Chceme primátora s hodnotami

Dotazník pre kandidátov na post primátora Bratislavy a Košíc

 

Chceme primátora s hodnotami

Chceme primátora s hodnotami

05.000
  2.619
 
2.619 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Spojené župné a komunálne voľby sa uskutočnia už túto sobotu. CitizenGO je aktívne pri každých dôležitých voľbách a zisťuje, ako by hlasovali a aké hodnoty by presadzovali politické strany prípadne politickí kandidáti.  

Keďže na Slovensku máme 8 žúp (VÚC), 2890 miest a obcí, a z toho 141 miest, nie je možné pokryť všetky voľby. Preto sme sa rozhodli zamerať na dve najväčšie mestá: Bratislavu a Košice. 

V týchto mestách sú hlavnými témami predvolebnej kampane najmä parkovanie a doprava, no my v CitizenGO chceme, aby sa kandidáti pred voľbami vyjadrili aj k hodnotám, na ktorých nám záleží.

Pripravili sme preto kandidátov na post primátora Bratislavy a Košíc krátky dotazník, ktorý chceme, aby vyplnili do stredy 26.10. do 12.00hod..  

V dotazníku sa pýtame na to, či by podporili pochod za život, keď sa bude konať v ich meste. Alebo sa pýtame, či by na radnicu vyvesili dúhovú vlajku. Tiež nás zaujíma, ako budú pristupovať k názvom ulíc a námestí, ktoré sú pomenované po komunistoch.

Nemenej dôležité sú pre nás mladé rodiny a rodiny s viacerými deťmi, ku ktorým by sa mesto malo správať ústretovo a nápomocne najmä pri zabezpečení bývania a kvalitných služieb. Tiež sa pýtame na to, či cirkevné a súkromné školy nebudú finančne diskriminované oproti štátnym školám.

Mohlo by sa zdať, že komunálna politika je iba o chodníkov, lampách a parkovaní. Avšak ako vidíte, aj komunálna politika je o hodnotách.

Naša iniciatíva je dôležitá, pretože ak budú kandidáti vidieť, že stovky až tisíce občanov žiadajú, aby sa vyjadrili, budú musieť reagovať.

A ak sa rozhodnú mlčať a neodpovedať na naše otázky, aj to je reakcia, lebo nám komunikujú, že im na našich hodnotách nezáleží. 

A ak niekomu na Vašich hodnotách nezáleží, nie je dôvod, aby ste ho volili.

Navyše, ak nám kandidáti odpovedia na naše otázky a v prípade zvolenia nebudú konať v súlade s tým, ako nám odpovedali, môžete ich konfrontovať a pýtať sa, prečo nekonajú v súlade s predvolebnými sľubmi.

Podpíšte sa a vyzvite kandidátov na post primátora, aby vyplnili náš dotazník a povedali nám, aké hodnoty budú presadzovať.

Schválil Matúš Hagara

Foto: Slovakia. Travel

 

05.000
  2.619
 
2.619 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Chceme primátora s hodnotami

Vážení kandidáti na post primátora Bratislavy a Košíc, 

spojené župné a komunálne voľby sa blížia a zaujímal by nás ako Vašich potenciálnych voličov Váš názor na niektoré otázky. 

Komunálna politika nie je iba o parkovaní, doprave a parkoch, ale je aj o hodnotách a hodnotovej politike. 

Preto Vás žiadame, aby ste vyplnili nasledovný formulár a svoje odpovede zaslali na do 26.10. (streda) do obeda 12.00hod. 

V prípade, že sa stanete primátorom 

 1. Podporíte Pochod za život vo Vašom meste?

 2. Budete proti tomu, aby na štátnych a mestských budovách bola zavesená dúhová vlajka?

 3. Podporíte iniciatívy, ktorých cieľom by bolo odstrániť mená komunistov z názvov ulíc a námestí?

 4. Postavíte sa za to, aby cirkevné a súkromné školy neboli finančne diskriminované oproti štátnym školám? 

 5. Budete presadzovať väčšiu dostupnosť nájomných bytov pre mladé rodiny?

 6. Budete presadzovať zvýšenie kvality služieb, ktoré pomôžu viac-detným rodinám?

Odpovedzte “áno”, “nie”, alebo “nechcem odpovedať”. 

Odpovede na Vaše otázky zašleme Vašim voličom. Prípadnú neochotu reagovať na náš dotazník budeme považovať z Vašej strany za nezáujem o presadzovanie prorodinných hodnôt a ochrany života. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Chceme primátora s hodnotami

Vážení kandidáti na post primátora Bratislavy a Košíc, 

spojené župné a komunálne voľby sa blížia a zaujímal by nás ako Vašich potenciálnych voličov Váš názor na niektoré otázky. 

Komunálna politika nie je iba o parkovaní, doprave a parkoch, ale je aj o hodnotách a hodnotovej politike. 

Preto Vás žiadame, aby ste vyplnili nasledovný formulár a svoje odpovede zaslali na do 26.10. (streda) do obeda 12.00hod. 

V prípade, že sa stanete primátorom 

 1. Podporíte Pochod za život vo Vašom meste?

 2. Budete proti tomu, aby na štátnych a mestských budovách bola zavesená dúhová vlajka?

 3. Podporíte iniciatívy, ktorých cieľom by bolo odstrániť mená komunistov z názvov ulíc a námestí?

 4. Postavíte sa za to, aby cirkevné a súkromné školy neboli finančne diskriminované oproti štátnym školám? 

 5. Budete presadzovať väčšiu dostupnosť nájomných bytov pre mladé rodiny?

 6. Budete presadzovať zvýšenie kvality služieb, ktoré pomôžu viac-detným rodinám?

Odpovedzte “áno”, “nie”, alebo “nechcem odpovedať”. 

Odpovede na Vaše otázky zašleme Vašim voličom. Prípadnú neochotu reagovať na náš dotazník budeme považovať z Vašej strany za nezáujem o presadzovanie prorodinných hodnôt a ochrany života. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]