Postavme sa za slobodu slova v Európe

Pre predsedu vlády a ministerku spravodlivosti

 

Postavme sa za slobodu slova v Európe

victory

Postavme sa za slobodu slova v Európe

0200.000
  151.123
 
151.123 have signed.

Sloboda slova v Európe je vo veľkom ohrození! 

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

Ak bude tento návrh prijatý, Váš pro-life a pro-family hlas bude umlčaný v celej EÚ, vrátane Slovenska.

Musím Vás varovať pred nadchádzajúcim nebezpečenstvom: Vaše právo na slobodu prejavu môže byť hrubo porušené.

Je to taktika ľavicových liberálov, ktorí chcú scenzurovať každého, kto nesúhlasí s ich pomýlenou ideologickou agendou.  Zmenou definície toho, čo znamená sloboda prejavu, zásadne obmedzia našu slobodu brániť svoje názory a presvedčenie... 

Debaty stále prebiehajú, ale hlasovanie sa nezadržateľne blíži. Najbližšie zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Luxemburgu. Plánujeme presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch. Potrebujem však Vašu pomoc TERAZ!

Ak sa potláča sloboda prejavu, politické zriadenie sa mení na totalitnú tyraniu.

Čoraz častejšie vidíme, ako sa zákony o nenávistných prejavoch dajú zneužiť na prenasledovanie ľudí s inými názormi. Bidenova administratíva v USA oznámila zámer zriadiť Radu pre riadenie dezinformácií (DGB), ktorá bude označovať informácie, ktoré sa jej nepáčia, za dezinformácie. Fínska pro-gender prokurátorka prenasleduje kresťanskú političku Päivi Räsänen za jej biblické názory na manželstvo, rodinu a sexualitu.

Na Slovensku čelíme hrozbe zo strany Márie Kolíkovej, ktorá sa snaží obmedziť slobodu slova pod zámienkou potláčania dezinformácií. Paradoxom je, že ministerka Kolíková reprezentuje stranu Sloboda a solidarita, a zároveň obmedzuje slobodu slova. Pokrytecké, že?

Musíme to zastaviť, kým nie je neskoro!

Nové zákony o nenávistných prejavoch, ktoré Komisia navrhuje doplniť do článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sú veľmi vágne formulované a môžu byť svojvoľne zneužité niektorými vplyvnými skupinami, napr. pro-potratovými a pro-gender politikmi, sudcami a aktivistami.

Ďalším problémom je, že nemáme jasnú definíciu toho, čo sú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. 

Ľavicoví liberáli chcú získať maximálne právne prostriedky, aby Vás mohli umlčať a cenzurovať pro-life a pro-rodinné hlasy!

Mobilizujeme tisíce občanov na celom svete, aby sme zabránili ľavicovým liberálom v EÚ urobiť z Vás zločincov len preto, že máte konzervatívne názory. Musíme však konať rýchlo, aby sme presvedčili delegátov, pretože hlasovanie bude už 9. - 10. júna.

Situácia je zložitá, ale máme nádej.

Pre zavedenie nových zákonov o nenávistných prejavoch musia delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu hlasovať konsenzuálne (všetci musia súhlasiť).

To znamená, že ak sa nám podarí presvedčiť niektorých delegátov členských štátov EÚ, aby hlasovali proti novým zákonom o nenávistných prejavoch, môžeme zvíťaziť a ubrániť našu slobodu prejavu.

Ak sa nám to však nepodarí, môže sa veľmi ľahko a rýchlo stať, že budeme čeliť súdnym procesom za naše pro-life, pro-rodinné a pro-kresťanské názory prezentované na verejnosti. Potom sa môžeme rozlúčiť so slobodnou Európou.

Dúfam, že to nie je to, čo Vy a ja chceme. Konajme teraz a zastavme to!

Musíme sa ozvať a brániť slobodu slova, kým nie je neskoro!

Prosím, podpíšte našu petíciu a postavte sa za slobodu slova v Európe!

Viac informácií:

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6561

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 9. – 10. júna 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/06/09-10/

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, 3. – 4. marca 2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/jha/2022/03/03-04/

Extending EU crimes to hate speech and hate crime
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/extending-eu-crimes-hate-speech-and-hate-crime_en#documents

We must protect free speech—Enough is enough!
https://europeanconservative.com/articles/commentary/enough-is-enough/

 
0200.000
  151.123
 
151.123 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Hlasujte za slobodu slova

Vážený pán premiér, Eduard Heger, 

Vážená pani ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková, 

Vážení delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci!

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Návrh Európskej komisie je v rozpore s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP), článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkom 11 Charty základných práv Európskej únie.

Okrem toho nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti nie sú dostatočne jasné pojmy a môžu byť ľahko zneužité. Európska komisia v skutočnosti neuviedla definíciu toho, čo sa snaží kriminalizovať ako nenávistný prejav, a z tohto dôvodu nie je možná harmonizácia EÚ v oblasti nenávistných prejavov.

Preto Vás žiadame, aby ste sa postavili za slobodu prejavu a hlasovali proti rozšíreniu zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hlasujte za slobodu slova

Vážený pán premiér, Eduard Heger, 

Vážená pani ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková, 

Vážení delegáti Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci!

Európska komisia 9. decembra 2021 navrhla rozšíriť zoznam trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Návrh Európskej komisie je v rozpore s článkom 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP), článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkom 11 Charty základných práv Európskej únie.

Okrem toho nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti nie sú dostatočne jasné pojmy a môžu byť ľahko zneužité. Európska komisia v skutočnosti neuviedla definíciu toho, čo sa snaží kriminalizovať ako nenávistný prejav, a z tohto dôvodu nie je možná harmonizácia EÚ v oblasti nenávistných prejavov.

Preto Vás žiadame, aby ste sa postavili za slobodu prejavu a hlasovali proti rozšíreniu zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]