Výzva na podporu uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru

Poslancom Národnej Rady SR

 

Výzva na podporu uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru

Výzva na podporu uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru

0100
  0
 
0 podpisov. Dosiahnime spoločne 100!
0100
  0
 
0 podpisov. Dosiahnime spoločne 100!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva na podporu uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my, signatári tejto výzvy, vyslovujeme svoju podporu návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Viera alebo presvedčenie je tým najvzácnejším, čo si ľudská osoba nesie. Sloboda viery alebo náboženstva je základným ľudským právom a jej dodržiavanie je dôležitým predpokladom pre dodržiavanie ďalších ľudských práv.

V posledných rokoch po celom svete čelíme ohrozeniu a nedodržiavaniu slobody viery alebo náboženstva. Ako konštatujú mnohé renomované ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, za posledné desaťročie výrazne stúpa počet prenasledovaných pre svoje presvedčenie, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Najohrozenejšou náboženskou skupinou sú práve kresťania: takmer 80 percent prípadov porušovania slobody náboženstva alebo viery sa týka práve kresťanských komunít.

Organizácia spojených národov, Európska únia ako celok a mnohé jednotlivé členské štáty Európskej únie v posledných rok zvyšujú svoju úsilie v oblasti ochrany slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. Oceňujeme úsilie, ktoré v tejto oblasti doteraz vyvinula Slovenská republika. Nazdávame sa však, že Slovenská republika môže a mala by urobiť v tejto oblasti viac.

Cieľom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete je v prvom rade vyjadriť solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje presvedčenie. Pritiahnuť pozornosť a upozorniť na utrpenie prenasledovaných je prvým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme však, že Slovenská republika nesmie ostať len pri slovách. Existuje široké spektrum overených nástrojov na podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Ochrana slobody náboženstva alebo viery je širokospektrálna téma, ktorá si zo strany vlády Slovenskej republiky vyžaduje medzirezortný prístup. Uznesenie odporúča vláde, aby zvýšila medzirezortné úsilie v tejto oblasti práve využitím niektorým z overených nástrojov po vzore ďalších členských štátov EÚ. Konkrétna pomoc prenasledovaným je druhým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

dejiny Slovenska v 20. storočí nesú temné a bolestné momenty potlačovania náboženských slobôd. Dejiny Slovenska sú však aj dejinami víťazných momentov v zápase o náboženskú slobodu: takým momentom bola aj Sviečková manifestácia z 25. marca 1988. Odvolávajúc sa na odkaz bratislavského Veľkého piatku Vás vyzývame, aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme, že Slovenská republika má dnes osobitnú morálnu povinnosť razantnejšie sa postaviť na stranu tých, ktorí dnes musia pre svoje presvedčenie trpieť.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva na podporu uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my, signatári tejto výzvy, vyslovujeme svoju podporu návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Viera alebo presvedčenie je tým najvzácnejším, čo si ľudská osoba nesie. Sloboda viery alebo náboženstva je základným ľudským právom a jej dodržiavanie je dôležitým predpokladom pre dodržiavanie ďalších ľudských práv.

V posledných rokoch po celom svete čelíme ohrozeniu a nedodržiavaniu slobody viery alebo náboženstva. Ako konštatujú mnohé renomované ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, za posledné desaťročie výrazne stúpa počet prenasledovaných pre svoje presvedčenie, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Najohrozenejšou náboženskou skupinou sú práve kresťania: takmer 80 percent prípadov porušovania slobody náboženstva alebo viery sa týka práve kresťanských komunít.

Organizácia spojených národov, Európska únia ako celok a mnohé jednotlivé členské štáty Európskej únie v posledných rok zvyšujú svoju úsilie v oblasti ochrany slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. Oceňujeme úsilie, ktoré v tejto oblasti doteraz vyvinula Slovenská republika. Nazdávame sa však, že Slovenská republika môže a mala by urobiť v tejto oblasti viac.

Cieľom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete je v prvom rade vyjadriť solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje presvedčenie. Pritiahnuť pozornosť a upozorniť na utrpenie prenasledovaných je prvým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme však, že Slovenská republika nesmie ostať len pri slovách. Existuje široké spektrum overených nástrojov na podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Ochrana slobody náboženstva alebo viery je širokospektrálna téma, ktorá si zo strany vlády Slovenskej republiky vyžaduje medzirezortný prístup. Uznesenie odporúča vláde, aby zvýšila medzirezortné úsilie v tejto oblasti práve využitím niektorým z overených nástrojov po vzore ďalších členských štátov EÚ. Konkrétna pomoc prenasledovaným je druhým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

dejiny Slovenska v 20. storočí nesú temné a bolestné momenty potlačovania náboženských slobôd. Dejiny Slovenska sú však aj dejinami víťazných momentov v zápase o náboženskú slobodu: takým momentom bola aj Sviečková manifestácia z 25. marca 1988. Odvolávajúc sa na odkaz bratislavského Veľkého piatku Vás vyzývame, aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme, že Slovenská republika má dnes osobitnú morálnu povinnosť razantnejšie sa postaviť na stranu tých, ktorí dnes musia pre svoje presvedčenie trpieť.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]