanosť žien pred závažným rozhodnutím o živote ich vyvíjajúceho sa dieťaťa a vyšší štandard ochrany nenarodených detí. Verejná ochrankyňa práv má hájiť všetkých, zvlášť tých najzraniteľnejších, preto takéto cynické vyjadrenie považujeme za neprijateľné.

Viac ako 12 800 občanov preto vyzvalo Máriu Patakyovú, aby odstúpila zo svojho postu. (Viac na www.citizengo.org/sk) Pani Patakyová týchto občanov však úplne odignorovala, čo považujeme za arogantné.

NR SR nevzala na vedomie správu p. Patakyovej, čím jej vyslovila nedôveru, a existujú podozrenia, že úrad verejného ochrancu práv háji ľudské práva selektívnym spôsobom, čo je neakceptovateľné.

Preto Vás žiadam, aby ste v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR § 45 (3) d) cez poslancov z Vašich poslaneckých klubov, ktorí sú členmi Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny iniciovali poslanecký prieskum na úrade verejného ochrancu práv.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]