Pohlavie, nie gender - zastavme návrh zákona o gendrovo podmienenom násilí

Nevpustime gender ideológiu cez zadné dvere

 

Pohlavie, nie gender - zastavme návrh zákona o gendrovo podmienenom násilí

Pohlavie, nie gender - zastavme návrh zákona o gendrovo podmienenom násilí

0100.000
  69.447
 
69.447 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Rada EÚ - európska inštitúcia, ktorá určuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie, navrhla smernicu o gendrovo podmienenom násilí. 

Hoci všetci súhlasíme s tým, že je potrebné prísne trestať násilníkov, ktorí páchajú násilie na ženách a dievčatách, táto smernica o tom nie je! Ide o iniciatívu, ktorej cieľom je presadzovať gender ako sociálny konštrukt, ktorý nie je založený na biologickom pohlaví. 

Opatrenia EÚ na ochranu žien a dievčat pred násilím už existujú. Od začiatku 90. rokov 20. storočia Rada EÚ uskutočnila sériu iniciatív na ochranu žien pred násilím. Rovnako existuje v slovenskej legislatíve dostatočná ochrana žien a dievčat pred násilím, iba ju treba správne aplikovať.

Pokusy presadiť ideologický koncept gendru do legislatívy sme tu už mali pri Istanbulskom dohovore, ktorý Slovensko odmietlo ratifikovať.  

Tento nový návrh z dielne EÚ sa zameriava na trestnoprávne aspekty "gendrovo podmieneného násilia". Konkrétne sa ho snaží zakotviť ako závažný trestný čin podľa článku 83 Zmluvy o fungovaní Európy. 

V návrhu sa výslovne spomína násilie páchané na LGTBIQ+ osobách - inými slovami, na mužoch a ženách -, čo podkopáva celý zmysel tejto činnosti. Samozrejme, násilie voči LGBTIQ+ osobám je neakceptovateľné, rovnako ako neakceptovateľné akékoľvek násilie voči komukoľvek z dôvodu jeho sociálneho, ekonomického, náboženského alebo kultúrneho postavenia. 

Rovnako znepokojujúce je, že návrh EÚ navrhuje kriminalizovať aj "kybernetické násilie založené na gendrovej príslušnosti" - inými slovami, odvahu povedať pravdu o mužoch a ženách na internete. Vo svete, kde progresívci  tvrdia, že slová sú "doslova násilím", a dokonca aj ľavičiarky ako J. K. Rowlingová nazývajú "kyberteroristkami", by schválenie tohto návrhu znamenalo hrubé porušenie slobody prejavu.

Cieľom návrhu je tiež zaviesť preventívne opatrenia proti gendrovo podmienenému násiliu, vrátane "gendrovocitlivého a intersekcionálneho" vzdelávania a podporných služieb, minimálnych noriem pre orgány činné v trestnom konaní a bude potrebné zabezpečiť, aby sa nové gender normy zohľadňovali pri určovaní opatrovníckych práv a práv na návštevu detí. Každý, kto odmietne prijať nové normy vychádzajúce z ideológieLGBTIQ+, by mohol byť trestne stíhaný alebo by mu dokonca mohli byť odobraté deti v prípade sporov o manželstvo a partnerstvo.  

Paradoxne by tento návrh najviac poškodil ženy, pretože práve ženy patria medzi najväčších kritikov gender ideológie na internete. Práve ženy sú svedkami toho, ako muži, ktorí chcú používať ich toalety, športovať v ich kategóriách a deformovať význam slova „žena“, narúšajú ich práva a slobody.  

Ženy sú kvôli svojmu pohlaviu neprimerane viac postihnuté niektorými trestnými činmi, ako je domáce násilie, znásilnenie a sexuálne zneužívanie. 

Všetky opatrenia na boj proti násiliu páchanému na ženách musia byť založené na pohlaví a nie na nejasnom ideologickom pojme "gender". 

Podpíšte petíciu, ktorá vyzýva členov Rady, aby tento návrh zastavili.

Viac informácií:

Harmonogram (Parlament EÚ) 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence#:~:text=Its%20September%202021%20resolution%20called,and%20intersectional%20education%3B%20support%20services%2C

0100.000
  69.447
 
69.447 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Návrh EÚ o gendrovo podmienenom násilí ublíži ženám

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Eduard Heger, 

Vážení zástupcovia Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,

chceli by sme Vám vyjadriť naše znepokojenie nad návrhom Rady EÚ prijať iniciatívu o gendrovo podmienenom násilí. 

Hoci sa všetci zhodneme na tom, že násilie páchané na ženách treba potlačiť, nový návrh v skutočnosti zníži ochranu žien a dievčat tým, že doň zahrnie aj členov LGBT komunity, z ktorých mnohí sú muži. 

Návrh sa pokúša presadiť gender ideológiu vo všetkých členských štátoch EÚ a umožňuje, aby boli jednotlivci definovaní na základe zvláštneho konceptu vlastnej gender identity namiesto biologického pohlavia. 

Osobitne znepokojujúce v návrhu je, že politické poňatie gendru by malo byť zahrnuté do opatrení na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a dievčatách. 

Práve ženy a dievčatá sú prvými obeťami gender teórie, ktorá umožňuje, aby boli samo identifikovaní transgendermuži akceptovaní ako ženy. To znamená, že muži môžu byť prijatí do priestorov určených výlučne pre jedno pohlavie, ako sú sprchy, šatne, toalety, zariadenia sociálnych služieb, čo výrazne ohrozuje bezpečnosť, dôstojnosť a súkromie žien. 

Podľa tohto návrhu by sa ženy, ktoré sa postavia proti gender teórii alebo budú viesť kampaň za priestory vyhradené výlučne pre jedno pohlavie, mohli ocitnúť aj v situácii, keď budú trestne stíhané za kybernetické násilie a dokonca im budú odobraté deti v rámci sporov o opatrovníctvo. 

Naliehavo Vás vyzývame, aby ste tento návrh zamietli.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Návrh EÚ o gendrovo podmienenom násilí ublíži ženám

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Eduard Heger, 

Vážení zástupcovia Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,

chceli by sme Vám vyjadriť naše znepokojenie nad návrhom Rady EÚ prijať iniciatívu o gendrovo podmienenom násilí. 

Hoci sa všetci zhodneme na tom, že násilie páchané na ženách treba potlačiť, nový návrh v skutočnosti zníži ochranu žien a dievčat tým, že doň zahrnie aj členov LGBT komunity, z ktorých mnohí sú muži. 

Návrh sa pokúša presadiť gender ideológiu vo všetkých členských štátoch EÚ a umožňuje, aby boli jednotlivci definovaní na základe zvláštneho konceptu vlastnej gender identity namiesto biologického pohlavia. 

Osobitne znepokojujúce v návrhu je, že politické poňatie gendru by malo byť zahrnuté do opatrení na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a dievčatách. 

Práve ženy a dievčatá sú prvými obeťami gender teórie, ktorá umožňuje, aby boli samo identifikovaní transgendermuži akceptovaní ako ženy. To znamená, že muži môžu byť prijatí do priestorov určených výlučne pre jedno pohlavie, ako sú sprchy, šatne, toalety, zariadenia sociálnych služieb, čo výrazne ohrozuje bezpečnosť, dôstojnosť a súkromie žien. 

Podľa tohto návrhu by sa ženy, ktoré sa postavia proti gender teórii alebo budú viesť kampaň za priestory vyhradené výlučne pre jedno pohlavie, mohli ocitnúť aj v situácii, keď budú trestne stíhané za kybernetické násilie a dokonca im budú odobraté deti v rámci sporov o opatrovníctvo. 

Naliehavo Vás vyzývame, aby ste tento návrh zamietli.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]