Nemáte mandát šíriť LGBT ideológiu v mene celej SR

Petícia pre premiéra Ódora a ministra zahradničných vecí Wlachovského

 

Nemáte mandát šíriť LGBT ideológiu v mene celej SR

Nemáte mandát šíriť LGBT ideológiu v mene celej SR

010.000
  5.811
 
5.811 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Vážení občania Slovenskej republiky,

narazili sme na problém, ktorý priamo ovplyvňuje reprezentáciu našej krajiny v zahraničí. Naša ambasáda v Maďarsku nedávno podporila miestny LGBTQI+ pochod v Budapešti a pridala sa k podpornému vyhláseniu, ktoré výrazne zasahuje do vnútorných záležitostí Maďarska a zároveň ohrozuje naše diplomatické vzťahy. Takéto kroky nás nielen zbytočne rozdeľujú, ale sú v priamom rozpore s hodnotami, ktoré nás ako väčšinu Slovákov spájajú.

Naliehavo Vás prosíme, aby ste sa pripojili k našej petícii, v ktorej žiadame o stiahnutie podpory našej ambasády pre LGBTQI+ pochod v Budapešti. Exportovanie LGBT ideológie zo Slovenska do zahraničia nereprezentuje našu krajinu a škodí jej. 

Pripomeňme, že v minulosti bolo podobné konanie vtedajším premiérom aj predsedom parlamentu vnímané ako pochybenie a ambasádam SR bolo následne vydané príslušné usmernenie. Je neprijateľné, aby slovenské zastupiteľstvá v zahraničí podporovali ideologickú agendu a prekračovali tak svoje diplomatické kompetencie. 

Naša krajina má silné hodnoty, ktoré by mali byť rešpektované aj za hranicami. Musíme dbať na to, aby naši zástupcovia v OSN a EÚ vždy hlasovali v súlade s našimi hodnotami a ústavou, najmä vo veciach ochrany rodiny, manželstva a detí. Nechceme zo Slovenska exportovať LGBT ideológiu, v našich srdciach nosíme lepšie hodnoty.

Zlepšenie vzťahov našich národov v posledných rokoch je pozitívnou správou a nemali by sme ho ohrozovať neuváženými krokmi - podporovaním vyhlásenia, ktoré napáda nášho suseda a vo viacerých oblastiach ho krivo obviňuje. Nesmieme dovoliť, aby boli naše hodnoty a vzťahy so susednými krajinami narušené kvôli dúhovej ideológii.

Pripojte sa k nám a podporte našu petíciu. Spoločne môžeme dosiahnuť, aby naša krajina bola v zahraničí reprezentovaná spôsobom, ktorý rešpektuje naše hodnoty a ústavu. Každý hlas sa počíta!             

Viac informácií:

Hamžík v stopách Káčera. Slovenská ambasáda podporila dúhový pochod v Budapešti
https://standard.sk/392949/hamzik-v-stopach-kacera-slovenska-ambasada-podporila-duhovy-pochod-v-budapesti

Aktivizmus v zahraničí A čo keby slovenská diplomacia v cudzine podporovala pro-life témy?
https://www.postoj.sk/134449/a-co-keby-slovenska-diplomacia-v-cudzine-podporovala-pro-life-temy

Načo sú nám voľby? Odkiaľ máte mandát? Záborská kritizuje úradnícku vládu za podporu LGBT agendy v zahraničíhttps://standard.sk/393289/naco-su-nam-volby-odkial-mate-mandat-zaborska-kritizuje-uradnicku-vladu-za-podporu-lgbt-agendy-v-zahranici

---
Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Tomáš Kováčik, Beňadická 3091/3, Bratislava 85106. 

010.000
  5.811
 
5.811 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Otvorený list premiérovi SR a ministrovi zahraničných vecí ako reakcia na oficiálnu podporu slovenskej ambasády LGBTQI+ pochodu

Vážený pán predseda úradníckej vlády SR, Ľudovít Ódor,
Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslav Wlachovský,

ako občania Slovenskej republiky, ktorých aktuálne zastupujete na medzinárodnom poli, Vás žiadame o stiahnutie podpory slovenskej ambasády v Maďarsku pre LGBTQI+ pochod v Budapešti. Všetci občania Slovenskej republiky sú v zahraničí zastupovaní veľvyslanectvami, ktoré by nemali konať svojvoľne, ale v súlade s hodnotami našej krajiny.

Z nedávnej návštevy ministra Wlachovského v Maďarsku 3. júla 2023 zaznel hlavný odkaz: “Chceme stavať na tom, čo nás spája”, ktorý krátko na to slovenská ambasáda pošliapala. O niekoľko dní po návšteve slovenské veľvyslanectvo v Budapešti podporilo miestny LGBTQI+ pochod a 14. júla 2023 na svojej sociálnej sieti slovenská ambasáda v Budapešti zverejnila podporné vyhlásenie veľvyslanectiev k budapeštianskemu dúhovému festivalu. Toto vyhlásenie jasne zasahuje do vnútorných záležitostí susednej krajiny a ohrozuje tak aktuálne dobré vzájomné vzťahy medzi našimi národmi, ktoré neboli vždy pravidlom - narážkami evokuje ohrozovanie práva slobody vyjadrovania v Maďarsku, práva na pokojné zhromažďovanie sa a nenásilie, rovnosť, právny štát a univerzálne ľudské práva, ochranu pre nenávistnými prejavmi, obťažovaním, stigmatizáciou a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie, rodovej (gender) identity alebo prejavu či charakteristík pohlavia. Ďalej toto vyhlásenie neprijateľne napáda našu susediacu krajinu: “V tomto ohľade sme znepokojení legislatívou a politickými prejavmi, vrátane tých v Maďarsku, ktoré sú v napätí s princípmi nediskriminácie, medzinárodných ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, a prispievajú k stigmatizácii LGBTQI+ komunity. Zdôrazňujeme potrebu, aby lídri a vlády, tu aj inde, preukazovali rešpekt a ochranu práv LGBTQI+ jednotlivcov a komunít, a eliminovali zákony a politiky, ktoré ich diskriminujú. Zdôrazňujeme nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti, práva na slobodu prejavu a informácií, práva na súkromný a rodinný život a práva na nediskrimináciu pre všetkých.”

Ako občania Slovenskej republiky považujeme za nevhodné a neprijateľné, aby Slovenská republika takýmto spôsobom obviňovala susediacu krajinu a zasahovala do vnútorných hodnôt iných štátov pretláčaním LGBTQI+ agendy, ktorá ide aj proti domácim hodnotám obyvateľov SR a Ústave SR. Tak, ako považujeme za neprijateľné, aby zahraničné ambasády na Slovensku podporovali LGBTI dúhový pochod a tak presadzovali LGBTI politické požiadavky, redefiníciu manželstva, rodiny a najlepšieho záujmu detí vyrastať v úplnej rodine s matkou a otcom, rázne odmietame, aby oficiálne slovenské zastúpenia v zahraničí podporovali ideologickú LGBTI agendu a prekračovali tak svoje diplomatické kompetencie.

V minulosti pri podobnej situácii minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák priznal, že došlo k pochybeniu a všetkým ambasádam SR na svete vydal v tejto veci usmernenie. Vtedajší predseda vlády SR svojvoľné vyvesenie dúhovej vlajky na slovenskej ambasáde v Budapešti odsúdil ako exces a zdôraznil, že považuje za neadekvátne a neprijateľné, aby na budove zastupiteľstva Slovenskej republiky v zahraničí okrem vlajky SR a EÚ boli vyvesené akékoľvek iné vlajky alebo znaky podporujúce ktorúkoľvek ideológiu. So svojou kritikou sa pridal aj vtedajší predseda parlamentu, ktorý dokonca vyzval ministerstvo zahraničných vecí, aby stiahlo vtedajšieho veľvyslanca v Maďarsku Rastislava Káčera.

Pán premiér, pán minister,
mnohokrát sme vyjadrili našu hlbokú úctu k hodnote a dôstojnosti každého človeka, od počatia po prirodzenú smrť, a vždy za tým budeme stáť. Odmietame však radikálne politické požiadavky na zmeny legislatívy a postavenia v právnom systéme, ktoré sa LGBTI lobby snaží presadiť a zmeniť tak našu kultúru, hodnoty a pohľad na rodinu, manželstvo a najlepší záujem detí.

Ako občania krajiny s komunistickou aj fašistickou skúsenosťou odmietame ideológie, ktoré si nárokujú univerzálnu akceptáciu všetkými a umlčiavajú tých, ktorí s nimi nesúhlasia. Zlepšenie vzťahov s Maďarskom v posledných rokoch vnímame veľmi pozitívne, a preto Vás žiadame, aby ste stiahli podporu Slovenskej republiky pre ideologický LGBTQI+ dúhový pochod v Budapešti a vyvodili zodpovednosť voči osobám zodpovedným za konanie, ktoré môže narušiť naše dobré vzťahy s Maďarskom. Export ideológií je zlou cestou. Citujúc z listu slovenských osobností zahraničným veľvyslancom, ktorí podporili dúhový pochod na Slovensku v roku 2011, sa „domnievame, že porozumeniu a spolupráci našich krajín prospieva dôraz na spoločné hodnoty. Naopak, nastoľovanie kontroverzných tém toto porozumenie oslabuje.“

V presvedčení, že konanie pracovníkov ambasády SR v Maďarsku sa neudialo na pokyn úradníckej vlády Slovenskej republiky, očakávame Vašu promptnú reakciu. Pri tejto príležitosti Vás tiež žiadame, aby zástupcovia SR v OSN a EÚ vždy hlasovali v súlade s hodnotami a Ústavou Slovenskej republiky, najmä vo veciach ochrany rodiny, manželstva a detí.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Vladimír Palko, publicista

Juraj Šúst a Marek Novák, Inštitút Ladislava Hanusa

Jaroslav Daniška, šéfredaktor Denníka Štandard

Michal Medňanský, aktivista 

Peter Beňa, Aliancia za rodinu

Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

[Vaše meno/Vaše jméno]

Otvorený list premiérovi SR a ministrovi zahraničných vecí ako reakcia na oficiálnu podporu slovenskej ambasády LGBTQI+ pochodu

Vážený pán predseda úradníckej vlády SR, Ľudovít Ódor,
Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslav Wlachovský,

ako občania Slovenskej republiky, ktorých aktuálne zastupujete na medzinárodnom poli, Vás žiadame o stiahnutie podpory slovenskej ambasády v Maďarsku pre LGBTQI+ pochod v Budapešti. Všetci občania Slovenskej republiky sú v zahraničí zastupovaní veľvyslanectvami, ktoré by nemali konať svojvoľne, ale v súlade s hodnotami našej krajiny.

Z nedávnej návštevy ministra Wlachovského v Maďarsku 3. júla 2023 zaznel hlavný odkaz: “Chceme stavať na tom, čo nás spája”, ktorý krátko na to slovenská ambasáda pošliapala. O niekoľko dní po návšteve slovenské veľvyslanectvo v Budapešti podporilo miestny LGBTQI+ pochod a 14. júla 2023 na svojej sociálnej sieti slovenská ambasáda v Budapešti zverejnila podporné vyhlásenie veľvyslanectiev k budapeštianskemu dúhovému festivalu. Toto vyhlásenie jasne zasahuje do vnútorných záležitostí susednej krajiny a ohrozuje tak aktuálne dobré vzájomné vzťahy medzi našimi národmi, ktoré neboli vždy pravidlom - narážkami evokuje ohrozovanie práva slobody vyjadrovania v Maďarsku, práva na pokojné zhromažďovanie sa a nenásilie, rovnosť, právny štát a univerzálne ľudské práva, ochranu pre nenávistnými prejavmi, obťažovaním, stigmatizáciou a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie, rodovej (gender) identity alebo prejavu či charakteristík pohlavia. Ďalej toto vyhlásenie neprijateľne napáda našu susediacu krajinu: “V tomto ohľade sme znepokojení legislatívou a politickými prejavmi, vrátane tých v Maďarsku, ktoré sú v napätí s princípmi nediskriminácie, medzinárodných ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, a prispievajú k stigmatizácii LGBTQI+ komunity. Zdôrazňujeme potrebu, aby lídri a vlády, tu aj inde, preukazovali rešpekt a ochranu práv LGBTQI+ jednotlivcov a komunít, a eliminovali zákony a politiky, ktoré ich diskriminujú. Zdôrazňujeme nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti, práva na slobodu prejavu a informácií, práva na súkromný a rodinný život a práva na nediskrimináciu pre všetkých.”

Ako občania Slovenskej republiky považujeme za nevhodné a neprijateľné, aby Slovenská republika takýmto spôsobom obviňovala susediacu krajinu a zasahovala do vnútorných hodnôt iných štátov pretláčaním LGBTQI+ agendy, ktorá ide aj proti domácim hodnotám obyvateľov SR a Ústave SR. Tak, ako považujeme za neprijateľné, aby zahraničné ambasády na Slovensku podporovali LGBTI dúhový pochod a tak presadzovali LGBTI politické požiadavky, redefiníciu manželstva, rodiny a najlepšieho záujmu detí vyrastať v úplnej rodine s matkou a otcom, rázne odmietame, aby oficiálne slovenské zastúpenia v zahraničí podporovali ideologickú LGBTI agendu a prekračovali tak svoje diplomatické kompetencie.

V minulosti pri podobnej situácii minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák priznal, že došlo k pochybeniu a všetkým ambasádam SR na svete vydal v tejto veci usmernenie. Vtedajší predseda vlády SR svojvoľné vyvesenie dúhovej vlajky na slovenskej ambasáde v Budapešti odsúdil ako exces a zdôraznil, že považuje za neadekvátne a neprijateľné, aby na budove zastupiteľstva Slovenskej republiky v zahraničí okrem vlajky SR a EÚ boli vyvesené akékoľvek iné vlajky alebo znaky podporujúce ktorúkoľvek ideológiu. So svojou kritikou sa pridal aj vtedajší predseda parlamentu, ktorý dokonca vyzval ministerstvo zahraničných vecí, aby stiahlo vtedajšieho veľvyslanca v Maďarsku Rastislava Káčera.

Pán premiér, pán minister,
mnohokrát sme vyjadrili našu hlbokú úctu k hodnote a dôstojnosti každého človeka, od počatia po prirodzenú smrť, a vždy za tým budeme stáť. Odmietame však radikálne politické požiadavky na zmeny legislatívy a postavenia v právnom systéme, ktoré sa LGBTI lobby snaží presadiť a zmeniť tak našu kultúru, hodnoty a pohľad na rodinu, manželstvo a najlepší záujem detí.

Ako občania krajiny s komunistickou aj fašistickou skúsenosťou odmietame ideológie, ktoré si nárokujú univerzálnu akceptáciu všetkými a umlčiavajú tých, ktorí s nimi nesúhlasia. Zlepšenie vzťahov s Maďarskom v posledných rokoch vnímame veľmi pozitívne, a preto Vás žiadame, aby ste stiahli podporu Slovenskej republiky pre ideologický LGBTQI+ dúhový pochod v Budapešti a vyvodili zodpovednosť voči osobám zodpovedným za konanie, ktoré môže narušiť naše dobré vzťahy s Maďarskom. Export ideológií je zlou cestou. Citujúc z listu slovenských osobností zahraničným veľvyslancom, ktorí podporili dúhový pochod na Slovensku v roku 2011, sa „domnievame, že porozumeniu a spolupráci našich krajín prospieva dôraz na spoločné hodnoty. Naopak, nastoľovanie kontroverzných tém toto porozumenie oslabuje.“

V presvedčení, že konanie pracovníkov ambasády SR v Maďarsku sa neudialo na pokyn úradníckej vlády Slovenskej republiky, očakávame Vašu promptnú reakciu. Pri tejto príležitosti Vás tiež žiadame, aby zástupcovia SR v OSN a EÚ vždy hlasovali v súlade s hodnotami a Ústavou Slovenskej republiky, najmä vo veciach ochrany rodiny, manželstva a detí.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Vladimír Palko, publicista

Juraj Šúst a Marek Novák, Inštitút Ladislava Hanusa

Jaroslav Daniška, šéfredaktor Denníka Štandard

Michal Medňanský, aktivista 

Peter Beňa, Aliancia za rodinu

Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

[Vaše meno/Vaše jméno]