Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o ÚPN. Do 13. júla.

Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o Ústave pamäti národa

 

Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o ÚPN. Do 13. júla.

05.000
  2.193
 
2.193 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 5.000 podpisov.

Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o ÚPN. Do 13. júla.

Obete totality odmietajú zmizíkovanie zločinov minulosti. Vládna moc chce ochromiť Ústav pamäti národa zmenou zákona o pamäti národa, ktorý sa má schváliť už v septembri! Pripomienky verejnosti je možné zaslať len do zajtra.

Podpíšte ešte dnes túto hromadnú pripomienku k novele zákona a pomôžte odmietnuť novelu ako celok.

Dnes Ústav organizuje Festival slobody, natáča filmy a zapája sa do diskusie o našej minulosti napríklad diskusiami na školách. Tiež zverejňuje sluhov totalitných režimov a vedie s nimi súdne spory. Po schválení novely sa môže zmeniť na výskumný ústav hrabania sa v starých papieroch.

Je jasné, že novela zákona má zatiahnuť oponu za našou minulosťou. Národ, čo nepozná a nestrávil vlastnú minulosť, si koleduje o repete. My však chceme žiť v pravde a slobode. Chceme byť slobodní jasne pomenovať zlo totality a tak bojovať proti zlu a extrémizmu. Chceme slobodu a pravdu o minulosti pre pamiatku našich rodičov a starých rodičov a všetky obete totalitných režimov na Slovensku. Chceme pravdu o minulosti aj pre budúcnosť a pre naše deti. 

Naše, bohužiaľ, už dva totalitné režimy zanechali za sebou mnohé obete a na duši národa jazvy, ktoré treba liečiť a na to ich nestačí len zakryť. Naopak, rany sa lepšie hoja na vzduchu. 

Novela Zákona o UPN je do konca tohto týždňa v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Prosím, podporte túto hromadnú pripomienku, najlepšie ešte dnes (13. júla), aby sme zabezpečili včasné odovzdanie pripomienky. 
 
Upozornenie: Svojim podpisom tejto hromadnej pripomienky dávate súhlas k tomu, aby výlučne pre potreby riadneho uplatnenia tejto hromadnej pripomienky, boli spolu s pripomienkou adresátovi hromadnej pripomienke doručené aj Vaše údaje. 

Celý text pripomienky si môžeme stiahnuť kliknutím tu: Pripomienky k návrhu novely Zákona o ÚPN.

Naše pripomienky na právnom a informačnom portáli Slov-lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/537/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2067770

V prípade, že nebude nevyhovené hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Marcel Mikolášik
Ján Fabičovic
Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií
Miriam Kuzárová, CitizenGO Slovensko
Samuel Trizuljak
Katarína Hulmanová

Súvisiace články:

https://blog.postoj.sk/24872/obete-komunizmu-sposobili-zlocinci-uchovajme-v-pamati


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o ÚPN

PRIPOMIENKA K CELÉMU ZNENIU ZÁKONA

Navrhujeme neschváliť návrh zákona ako celok.

Odôvodnenie:

Navrhovaný zákon bude mať závažné dopady na činnosť Ústavu pamäti národa. Výrazne obmedzuje doterajšiu činnosť Ústavu pamäti národa. Po jej prijatí bude musieť Ústav pamäti národa skončiť s organizáciou Festivalu slobody, ktorý je jedným z najúspešnejších, každoročne organizovaných projektov Ústavu pamäti národa. Novela znamená stop aj pre Múzeum zločinov komunizmu či pokračovanie natáčania dokumentárnych filmov na tému zločinov a obetí totality. Ústav pamäti národa bude musieť ukončiť aj všetky svoje výchovno-vzdelávacie aktivity určené študentom a mladým generáciám. Po novele už nebude možné, aby Ústav pamäti národa navštevoval školy a pripravoval pre ne akýkoľvek program, prednášky či vzdelávacie filmy. Výrazné obmedzenie činností Ústavu pamäti znamená aj ohrozenie jeho zamestnancov. Desiatky pracovníkov Ústavu pamäti národa sa môžu stať zo dňa na deň nepotrebnými.

Riadenie Ústavu pamäti národa sa stane absolútne neefektívne. Zmena z monokratického riadenia na riadenie kolektívnym, 9-členným štatutárnym orgánom je zjavne neštandardná. Pri veľkom kolektívnom orgáne nie je možné určiť subjekt zodpovedný za prijímanie rozhodnutí. Nie je možné, aby bola tak veľká inštitúcia plniaca množstvo úloh efektívne a operatívne riadená veľkým kolektívnym orgánom.

Novela má viacero vzájomne si odporujúcich ustanovení. Aj napriek tomu, že za štatutárny orgán označuje správnu radu, jej činnosť obmedzuje príkazmi dozornej rady a duplicitne zavádza postavenie predsedu správnej rady, ktorý bude oprávnený konať za Ústav pamäti národa rovnako ako Správna rada. Novela tiež neupravuje vzťah medzi stanovami a organizačným poriadkom ako dokumentmi opravujúcimi organizačnú štruktúru Ústavu pamäti národa. Novela nahrádza stanovy organizačným poriadkom, avšak nepochopiteľne ponecháva stanovy v platnosti.

Novela zavádza právne neurčité pojmy, ktoré nijako nešpecifikuje, čím dáva veľkú mieru svojvôle členom správnej rady alebo dozornej rade.

Novela je ústavne pochybná. V zmysle vyjadrení predkladateľov je smerovaná k riešeniu konkrétnej situácie týkajúcej sa súčasného predsedu Správnej rady, Ondreja Krajňáka. Je však neprípustné, aby návrh zákona riešil konkrétnu, individuálnu situáciu. Ústavne pochybná je aj zbavenie funkcie predsedu Správnej rady pred jeho skončením priamo zákonom. Vzhľadom na výrazné nedostatky novely a na jej vážny dopad na ďalšie fungovanie Ústavu pamäti národa navrhujeme novelu stiahnuť, resp. ju neschváliť ako celok.

Celý text pripomienok si môžeme stiahnuť kliknutím tu: Pripomienky k návrhu novely Zákona o ÚPN

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hromadná pripomienka k návrhu novely Zákona o ÚPN. Do 13. júla.

Podpísať petíciu teraz!

05.000
  2.193
 
2.193 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 5.000 podpisov.