EÚ zinetenzívni presadzovanie náboženskej slobody vo svete

Adresované poslancom Európskeho parlamentu

 

EÚ zinetenzívni presadzovanie náboženskej slobody vo svete

victory

EÚ zinetenzívni presadzovanie náboženskej slobody vo svete

0100.000
  55.985
 
55.985 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Aktualizované 16.1.2019

Európsky parlament rozhodnou väčšinou schválil väčšiu angažovanosť EÚ v úsilí o ochranu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie!

(Na fotke zľava: poslanec EP Andrzej Grzyb, poslankyňa EP Anna Záborská, Miriam Kuzárová, Manfred Weber, Ján Figeľ, Alice Neffe, Michiel Hemminga, CitizenGO Holandsko)

Petíciu na podporu tohto hlasovania podpísalo viac ako 50 000 občanov Európy a osobne ju prevzal Manfred Weber, predseda skupiny Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, a nádejný budúci predseda Európskej komisie. Pán Weber zároveň vyjadril podporu tejto téme a prisľúbil osobnú angažovanosť v jej presadzovaní. 


(Na fotke zľava: Manfred Weber, Anna Záborská, Miriam Kuzárová)

 

Nikto by nemal byť prenasledovaný za svoju vieru. Európsky parlament jednoznačným prijatím Správy o o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ vyslal jasné posolstvo: Európska únia by mala brať vážne svoju zodpovednosť za ochranu základného práva na slobodu náboženského vyznania. 

Parlament schválením správy (576 za, 46 proti, 73 sa zdržalo hlasovania) vyzval inštitúcie EÚ, aby zintenzívnili svoj záväzok za ochranu náboženskej slobody.

Európsky parlament vo svojej správe vyjadril "hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že v posledných rokoch nastal dramatický nárast počtu prípadov porušovania slobody náboženského vyznania a viery na celom svete a prenasledovania" a zdôraznil, že "porušovanie slobody náboženského vyznania a viery oslabuje demokraciu, bráni rozvoju a negatívne ovplyvňuje využívanie iných základných slobôd a práv" a preto "to zaväzuje medzinárodné spoločenstvo, EÚ a jej členské štáty opätovne potvrdiť svoje odhodlanie a posilniť ich opatrenia na presadzovanie slobody náboženského vyznania a viery pre všetkých.


(Tlačová konferencia po úspešnom prijatí správy)

Počas tlačovej konferencie Andrzej Grzyb, poslanec EP, ktorý inicioval túto správu ocenil: "úspechy Jána Figeľa, ktorý napriek obmedzeným personálnym a finančným zdrojom plní úlohu osobitného vyslanca pre slobodu vyznania od roku 2016." Zároveň vzyval "Radu a Európsku komisiu, aby mu poskytli potrebnú podporu. 

Michiel Hemminga (CitizenGO Holandsko),J án Figeľ, Miriam Kuzárová
 

Sme veľmi radi, že na pozadí dramatických celosvetových udalostí, kde množstvo veriacich čelí diskriminácii,  prenasledovaniu a genocíde, prichádza z Európskeho parlamentu takýto pozitívny signál.

V mene všetkých prenasledovaných pre vieru Vám ďakujeme za podporu tejto dôležitej správy.


215 miliónov kresťanov vo svete je prenasledovaných.

V roku 2018 bolo zabitých 40 misionárov. 

V 22 štátoch sveta (väčšinou moslimských) je trest smrti za odpadnutie od viery, v 13 štátoch je trest smrti za ateizmus, a vyše 70 štátov sveta trestá rúhanie.

Žiadajme poslancov Európskeho parlamentu, aby na januárovom zasadnutí odhlasovali vytvorenie mandátu EÚ, ktorý zabezpečí stabilnejšiu a efektívnejšiu propagáciu a ochranu slobodu viery a vyznania na celom svete.

EÚ a náboženská sloboda vo svete

Keď Európsky parlament vo februári 2016 uznal, že ISIS pácha na kresťanoch, jezídoch a ďalších náboženských menšinách genocídu, vyzval tiež na vytvorenie postu osobitného zástupcu pre slobodu náboženského vyznania a viery, aby zabránil podobným hrozbám.

Táto výzva bola vypočutá len čiastočne.

V júni 2016 bol vytvorený post Osobitného vyslanca Európskej únie pre náboženskú slobodu vo svete, a predseda Európskej komisie, Jean-Claude Juncker, zveril tento mandát Jánovi Figeľovi. Mandát vyslanca je však len jednoročný, s nedostatočným finančným a personálnym pokrytím, a nie je plne začlenený do širšej zahraničnej stratégie a politiky EÚ.

Prenasledovanie náboženských menšín vo svete

Dnes, takmer o tri roky neskôr, sa prenasledovanie náboženských menšín po celom svete ešte zhoršilo. Podľa údajov organizácie Open Doors bolo v roku 2017 prenasledovaných 215 miliónov kresťanov.

Dokonca aj v najvýznamnejších prípadoch, ako je prípad pakistanskej kresťanky, Asia Bibi, nie je EÚ ochotná a schopná obhajovať najzraniteľnejšie osoby a chrániť ľudské práva. 

Preto žiadame, aby Európske inštitúcie venovali primeranú pozornosť otázkam prenasledovaných kresťanov a iných náboženských menšín prostredníctvom aktívnejšej a zodpovednejšej zahraničnej politiky EÚ.

Konkrétne žiadame, aby bola 15. januára, 2019 na pôde Európskeho parlamentu prijatá Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ na podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ 2018/2155 (INI)

Správa požaduje vytvorenie osobitného zástupcu EÚ pre slobodu náboženského vyznania a viery, s viacročným mandátom. Mandát by mal byť plne začlenený do zahraničnej politiky EÚ a tiež by mal mať primerané personálne a finančné zabezpečenie, ktoré by umožnilo účinnú propagáciu a ochranu slobody náboženského vyznania alebo viery na celom svete.

Ľudské práva, vrátane slobody náboženského vyznania a viery, sú jednou zo zakladajúcich hodnôt Európskej únie a patria medzi hlavné zásady a ciele jej činnosti na medzinárodnej scéne. Je načase, aby inštitúcie EÚ zintenzívnili svoj záväzok podporovať a chrániť tieto základné ľudské práva na celom svete!

0100.000
  55.985
 
55.985 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Petition for an EU Special Representative for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU

Dear Mr. Jean-Claude Junker, President of the European Commission,
Dear Mr. Tajani, President of the European Parliament,
Dear Mrs. Frederica Moherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy,
Dear Member of the European Parliament,

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU.

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016, it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy.

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide.

It is time for the EU institutions to step up their commitment to the promotion and protection of this fundamental human right.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition for an EU Special Representative for the promotion of freedom of religion or belief outside the EU

Dear Mr. Jean-Claude Junker, President of the European Commission,
Dear Mr. Tajani, President of the European Parliament,
Dear Mrs. Frederica Moherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy,
Dear Member of the European Parliament,

We, the undersigned citizens of EU, urge Members of the European Parliament to call for the strengthening and the institutionalization of the mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU.

When the European Parliament recognized ISIS’ genocide of Christians, Yazidis and other religious minorities in February 2016, it also called for the creation of a permanent Special Representative for FoRB to prevent similar violations. This call was only half heard. A Special Adviser to the Commissioner for International Cooperation and Development was appointed, but his mandate is only temporary, deprived of human and financial resources and is not fully integrated in the wider EU foreign strategy and policy.

Today, almost three years later the persecution of religious minorities is worsening worldwide.  Grave and growing violations of freedom of thought, conscience and religion are reported. Therefore, we ask you - our representatives - to urge the EU institutions, namely the European Commission and the Council of the European Union, to pay adequate attention to the issues of the persecuted Christians and other religious minorities, as well as non-believers, through a more active and more responsible foreign policy of the EU.

In particular, we request that the report on the EU Guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU 2018/2155 (INI), which you will vote in January 2019, firmly calls for the creation of an EU Special Representative for the promotion of FoRB in the world. It is essential that this multi-year mandate, fully integrated in the EU foreign policy, includes adequate human and financial resources to enable the effective promotion and protection of FoRB worldwide.

It is time for the EU institutions to step up their commitment to the promotion and protection of this fundamental human right.

[Vaše meno/Vaše jméno]