EÚ, prestaň financovať LGBT lobby

LGBT lobby (ILGA Európa) môže získavať milión EUR z Európskej komisie... To musí skončiť!

 

EÚ, prestaň financovať LGBT lobby

0100.000
  54.641
 
54.641 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.

EÚ, prestaň financovať LGBT lobby

Vedeli ste, že EÚ (teda nepriamo my všetci daňoví poplatníci) prispieva na fungovanie Európskej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov (používa skratku ILGA-EUROPE), ktorá sa na svojej stránke[1] pýši tým, že v EÚ lobbuje za zákony v prospech LGBT?[2][3][4]

Napriek tomu, že rodinné politiky sú výlučne v pôsobnosti členských štátov EÚ (a nie v právomoci Európskej únie), ILGA Europe sa priznáva, že 

- monitoruje a ovplyvňuje prijatie takých právnych predpisov EÚ, ktoré podporujú ideológiu LGBT.
- usiluje sa o implementovanie takýchto právnych predpisov na európskej a národnej úrovni.

Posledné známe údaje hovoria o takmer miliónovej dotácii (presne 948 000 EUR) pre ILGA-Europe zo zdrojov EÚ.[5] Ako môže lobbistická organizácia, ktorá pracuje v protiklade s deklarovaným princípom EU, ktorým je zásada ponechať rodinné politiky vo výlučnej právomoci členských štátov, získavať zo zdrojov EÚ takéto dotácie? Obchádza EÚ svoje vlastné politiky, aby používala peniaze vytiahnuté "z našich peňaženiek" proti našim záujmom?[2][3][4]

EÚ preto adresujeme tieto požiadavky:

- žiadame Európsku ombudsmanku Emily O'Reillyovú, aby vyšetrila financovanie ILGA-Europe Európskou komisiou,
- eurokomisárov, ktorých upovedujeme o tejto situácie, žiadame o pozastavenie financovania ILGA-Europe,
- Eúropsku Komisiu žiadame, aby odmietla poskytovať granty na lobistické účely.

Verejnosť má právo na ochranu pred zásahmi Európskej komisie v oblastiach, ktoré zostávajú vo výlučnej právomoci členských štátov. 

Ďakujem vám za zváženie a podporu týchto požiadaviek!

Ďalšie informácie v anglickom jazyku:

[1] http://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work

[2] https://agendaeurope.wordpress.com/2016/04/27/and-here-it-is-ilga-europes-secret-strategy-against-the-pro-family-eci-mum-dad-kids/

[3] https://agendaeurope.wordpress.com/2016/04/06/gay-vs-god-creating-false-myths-in-order-to-debunk-them/

[3] http://www.ilga-europe.org/gayvsgod

[4] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf (strana 13)

[4] http://www.asktheeu.org/en/request/eu_commission_boat_in_europride2 

[5] https://agendaeurope.wordpress.com/eu-funding-of-gay-and-feminist-lobby-groups/

 

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

EU, prestaň financovať LGBT lobby

Do pozornosti:

  • p. Emily O'Reilly, ombudsmanke EÚ
  • p. Věre Jourovej, eurokomisárke pre spravodlivosť, spotrebiteľskú politiku a rovnosť pohlaví
  • a všetkým Eurokomisárom

Pravdepodobne ste informovaní, že EÚ (teda nepriamo my všetci daňoví poplatníci) prispieva na fungovanie Európskej asociácie lesieb, gejov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov (používa skratku ILGA-EUROPE), ktorá sa na svojej stránke pýši tým, že v EÚ lobbuje za zákony v prospech LGBT.

Napriek tomu, že rodinné politiky sú výlučne v pôsobnosti členských štátov EU, ILGA Europe sa priznáva, že 

- monitoruje a ovplyvňuje prijatie takých právnych predpisov EÚ, ktoré podporujú ideológiu LGBT.
- usiluje sa o implementovanie takýchto právnych predpisov na európskej a národnej úrovni.

Posledné známe údaje hovoria o takmer miliónovej dotácii (presne 948 000 EUR) pre ILGA-Europe. Ako môže lobbistická organizácia, ktorá pracuje v protiklade s deklarovaným princípom EÚ  - ponechať rodinné politiky vo výlučnej právomoci členských štátov  - získavať zo zdrojov EÚ takéto dotácie? Obchádza EÚ svoje vlastné zásady, aby používala peniaze vytiahnuté "z našich peňaženiek" proti našim záujmom? 

Preto Vás žiadame o nasledovné:

- žiadame Európsku ombudsmanku Emily O'Reillyovú, aby vyšetrila financovanie ILGA-Europe Európskou komisiou,
- eurokomisárov, ktorých upovedujeme o tejto situácie, žiadame o pozastavenie financovania ILGA-Europe,
- Eúropsku Komisiu žiadame, aby odmietla poskytovať granty na lobistické účely.

Verejnosť má právo na ochranu pred zásahmi Európskej komisie v oblastiach, ktoré zostávajú vo výlučnej právomoci členských štátov. 

Ďakujem vám za zváženie týchto požiadaviek!

[Vaše meno/Vaše jméno]

EÚ, prestaň financovať LGBT lobby

Podpísať petíciu teraz!

0100.000
  54.641
 
54.641 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.