Prenasledovaní kresťania potrebujú podporu Európskych krajín

Eu Member State Governments: Persecuted Christians need direct government support from Europe's leading countries!

 

Prenasledovaní kresťania potrebujú podporu Európskych krajín

020.000
  17.579
 
17.579 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 20.000 podpisov.

Prenasledovaní kresťania potrebujú podporu Európskych krajín

Z piatich ľudí, ktorí sú prenasledovaných pre ich náboženstvo sú štyria kresťania, na celom svete ide o viac ako 200 miliónov ľudí. Kresťanstvo je najprenasledovanejším náboženstvom na svete. Tejto téme sa však v západnom svete nedostáva patričná pozornosť, aj preto CitizenGO neúnavne pracuje na tom, aby bolo prelomené tabu, ktoré ju obklopuje. 

Pravidelne zasielame humanitárnu pomoc irackým kresťanom, ktorí sa pred útokmi ISIS uchýlili do utečeneckých táborov v bezpečnejších miestach Iraku a pomáhame znovu vybudovať infraštruktúru v obciach zničených ISIS, aby sa títo ľudia mohli vrátiť domov.

Pomáhame jednotlivým kresťanom, ktorí sú nespravodlivo väznení pre svoju vieru (Asia Bibi, Petr Jašeksalezián don Tom Uzhunnalil unesený v Jemene, sudánski kresťania Hassan a Abdulmonem, pakistanský pastor Yousef Nadarkhani a jeho priatelia a mnohí ďalší) 

A zasadzujeme sa aj za to, aby bola situácia prenasledovaných kresťanov riešená na medzinárodnej úrovni. Preto nás veľmi potešilo, že Bezpečnostná rada OSN prijala pred mesiacom uznesenie, ktoré má napomôcť vyšetreniu zločinov ISIS v Iraku.

Sme nesmierne povzbudení, že prosby 200 tisíc občanov, ktoré sme v júni minulého roku osobne odovzdali generálnemu tajomníkovi OSN, boli vypočuté! Toto uznesenie, ktoré bolo vydané na 72. pravidelnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, je významným krokom k tomu, aby boli páchatelia z radov ISIS postavení pred súd, k nastoleniu mieru v Iraku a riešeniu situácie pre množstvo obetí a ich rodiny.

Teraz v októbri sa CitizenGO zúčastnilo konferencie s názvom Medzinárodná konzultácia o prenasledovaní kresťanov.

Konferencia zamerala svoje úsilie na identifikáciu trvalo udržateľných a dlhodobých riešení krízy "prenasledovaných kresťanov".

Medzi jej odporúčania patrí riešenie problémov priamo v krajinách, ktoré sú vystavené najväčšiemu prenasledovaniu a sústreďovanie sa na pomoc konkrétnym krízovým miestam na lokálnej úrovni. Takáto pomoc je prospešná nielen v krátkodobom horizonte, ale zároveň poskytuje trvalé riešenia pre budúcnosť. Migrácia nie je trvalo udržateľné riešenie ani pre imigrantov, ani pre hostiteľské krajiny.

Náboženskí predstavitelia prenasledovaných kresťanských spoločenstiev, ktorí sa zúčastnili konferencie, sa vyjadrili, že potrebujú pomoc poskytovanú na miestnej úrovni, aby im bolo umožnené zostať tam, kde sú:  "Pomôžte nám, aby sme mohli pomôcť sami sebe, aby sme mohli zostať v našej vlasti!" 

Pekným príkladom pomoci sa môže pochváliť aj hostiteľská krajina konferencie, ktorá minulý rok zriadila post zástupcu štátneho tajomníka na boj proti prenasledovaniu kresťanov a pomáha obnoviť domy, školy, nemocnice a kostoly kresťanských spoločenstiev.

Táto petícia vyzýva všetky vlády členských štátov EÚ, aby vytvorili projekty pomoci, ktoré pomáhajú priamo prenasledovaným kresťanom a zraniteľným menšinám priamo na Blízkom východe a v Afrike spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje ich lokálnym a bezprostredným potrebám.

 

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Please help persecuted Christians by giving direct aid

For the Kind Attention of:

  • All EU Foreign Ministers

This week's International Consultation on Christian Persecution in Budapest heard from persecuted Christians and government ministers, alike.

The persecuted Christians, mostly coming from the Middle East and Africa, gave a clear message: "Help us help ourselves, so that we can stay in our homeland!" And, in fact, the leaders of these Christian communities told the conference that they need help delivered locally, so as to enable them to remain where they are.

And, the government ministers also gave a clear message: "The Hungarian model - taking help directly to the crisis areas - works in the short-term, and also provides sustainable solutions for the future."

To that end, the Hungarian Government established the post of the Deputy State Secretariat for the Aid of Persecuted Christians in 2016, specifically in order to provide humanitarian aid in regions of crisis.

So far, the "Hungary Helps Initiative" has donated over €2M to different projects bringing help directly to the people in need - where they are - in the Middle East and Africa. Using the Christian churches as the main conduit to deliver aid, they have, among other achievements, already helped to: resettle 200+ families in Telsquf, Iraq; build a new Catholic school in Erbil; and, renovate 32 Christian churches in Lebanon and provided funding for humanitarian aid, covering $552K of hospital costs for the St Joseph's Hospital in Erbil. 

This is a sustainable model, unlike the "open-borders" immigration policy of some member states of the EU, which will enable governments, which truly wish to help those who need it, to do it without compromising their own cultural heritage and safety at home.

For these reasons, this petition asks your government to create your own model of humanitarian assistance, which gives help directly to the persecuted Christians and vulnerable minorities of the Middle East and Africa, in a way which best suits their immediate needs.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Prenasledovaní kresťania potrebujú podporu Európskych krajín

Podpísať petíciu teraz!

020.000
  17.579
 
17.579 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 20.000 podpisov.