SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

 

SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

0200.000
  74.642
 
74.642 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!
Svetové dni mládeže sú vždy veľkou oslavou priateľstva, entuziazmu a spolupatričnosti. Ukazujú, koľko dobra drieme v srdciach mladých ľudí, ktorí zdieľajú so svojimi rovesníkmi radosť z budovania moderného sveta založeného na kresťanských čnostiach viery, nádeje a lásky. 
 
V týchto chvíľach sa statisíce mladých ľudí z celého sveta schádzajú v Krakove, aby sa zúčastnili stretnutia s pápežom Františkom.
 
Ale nemôžeme zabudnúť na tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť tohto veľkého duchovného zážitku. Na celom svete minimálne 100 miliónov ľudí trpí pre svoju vieru a veľká časť z nich sú práve mladí ľudia, ktorí sú prenasledovaní len preto, že sú kresťanmi. Aby vytrvali a neochabli vo viere, potrebujú naše modlitby a rozhodné odmietnutie akéhokoľvek prenasledovania.
 
Mladí ľudia dnes trpia aj v dôsledku vojen a násilia: mnohí z nich prišli o rodičov a blízkych, kvári ich extrémna chudoba, hlad a choroby. Musia čeliť problémom, ktoré sú jednoducho nad ich sily. Ich životné príležitosti sú značne okresané: ich prístup k vzdelaniu, možnosť nájsť prácu, či žiť aj so svojom rodinou v pokoji a bezpečí.
 
My všetci, chceme pri príležitosti Svetových dní mládeže volať jedným hlasom, aby ľudia na celom svete, ale najmä mladí, ktorí sú budúcnosťou sveta, mohli žiť dôstojne, v bezpečí, v ovzduší dôvery a pokoja, a aby bolo rešpektované ich právo na náboženskú slobodu a zastavené akékoľvek prenasledovanie z dôvodu vierovyznania. A prosíme o to aj v mene všetkých tých, ktorí nemohli prísť v tieto dni do Poľska z dôvodu chudoby, vojen, násilia a sociálnej nespravodlivosti. 
 
Sme presvedčení, že počas týchto Svetových dní mládeže budeme môcť svetu poslať jasné posolstvo o tom, že kresťanstvo je náboženstvom lásky a pokoja.
0200.000
  74.642
 
74.642 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Mladež z celého sveta sa modlí za mladých prenasledovaných kresťanov

Počas Svetových dní mládeže sa osobitne modlíme za mladých kresťanov, ktorí nemôžu byť teraz v Krakove kvôli prenasledovaniu.

Celý svet a najmä vládcov národov žiadame, aby prijali opatrenia na zastavenie tejto zdrvujúcej nespravodlivosti a krutosti, ktorú zažívajú mladí kresťania v Iraku, Sýrii, Nigérii, Pakistane a mnohých ďalších krajinách po celom svete. Zvlášť myslíme aj na dospievajúce dcéry Asia Bibi v Pakistane a požadujeme prepustenie ich matky.

Svätý otec, pozývame Vás, aby ste sa s nami spojili v modlitbách a podporili naše volanie adresované mocným tohto sveta.

Zjednotení v modlitbe,
kresťanská mládež po celom svete

[Vaše meno/Vaše jméno]

Mladež z celého sveta sa modlí za mladých prenasledovaných kresťanov

Počas Svetových dní mládeže sa osobitne modlíme za mladých kresťanov, ktorí nemôžu byť teraz v Krakove kvôli prenasledovaniu.

Celý svet a najmä vládcov národov žiadame, aby prijali opatrenia na zastavenie tejto zdrvujúcej nespravodlivosti a krutosti, ktorú zažívajú mladí kresťania v Iraku, Sýrii, Nigérii, Pakistane a mnohých ďalších krajinách po celom svete. Zvlášť myslíme aj na dospievajúce dcéry Asia Bibi v Pakistane a požadujeme prepustenie ich matky.

Svätý otec, pozývame Vás, aby ste sa s nami spojili v modlitbách a podporili naše volanie adresované mocným tohto sveta.

Zjednotení v modlitbe,
kresťanská mládež po celom svete

[Vaše meno/Vaše jméno]