Povedzte Medzinárodnému olympijskému výboru, aby zastavil transgender politiku na OH

Chceme fair play!

 

Povedzte Medzinárodnému olympijskému výboru, aby zastavil transgender politiku na OH

Povedzte Medzinárodnému olympijskému výboru, aby zastavil transgender politiku na OH

0100.000
  60.559
 
60.559 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené podvodmi a škandálmi.

Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských kategóriách za predpokladu, že ich hladina testosterónu bude minimálne 12 mesiacov nižšia ako 10 nanomolov na liter.

Pre porovnanie, táto hodnota je viac ako päťnásobne vyššia ako u biologických žien (ktoré majú prirodzenú hladinu testosterónu 0,3 až 2,4 nanomólu na liter) a je vedeckým dôkazom nespravodlivej fyzickej výhody, ktorú majú mužskí športovci oproti ženám. Tieto pravidlá majú rovnaký účinok, ako keby umožňovali vybranej skupine obchádzať dopingové predpisy.

Nie je to len hladina testosterónu, ktorá mužom poskytuje fyzickú výhodu oproti ženám; ako každý vie, muži sú v priemere väčší a silnejší ako ženy, majú väčšiu výšku a hustotu kostí. Okrem toho počas puberty muži získavajú oveľa viac svalov a sily ako ženy a viaceré štúdie dokazujú, že túto fyzickú výhodu si zachovávajú aj po dlhšom období potláčania testosterónu.

To je dôvod, prečo boli muži a ženy pri športových podujatiach vždy rozdelení do samostatných kategórií.

Transgender vzpierač Laurel Hubbard vyvolal pobúrenie po tom, ako bol vybraný za člena novozélandského tímu. Hubbard má 43 rokov a na ženu sa "zmenil" až vo veku 35 rokov po menších úspechoch v mužskej kategórii tohto športu.

Výber Hubbarda znamenal, že biologická žena, ktorá je o polovicu mladšia ako on, prišla o životnú príležitosť súťažiť na svojich prvých olympijských hrách. Iná vzpieračka označila túto situáciu za "zlý vtip".  Štúdia vedcov pre World Rugby uvádza, že rozdiel medzi mužmi a ženami vo vzpieračských schopnostiach je až 30%.

Hubbard môže byť prvou transrodovou ženou, ktorá bude súťažiť na olympijských hrách, ale pravdepodobne sa k nej pridá ďalších 5 mužských športovcov maskovaných za biologické ženy. Ďalším 3 mužom môže byť tiež umožnené súťažiť ako ženy na paralympijských hrách.

Podpíšte petíciu požadujúcu, aby Medzinárodný olympijský výbor okamžite zmenil svoje pravidlá a zabezpečil Fair Play pre ženy na olympijských hrách v Tokiu.

Viac informácií:

Na olympijských hrách sa môže objaviť prvá trans vzpieračka. Podľa súperky ide o zlý vtip
https://dennikstandard.sk/80363/na-olympijskych-hrach-sa-moze-objavit-prva-trans-vzpieracka-podla-superky-ide-o-zly-vtip/

V ženskom športe čoraz viac vyhrávajú (bývalí) muži
https://www.postoj.sk/41062/zensky-sport-zacina-stracat-zmysel-ak-v-nom-vyhravaju-povodne-geneticki-muzi

Laurel Hubbard by nemala súťažiť so ženami (SpikedOnLine):
https://www.spiked-online.com/2021/06/22/laurel-hubbard-should-not-be-competing-against-women/

Povoliť transrodovej vzpieračke súťažiť na olympijských hrách medzi ženami je strašná chyba (Mail Online)
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9709005/PIERS-MORGAN-Allowing-transgender-weightlifter-compete-Tokyo-Olympics-mistake.html

---
Schválil Matúš Hagara

0100.000
  60.559
 
60.559 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Neničte ženské športy

Vážení členovia Medzinárodného olympijského výboru,

výber Laurel Hubbarda, biologického muža, do novozélandského ženského vzpieračského tímu je výsmechom zásad fair play, ktoré majú olympijské hry reprezentovať, a znevažuje toto podujatie.

Je jasné, že Hubbard a ďalší mužskí súťažiaci, ktorí budú toto leto súťažiť v ženských kategóriách, majú oproti biologickým ženám značnú fyzickú výhodu.

Súčasné pravidlá Medzinárodného olympijského výboru, ktoré umožňujú mužom s hladinou testosterónu viac ako päťnásobne vyššou ako u žien súťažiť v ženských kategóriách, sa podobajú tomu, ako keby sa vybranej skupine ľudí umožnilo užívať lieky zvyšujúce výkonnosť (doping).

Súčasný limit MOV 10 nanomólov testosterónu na liter séra pre transrodových športovcov je dvojnásobok 5 nanomólov povolených svetovou atletikou, ale aj 5 ml je viac ako dvojnásobok hladiny zistenej u biologických žien. V prípade vzpierania sa v štúdii World Rugby uvádza, že rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o vzpieračské schopnosti, je až 30 %.

Povolenie transrodovým ženám súťažiť v ženských kategóriách znevýhodňuje biologické ženy a narúša zásady rovnosti a spravodlivosti. Zbavuje biologické ženy možnosti súťažiť za rovnakých podmienok a hrozí, že zdecimuje ženské športy. Umožnenie biologickým mužom súťažiť proti biologickým ženám nezvyšuje inkluzívnosť a toleranciu, ale podporuje polarizáciu a odpor, pretože široká verejnosť vidí, že to nie je spravodlivé.

Muži budú mať vždy fyzickú výhodu oproti ženám, pretože sú silnejší, vyšší a majú vyššiu hustotu kostí, bez ohľadu na akékoľvek opatrenia na zníženie hladiny testosterónu. Ženy by nemali byť zbavené možnosti súťažiť na najvyššej športovej úrovni len preto, aby sa uspokojili požiadavky ideológie LGBT.

Naliehavo vás vyzývam, aby ste obnovili dôveru v olympijské hry a zmenili tieto nespravodlivé pravidlá ešte pred otváracím ceremoniálom v Tokiu.

 S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Neničte ženské športy

Vážení členovia Medzinárodného olympijského výboru,

výber Laurel Hubbarda, biologického muža, do novozélandského ženského vzpieračského tímu je výsmechom zásad fair play, ktoré majú olympijské hry reprezentovať, a znevažuje toto podujatie.

Je jasné, že Hubbard a ďalší mužskí súťažiaci, ktorí budú toto leto súťažiť v ženských kategóriách, majú oproti biologickým ženám značnú fyzickú výhodu.

Súčasné pravidlá Medzinárodného olympijského výboru, ktoré umožňujú mužom s hladinou testosterónu viac ako päťnásobne vyššou ako u žien súťažiť v ženských kategóriách, sa podobajú tomu, ako keby sa vybranej skupine ľudí umožnilo užívať lieky zvyšujúce výkonnosť (doping).

Súčasný limit MOV 10 nanomólov testosterónu na liter séra pre transrodových športovcov je dvojnásobok 5 nanomólov povolených svetovou atletikou, ale aj 5 ml je viac ako dvojnásobok hladiny zistenej u biologických žien. V prípade vzpierania sa v štúdii World Rugby uvádza, že rozdiel medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o vzpieračské schopnosti, je až 30 %.

Povolenie transrodovým ženám súťažiť v ženských kategóriách znevýhodňuje biologické ženy a narúša zásady rovnosti a spravodlivosti. Zbavuje biologické ženy možnosti súťažiť za rovnakých podmienok a hrozí, že zdecimuje ženské športy. Umožnenie biologickým mužom súťažiť proti biologickým ženám nezvyšuje inkluzívnosť a toleranciu, ale podporuje polarizáciu a odpor, pretože široká verejnosť vidí, že to nie je spravodlivé.

Muži budú mať vždy fyzickú výhodu oproti ženám, pretože sú silnejší, vyšší a majú vyššiu hustotu kostí, bez ohľadu na akékoľvek opatrenia na zníženie hladiny testosterónu. Ženy by nemali byť zbavené možnosti súťažiť na najvyššej športovej úrovni len preto, aby sa uspokojili požiadavky ideológie LGBT.

Naliehavo vás vyzývam, aby ste obnovili dôveru v olympijské hry a zmenili tieto nespravodlivé pravidlá ešte pred otváracím ceremoniálom v Tokiu.

 S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]