Kritická výzva: Zastavme pokus o masívnu centralizáciu EÚ

Výzva pre predsedu vlády SR, ministra zahraničných vecí a európskych záležítosti SR, a členov vlády SR

 

Kritická výzva: Zastavme pokus o masívnu centralizáciu EÚ

Kritická výzva: Zastavme pokus o masívnu centralizáciu EÚ

010.000
  5.730
 
5.730 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Ak sa reálne stane to, o čom sa rozpráva v Bruseli, EÚ už nikdy nebude taká, ako sme ju poznali.

V skutočnosti sa jedného dňa môžeme ocitnúť v Európskej únii, kde môj a Váš hlas nebudú mať žiadny význam.

Aktuálna správa o návrhoch Európskeho parlamentu na zmenu zmlúv sa snaží úplne zmeniť základné zmluvy Európskej únie.

Možno sa tomu ťažko verí, ale je to drsné: čelíme pokusu o masívnu centralizáciu EÚ, ktorý by znamenal premenu EÚ na centralizovaný európsky superštát s obmedzenou kontrolou zo strany národných vlád.

Je to úplná zmena systému, ktorej výsledkom potenciálne bude, že niekoľko najľudnatejších členských štátov EÚ bude môcť vládnuť celej EÚ ignorujúc hlas malých a stredných krajín.

Dovoľte mi pripomenúť, že toto nie je len teoretická hrozba.

Ako ste možno zachytili, Európsky parlament schválil kontroverzný návrh tesnou väčšinou 22. novembra. Z prítomných 609 europoslancov bolo za 291, proti 274, 44 sa zdržalo.

Týmto návrhom by sa mala Rada zaoberať do konca tohto roka. Už 12. decembra by malo padnúť kľúčové rozhodnutie. 

Toto je naša šanca! 

Musíme teraz konať a presvedčiť predsedov vlád členských štátov EÚ, aby zastavili túto nebezpečnú iniciatívu. 

Pomôžte nám zastaviť tento pokus centralistov EÚ. Podpíšte našu petíciu, v ktorej žiadame predstaviteľov našej vlády, aby odmietli tieto zmeny a zastavili masívnu centralizáciu EÚ.

Prejdime k podstate toho, prečo je pokus o centralizáciu zlý nápad.

Prvým a najvážnejším problémom je strata národnej suverenity. Zrušením práva veta v Rade EÚ, kde nás reprezentuje predseda vlády SR, bude hlas a vplyv Slovenska na dianie v EÚ zásadne umenšený. 

Táto zmena nielenže podkopáva našu suverenitu, ale vystavuje nás riziku, že nám budú nanútené politické rozhodnutia, ktoré nemusia byť v súlade s našimi národnými záujmami.

Predstavte si, že by napr. Nemecko spolu s niektorými štátmi určovalo energetickú a zelenú politiku celej EÚ. Mohla by to byť katastrofa, keďže Nemci v mene zelenej ideológie urobili vážne chyby, stali sa takmer úplne závislí od ruského plynu a zatvorili svoje jadrové elektrárne. Slovensko má omnoho lepšie nastavenú energetickú politiku a preto by sme mali byť veľmi opatrní, kto bude rozhodovať o životne dôležitých otázkach pre našu krajinu.

Ak by bolo zrušené jednomyseľné hlasovanie (konsenzom), stratili by sme právo veta a rozhodnutia by boli prijaté kvalifikovanou väčšinou, čo by v praxi znamenalo prehliadanie alebo dokonca ignorovanie potrieb a hodnôt menších alebo konzervatívnejších krajín ako Slovensko, Maďarsko alebo Poľsko.

Ak by sme nesúhlasili s nejakou ideologickou progresívnou agendou, iné krajiny môžu hlasovať proti nám a nanútiť nám danú agendu ignorujúc náš zásadný hodnotový postoj!

Okrem toho je tiež oveľa vyššia šanca zneužitia sankcií. Bez práva veta by členský štát EÚ vrátane Slovenska mohol čeliť nespravodlivým a škodlivým rozhodnutiam a nemal by žiadnu možnosť ich blokovať. 

Ak by sme to pomenovali mocensky: v navrhovanom systéme bez práva veta neznamená hlas jednej malej alebo stredne veľkej krajiny v podstate nič. Keďže Slovensko sa radí medzi malé krajiny v rámci EÚ, tento tragický scenár hrozí aj nám.

Navrhovaná reforma sa netýka iba tejto jednej záležitosti. Má tiež hlboký dopad na princíp zastúpenia členských štátov v orgánoch EÚ.

Ide najmä o zmenu vo výbere komisárov. Centralisti chcú presadiť, aby predseda Komisie mal právo vyberať komisárov na základe politických preferencií. V praxi by to znamenalo, že vládam členským štátov by bolo odobraté právo nominovať komisára, čo komplikuje zastúpenie a vplyv členských štátov na tvorbu politík EÚ.

Okrem toho niektoré členské štáty EÚ by mohli byť v Komisii nedostatočne zastúpené, čo bude viesť k pocitu, že niekto rozhoduje o nás bez nás. Tento trend by mohol vyvolať odpor zo strany členských štátov bez komisára v podobe ignorovania Komisie alebo pokusom o vystúpenie z EÚ.

To nie je všetko.

Návrh sa snaží vnútiť moderné ideológie konzervatívnejším krajinám.

Mnohí členovia Európskeho parlamentu už teraz žijú úplne mimo reality bežných ľudí v EÚ a nereprezentujú hodnoty svojich voličov.

Delegovať ešte viac kompetencií europarlamentu nedáva žiaden zmysel vzhľadom na neustále pokusy EP vnucovať Európanom gender ideológiu, potraty, či zväzky párov rovnakého pohlavia napriek silnému nesúhlasu občanov.

Ako vidíte, návrh na zmenu základných zmlúv EÚ musíme jednoznačne odmietnuť, keďže by viedol smerom k masívnej centralizácii EÚ a v konečnom dôsledku by ohrozil jednotu a stabilitu celej Únie, čo nechceme.

Nemôžeme strácať ani minútu. 12. december sa blíži a bude sa rozhodovať o mojej a Vašej budúcnosti. Konajte, prosím, hneď teraz.

Potrebujeme Váš hlas. Podpíšte našu petíciu, v ktorej vyzývame slovenskú vládu, aby odmietla drastické zmeny základných zmlúv EÚ a zastavila jej masívnu centralizáciu. 

Teraz sa možno pýtate, "Môže táto petícia skutočne niečo zmeniť?" Odpoveď je: určite áno.

Národné vlády pocítia určitý tlak z našej strany a najmä prichádzajú európske a prezidentské voľby. Ak nebudú reprezentovať naše hodnoty, vo voľbách zaplatia cenu.

Okrem toho premiéri členských štátov EÚ sú si vedomí skutočnosti, že strata práva veta v Rade by im v budúcnosti mohla spôsobiť problémy. Najbezpečnejší spôsob pre nich je udržať status quo. Týmto spôsobom môžu blokovať možné škodlivé agendy a chrániť svoje národné záujmy v budúcnosti.

Očakávame, že slovenský premiér Fico a maďarský premiér Orbán budú proti. Róbert Fico sa dokonca pred voľbami pre Postoj vyjadril o návrhu zrušiť právo veta nasledovane: „Je to úplný nezmysel. Hovorím jasne, že ak by členským štátom EÚ zobrali právo veta, nemáme tam čo robiť. Bodka.“  (Pri Smere sme opatrní, keďže europoslanci za Smer ešte donedávna hlasovali rovnako ako progresívci.)

To nám dáva nádej, že naša petícia bude úspešná!

Avšak ak by boli schválené navrhované zmeny základných zmlúv EÚ, môžeme čeliť vážnym dôsledkom: erózii národnej suverenity, diktatúre väčšiny, ideologickej kolonizácii, zneužitiu sankčnej moci, oslabeniu zastúpeniu členských štátov EÚ, nespokojnosti a pokusom o vystúpenie z Únie.

Naopak, ak uspejeme, vyšle to silný odkaz, že národná identita a hlas občanov členských štátov EÚ sú kľúčové pre jednotu Európy a mali by byť chránené.

Pridajte sa k nám. Podpíšte našu petíciu, v ktorej vyzývame našu vládu, aby odmietla masívnu centralizáciu EÚ. 

Viac informácií:

NÁVRHOVÁ SPRÁVA o návrhoch Európskeho parlamentu na zmenu Zmlúv
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_EN.pdf 

Európsky parlament schválil návrh (č. 276)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2023-11-22-RCV_EN.html

Koniec malých štátov v EÚ? Europoslanci schválili koniec práva veta, cez členské štáty to zrejme neprejde
https://www.postoj.sk/142218/europoslanci-schvalili-koniec-prava-veta-cez-clenske-staty-to-zrejme-neprejde

Europarlament prijal správu, ktorá ohrozuje suverenitu členských štátov i právo veta
https://standard.sk/500771/europarlament-prijal-spravu-ktora-ohrozuje-suverenitu-clenskych-statov-i-pravo-veta

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Matúš Hagara, 54, 9722 25 Diviaky nad Nitricou

010.000
  5.730
 
5.730 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Chráňte našu národnú suverenitu a odmietnite centralizáciu Európskej únie

Vážený predseda vlády SR, Róbert Fico,

Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Juraj Blanár,

Vážení členovia vlády SR,

my, dolupodpísaní, sme hlboko znepokojení z návrhu meniť základné zmluvy EÚ. Vyzývame Vás, aby ste odmietli pokus o nadmernú centralizáciu Európskej únie a zrušenie práva veta v Rade EÚ.

Navrhované zmeny predstavujú vážne riziko pre našu krajinu. Ak budú prijaté, odobrali by našej krajine právo veta v Rade EÚ, čím by v podstate umlčali náš hlas v Bruseli, keďže v prípade nesúhlasu by sem boli ľahko prehlasovaní.

Okrem toho Európsky parlament, ktorý často uprednostňuje presadzovanie ideologickej agendy pred riešením skutočných problémov občanov členských štátov EÚ, by získal neproporčne viac moci. 

Navyše existuje riziko straty nášho zastúpenia v Komisii, keďže predseda Komisie si má podľa návrhu vyberať komisárov podľa politických preferencií, pričom nateraz je výber komisára v rukách vlády členského štátu EÚ. 

Nemenej problematický je pokus o zavedenie kontroverznej gender ideológie do základných zmlúv EÚ.

Strata práva veta nás obzvlášť znepokojuje. Pre Slovensko a iné členské štáty EÚ by to mohlo potenciálne znamenať nespravodlivé zaobchádzanie a nanucovanie rozhodnutí v citlivých témach. Zmena na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou by mohla viesť k zneužívaniu sankcií proti nám, čím by sa ďalej erodovala naša národná suverenita.

Vyzývame Vás, aby ste chránili našu národnú suverenitu, postavili sa za demokraciu a odmietli túto drastickú centralizáciu moci v Európskej únii.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Chráňte našu národnú suverenitu a odmietnite centralizáciu Európskej únie

Vážený predseda vlády SR, Róbert Fico,

Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Juraj Blanár,

Vážení členovia vlády SR,

my, dolupodpísaní, sme hlboko znepokojení z návrhu meniť základné zmluvy EÚ. Vyzývame Vás, aby ste odmietli pokus o nadmernú centralizáciu Európskej únie a zrušenie práva veta v Rade EÚ.

Navrhované zmeny predstavujú vážne riziko pre našu krajinu. Ak budú prijaté, odobrali by našej krajine právo veta v Rade EÚ, čím by v podstate umlčali náš hlas v Bruseli, keďže v prípade nesúhlasu by sem boli ľahko prehlasovaní.

Okrem toho Európsky parlament, ktorý často uprednostňuje presadzovanie ideologickej agendy pred riešením skutočných problémov občanov členských štátov EÚ, by získal neproporčne viac moci. 

Navyše existuje riziko straty nášho zastúpenia v Komisii, keďže predseda Komisie si má podľa návrhu vyberať komisárov podľa politických preferencií, pričom nateraz je výber komisára v rukách vlády členského štátu EÚ. 

Nemenej problematický je pokus o zavedenie kontroverznej gender ideológie do základných zmlúv EÚ.

Strata práva veta nás obzvlášť znepokojuje. Pre Slovensko a iné členské štáty EÚ by to mohlo potenciálne znamenať nespravodlivé zaobchádzanie a nanucovanie rozhodnutí v citlivých témach. Zmena na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou by mohla viesť k zneužívaniu sankcií proti nám, čím by sa ďalej erodovala naša národná suverenita.

Vyzývame Vás, aby ste chránili našu národnú suverenitu, postavili sa za demokraciu a odmietli túto drastickú centralizáciu moci v Európskej únii.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]