Odmietame "Pandemickú zmluvu" z dielne WHO

Petícia pre povereného premiéra Hegera

 

Odmietame "Pandemickú zmluvu" z dielne WHO

Odmietame "Pandemickú zmluvu" z dielne WHO

01.000.000
  524.008
 
524.008 podpisov. Dosiahnime spoločne 1.000.000!

Aktuálne: Dozvedeli sa znepokojujúce správy od našich spoľahlivých zdrojov ohľadom stretnutia, ktoré pred dvomi týždňami usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). 

Takzvaný návrh Pandemického zmluvy, ktorá sa snaží obmedziť slobodu prejavu, zvýšiť invazívny dohľad a obmedziť naše občianske slobody pod zámienkou "prevencie pandémie", je už takmer hotový. Avšak nesmieme stratiť nádej v týchto náročných časoch.

Stále máme možnosť zastaviť návrh Pandemického zmluvy na nadchádzajúcom summite 76. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktorý sa má konať od 21. do 30. mája. Nachádzame sa v rozhodujúcom okamihu, ktorý vyžaduje okamžité kroky na ochranu našich práv a slobôd pred touto narastajúcou hrozbou. 

Čas plynie. Musíme konať rýchlo a rozhodne, aby politici uprednostňovali blaho svojich občanov pred centralizáciou globálnej moci. 

Pripojte sa k nám a nedajte si vziať Vaše občianske slobody. Podpíšte petíciu a zdieľajte ju na sociálnych sieťach.

---

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pokúša presadiť rozsiahle zmeny Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR), ktoré by udelili WHO bezprecedentné právomoci na boj proti „dezinformáciám a nepravdivým informáciám“ na Slovensku a po celom svete.

WHO  by tak získalo obrovskú kontrolu nad citlivými informáciami a nad našimi osobnými zdravotnými rozhodnutiami.

Ak by prešli navrhované zmeny, WHO by získalo právomoc vyhlásiť "potenciálne" zdravotné núdzové stavy a úradníci vo WHO by mali právomoc na vypracovanie nových globálnych mechanizmov sledovania a zdieľania údajov. Štáty by museli tiež uznávať WHO ako "koordinačný orgán" počas verejnej zdravotnej núdze medzinárodného záujmu (PHEIC).

Ak budú schválené tieto zmeny, WHO posilní svoje kapacity na "boj proti dezinformáciám a nepravdivým informáciám". To predstavuje nebezpečné rozšírenie ich už významných právomocí na cenzúru online obsahu a ďalšie obmedzenie našej slobody prejavu.

Ako občania máme právo na informovaný súhlas, súkromie v oblasti zdravotného stavu a osobnú autonómiu. Nemôžeme dovoliť, aby nám nikým nevolená globálna zdravotnícka agentúra určovala, aké informácie môžeme získavať a aké rozhodnutia môžeme prijímať o vlastnom zdraví.

Preto Vás dnes žiadam, aby ste podpísali našu petíciu na ochranu našich základných práv a slobôd. Petíciu pošleme do WHO, slovenskej vláde (ktorá vysiela zástupcov na rokovania WHO) a našim zákonodarcom, že odmietame tieto navrhované zmeny IHR. 

Musíme konať hneď teraz a postaviť sa za naše práva a slobody. Keď sa podpíšete, pomôžete nám zabrániť WHO v získaní bezprecedentnej kontroly nad informáciami, ku ktorým máme prístup, a našimi osobnými zdravotnými rozhodnutiami.

Ďakujem za Vašu pozornosť venovanú tejto dôležitej otázke. Prosím, podpíšte našu petíciu dnes a pripojte sa k nám v ochrane našich základných práv a slobôd.

Viac informácií:

WHO presadzuje pandemickú zmluvu, ktorá udeľuje právomoci na potláčanie lekárskych "dezinformácií
https://www.lifesitenews.com/news/who-pushes-ahead-with-pandemic-treaty-granting-powers-to-suppress-medical-misinformation/

Biden tlačí na potraty v novej Pandemické zmluve
https://c-fam.org/friday_fax/biden-pushes-abortion-and-secrecy-in-new-pandemic-treaty/

Zablokujme zmluvu WHO
https://stopwhotreaty.org/en/

Dohoda o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémie
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/pandemic-prevention--preparedness-and-response-accord

Medzinárodná zmluva o prevencii a pripravenosti na pandémie
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/: 

01.000.000
  524.008
 
524.008 podpisov. Dosiahnime spoločne 1.000.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietnite "Pandemickú zmluvu" z dielne WHO

Vážený pán predseda vlády SR, Ľudovít Ódor, 

minulý december Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila začatie rokovaní o globálnej „Pandemickej zmluve“, ktorá má byť záväzná pre všetkých signatárov podľa medzinárodného práva.

Obraciame sa na Vás ako občania, ktorí sú znepokojení snahou WHO zmeniť Medzinárodné zdravotnícke predpisy (IHR) tak, aby WHO získalo nové rozsiahle právomoci na boj proti "dezinformáciám". Tieto zmeny by poskytli WHO bezprecedentnú kontrolu nad informáciami, ku ktorým máme prístup, ako aj nad našimi osobnými zdravotnými rozhodnutiami.

Slovensko ako člen Organizácie Spojených národov a WHO, má dôležitú úlohu v ochrane našich základných ľudských práv. Na zasadnutí 76. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční od 21. do 30. mája, má naša krajina stále možnosť zastaviť nebezpečný návrh Pandemického zmluvy.

Ako premiér SR máte moc ovplyvniť postoj zástupcov Slovenska vo WHO. Vyzývame Vás, aby ste prijali opatrenia, ktorými zabránite presadeniu navrhovaných zmien IHR, a postavíte sa tak za naše základné práva a slobody.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietnite "Pandemickú zmluvu" z dielne WHO

Vážený pán predseda vlády SR, Ľudovít Ódor, 

minulý december Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila začatie rokovaní o globálnej „Pandemickej zmluve“, ktorá má byť záväzná pre všetkých signatárov podľa medzinárodného práva.

Obraciame sa na Vás ako občania, ktorí sú znepokojení snahou WHO zmeniť Medzinárodné zdravotnícke predpisy (IHR) tak, aby WHO získalo nové rozsiahle právomoci na boj proti "dezinformáciám". Tieto zmeny by poskytli WHO bezprecedentnú kontrolu nad informáciami, ku ktorým máme prístup, ako aj nad našimi osobnými zdravotnými rozhodnutiami.

Slovensko ako člen Organizácie Spojených národov a WHO, má dôležitú úlohu v ochrane našich základných ľudských práv. Na zasadnutí 76. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční od 21. do 30. mája, má naša krajina stále možnosť zastaviť nebezpečný návrh Pandemického zmluvy.

Ako premiér SR máte moc ovplyvniť postoj zástupcov Slovenska vo WHO. Vyzývame Vás, aby ste prijali opatrenia, ktorými zabránite presadeniu navrhovaných zmien IHR, a postavíte sa tak za naše základné práva a slobody.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]