Parlament jednomyseľne podporil prenasledovaných pre vieru

Výzva poslancom NR SR

 

Parlament jednomyseľne podporil prenasledovaných pre vieru

victory

Parlament jednomyseľne podporil prenasledovaných pre vieru

010.000
  8.304
 
8.304 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Aktualizované 10.9.2019

Mimoriadna správa: Národná rada SR takmer jednohlasne (145 bola za/1 sa zdržal) schválila uznesenie o pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. Text schváleného uznesenia nájdete TU.

Ďakujeme Vám, že ste podporili petíciu Fóra kresťanských inštitúcií na podporu tohto uznesenia, ktoré je dôležitým krokom v pomoci prenasledovaným kresťanom po celom svete. Budeme radi, ak túto dobrú správu budete zdieľať aj svojimi priateľmi na Facebooku, kliknutím na tento obrázok:

Zhoršujúci sa stav náboženskej slobody vo svete, genocída kresťanov v Iraku, či prenasledovanie kresťanov ako Asia Bibi, otriasli svedomím medzinárodnej komunity a pomaly prichádza zmena. 

V januári schválil rezolúciu o pomoci prenasledovaným veľkou väčšinou Európsky parlament a včera aj ten slovenský. Po dlhých rokoch nespravodlivého väzenia bola Asia Bibi konečne prepustená na slobodu.

Ďakujem Vám, že ste pre všetkých týchto iniciatívach spolu s nami stáli, vytrvalo ich podporovali a napomohli tomu, že sa tieto zmeny stali skutočnosťou!

Vďaka neúnavnej práci CitizenGO na pomoc obetiam prenasledovania pre vieru, som bola dokonca prizvaná do expertnej skupiny Komisie pre prenasledovaných pre vieru pri Ľudskoprávnom výbore NR SR a mala som tú česť spolupracovať na príprave slovenského uznesenia s pani poslankyňou Annou Verešovou, ktorá ho iniciovala a presadzovala s veľkým nasadením. 

 Toto uznesenie je dôležitým prvým krokom v riešení alarmujúcej situácie kresťanov vo svete. Ako pripomína organizácia ACN - Pomoc trpiacej cirkvi:

  • Každý siedmy kresťan žije v krajine, kde je ohrozené základné ľudské právo na slobodu myslenia, pod ktoré spadá aj sloboda vierovyznania
  • Až 70% nábožensky motivovaných útokov je páchaných na kresťanoch
  • Po celom svete ide až o 300 miliónov ľudí, ktorí žijú v krajine, kde pre svoju vieru zažívajú problémy - od ťažšieho kariérneho postupu cez ostrakizovanie až po ohrozenie zdravia či života

 Napriek úžasným správam je teda pred nami ešte veľa práce.

 Ďakujem Vám, že ste doteraz spolu s nami stáli pri trpiacich pre vieru a verím, že spoločne môžeme pre nich urobiť ešte viac.  


Slovensko má jedinečnú šancu pridať sa k mnohým vyspelým štátom sveta, ktoré sa prihlásili k ochrane prenasledovaných pre vieru.

Už tento týždeň budú poslanci Národnej rady SR hlasovať o Uznesení, ktoré odporúča vláde zvýšiť medzirezortné úsilie v tejto oblasti.

Pridajte sa k listu Fóra kresťanských inštitúcií, ktoré vyzýva poslancov k hlasovaniu v prospech prijatia Uznesenia na pomoc prenasledovaným pre vieru.

Genocída kresťanov v Iraku, útok na Srí Lanke, ktorý si vyžiadal viac ako 300 mŕtvych a stovky zranených, a mnohé ďalšie príklady krutosti voči kresťanom a ďalším náboženským skupinám (napr. marcový útok na mešitu na Novom Zélande) zatriasli svedomím medzinárodného spoločenstva.

Mnohé krajiny vo svete (Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Austrália, Kanada, Francúzsko, Maďarsko a USA) sa rezolúciami prihlásili k pomoci prenasledovaným pre vieru. OSN vyhlásilo 22. august za Medzinárodný deň obetí prenasledovania pre vieru alebo náboženstvo. A veríme, že Slovensko tiež využije svoju šancu a pripojí sa k tomuto celosvetovému úsiliu. 

Apelujte, prosím, spolu s nami na našich poslancov, aby prijali Uznesenie na pomoc prenasledovaným pre vieru, podpisom tejto petície.

Uznesenie už bolo prijaté na Ľudskoprávnom a Zahraničnom výbore NR SR, preto v ďalšom kroku Fórum kresťanských inštitúcií vyzýva k podpore aj poslancov Národnej Rady.

Otázka náboženskej slobody je pre veriacich v mnohých kútoch sveta otázkou života a smrti, či dôvodom k úteku za hranice. Rešpektovanie slobody viery je dôležitým nástrojom pri budovaní pokoja a mieru vo svete.

Veríme, že Slovensko sa pridá na stranu trpiacich pre vieru a prispeje k tomu, aby každý vo svete mohol bez strachu vyznávať svoju vieru.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Bližšie informácie:

Návrh Uznesenia: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1554


 

010.000
  8.304
 
8.304 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Prihlásme sa k ochrane prenasledovaných pre vieru

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my, signatári tejto petície, vyslovujeme svoju podporu návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Viera alebo presvedčenie je tým najvzácnejším, čo si ľudská osoba nesie. Sloboda viery alebo náboženstva je základným ľudským právom a jej dodržiavanie je dôležitým predpokladom pre dodržiavanie ďalších ľudských práv.

V posledných rokoch po celom svete čelíme ohrozeniu a nedodržiavaniu slobody viery alebo náboženstva. Ako konštatujú mnohé renomované ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, za posledné desaťročie výrazne stúpa počet prenasledovaných pre svoje presvedčenie, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Najohrozenejšou náboženskou skupinou sú práve kresťania: takmer 80 percent prípadov porušovania slobody náboženstva alebo viery sa týka práve kresťanských komunít.

Organizácia spojených národov, Európska únia ako celok a mnohé jednotlivé členské štáty Európskej únie v posledných rok zvyšujú svoju úsilie v oblasti ochrany slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. Oceňujeme úsilie, ktoré v tejto oblasti doteraz vyvinula Slovenská republika. Nazdávame sa však, že Slovenská republika môže a mala by urobiť v tejto oblasti viac.

Cieľom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete je v prvom rade vyjadriť solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje presvedčenie. Pritiahnuť pozornosť a upozorniť na utrpenie prenasledovaných je prvým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme však, že Slovenská republika nesmie ostať len pri slovách. Existuje široké spektrum overených nástrojov na podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Ochrana slobody náboženstva alebo viery je širokospektrálna téma, ktorá si zo strany vlády Slovenskej republiky vyžaduje medzirezortný prístup. Uznesenie odporúča vláde, aby zvýšila medzirezortné úsilie v tejto oblasti práve využitím niektorým z overených nástrojov po vzore ďalších členských štátov EÚ. Konkrétna pomoc prenasledovaným je druhým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Dejiny Slovenska v 20. storočí nesú temné a bolestné momenty potlačovania náboženských slobôd. Dejiny Slovenska sú však aj dejinami víťazných momentov v zápase o náboženskú slobodu: takým momentom bola aj Sviečková manifestácia z 25. marca 1988. Odvolávajúc sa na odkaz bratislavského Veľkého piatku Vás vyzývame, aby ste podporili toto uznesenie. Veríme, že Slovenská republika má dnes osobitnú morálnu povinnosť razantnejšie sa postaviť na stranu tých, ktorí dnes musia pre svoje presvedčenie trpieť.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Prihlásme sa k ochrane prenasledovaných pre vieru

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my, signatári tejto petície, vyslovujeme svoju podporu návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Viera alebo presvedčenie je tým najvzácnejším, čo si ľudská osoba nesie. Sloboda viery alebo náboženstva je základným ľudským právom a jej dodržiavanie je dôležitým predpokladom pre dodržiavanie ďalších ľudských práv.

V posledných rokoch po celom svete čelíme ohrozeniu a nedodržiavaniu slobody viery alebo náboženstva. Ako konštatujú mnohé renomované ľudskoprávne a medzinárodné organizácie, za posledné desaťročie výrazne stúpa počet prenasledovaných pre svoje presvedčenie, či už ide o veriacich alebo neveriacich. Najohrozenejšou náboženskou skupinou sú práve kresťania: takmer 80 percent prípadov porušovania slobody náboženstva alebo viery sa týka práve kresťanských komunít.

Organizácia spojených národov, Európska únia ako celok a mnohé jednotlivé členské štáty Európskej únie v posledných rok zvyšujú svoju úsilie v oblasti ochrany slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám. Oceňujeme úsilie, ktoré v tejto oblasti doteraz vyvinula Slovenská republika. Nazdávame sa však, že Slovenská republika môže a mala by urobiť v tejto oblasti viac.

Cieľom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete je v prvom rade vyjadriť solidaritu všetkým prenasledovaným pre svoje presvedčenie. Pritiahnuť pozornosť a upozorniť na utrpenie prenasledovaných je prvým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Veríme však, že Slovenská republika nesmie ostať len pri slovách. Existuje široké spektrum overených nástrojov na podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete. Ochrana slobody náboženstva alebo viery je širokospektrálna téma, ktorá si zo strany vlády Slovenskej republiky vyžaduje medzirezortný prístup. Uznesenie odporúča vláde, aby zvýšila medzirezortné úsilie v tejto oblasti práve využitím niektorým z overených nástrojov po vzore ďalších členských štátov EÚ. Konkrétna pomoc prenasledovaným je druhým dôvodom, prečo Vás žiadame aby ste podporili toto uznesenie.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Dejiny Slovenska v 20. storočí nesú temné a bolestné momenty potlačovania náboženských slobôd. Dejiny Slovenska sú však aj dejinami víťazných momentov v zápase o náboženskú slobodu: takým momentom bola aj Sviečková manifestácia z 25. marca 1988. Odvolávajúc sa na odkaz bratislavského Veľkého piatku Vás vyzývame, aby ste podporili toto uznesenie. Veríme, že Slovenská republika má dnes osobitnú morálnu povinnosť razantnejšie sa postaviť na stranu tých, ktorí dnes musia pre svoje presvedčenie trpieť.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]