Verejne prejaviť kresťanskú vieru nemôže byť trestný čin!

Fínskej poslankyni hrozí väzenie za hovorenie pravdy

 

Verejne prejaviť kresťanskú vieru nemôže byť trestný čin!

Verejne prejaviť kresťanskú vieru nemôže byť trestný čin!

0500.000
  351.479
 
351.479 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Je smutné, že v dnešnej kultúre narastá trend prenasledovať, žalovať a väzniť ľudí, ktorí odmietajú prijať názory hlavného spoločenského prúdu.

Novodobému prenasledovaniu čelí najnovšie fínska poslankyňa Päivi Räsänen, ktorej hrozí väzenie za zverejnenie biblického verša na svojom osobnom účte na Twitteri.

Dôvod? Räsänen verejne vyjadrila svoje úprimne náboženské presvedčenie. Polícia začala viesť voči nej vyšetrovanie a podrobila ju štvorhodinovému výsluchu. Poslankyni Räsänen teraz hrozí maximálny trest odňatia slobody na dva roky za trestný čin tzv. „etnickej agitácie“.

Všetko sa to začalo v júni 2019, keď cirkevná rada Fínskej evanjelickej luteránskej cirkvi oznámila oficiálnu spoluprácu s LGBT podujatím „Pride 2019“. Räsänen na sociálnej sieti spochybnila vedenie svojej cirkvi v tomto konkrétnom rozhodnutí a pridala aj obrázok s biblickým citátom.

Prokuratúra vzniesla aj ďalšie obvinenie, ktoré konštatuje chybu v brožúre, ktorú Räsänen napísala v roku 2004 s názvom: „Muža a žena ich stvoril - homosexuálne vzťahy sú výzvou pre kresťanský koncept človeka“.

Tretie obvinenie vychádza z názorov Räsänen na rozhlasovú stanicu Finnish Broadcasting Corporation na tému „Čo by si Ježiš myslel o homosexuáloch?“.

Napriek tomu, že Räsänen čelí prenasledovaniu a hrozbe väzenia, vyžaruje z nej veľká sila a neoblomnosť:
"Nemôžem akceptovať, že vyjadrenie mojej náboženskej viery by mohlo znamenať väzenie." Nepovažujem sa za vinnú z vyhrážania, ohovárania alebo urážania kohokoľvek. Všetky moje vyhlásenia vychádzali z biblického učenia o manželstve a sexualite,“ uviedla.

„Budem brániť svoje právo na vyznanie viery, aby nikto iný nebol zbavený práva na slobodu náboženského vyznania a prejavu. Zastávam názor, že moje vyjadrenia sú zákonné a nemali by byť cenzurované. Zo svojich názorov neustúpim. Nenechám sa zastrašiť a nebudem skrývať svoju vieru. Čím viac kresťanov o kontroverzných témach mlčí, tým užší je priestor pre slobodu slova.“

Toto je kritické. V hre nie je len sloboda pani Räsänen, ale aj Vaša a moja. Samotná podstata toho, čo to znamená žiť v slobodnej demokratickej spoločnosti je taká, v ktorej by štátu nemalo byť dovolené diktovať, čo môžete alebo nemôžete povedať a myslieť si.

Aj keď možno nežijete vo Fínsku a myslíte si, že ste v bezpečí svojich domovov, existuje veľa prípadov kresťanov, ktorí čelia prenasledovaniu práve tu. Vezmite si len problém s uplatňovaním si výhrady vo svedomí u farmaceutov alebo lekárov, ktorí odmietajú participovať na pro-potratovom priemysle a sú za to kariérne postihovaní.

Je našou povinnosťou zastaviť toto prenasledovanie hneď v počiatkoch.

Sloboda prejavu a sloboda náboženského vyznania sú základnými ľudskými právami (ako sa uvádza v článkoch 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 11 Charty základných práv Európskej únie), súčasťou ktorých je právo vyjadrovať verejné svoje náboženské presvedčenie. Päivi Räsänen iba úprimne nasleduje biblické učenie, nič viac. Nie je zlomyseľná, násilná, ani nenávistná voči tým, ktorí s ňou nesúhlasia. Jej jediným „zločinom“ bolo verejné vyjadrenie názoru, ktorý nie je v našej modernej spoločnosti populárny. Keď sa pozriete na podstatu problému, nie je to nič iné ako úsilie umlčať tých, ktorí hovoria pravdu.

Potrestanie poslankyne Räsänen môže stanoviť do budúcnosti veľmi nebezpečný precedens a de facto zamedziť čestný a otvorený verejný dialóg. Z nasledovania Ježiša Krista sa stane trestný čin a verejne vyjadrovať podporu pre biblické učenie bude označené ako „nenávistný prejav.“ A to všetko sa zakladá na čisto svojvoľnej interpretácii toho, čo je urážka a nenávistný prejav.

Podpíšte našu petíciu, v ktorej žiadame generálnu prokurátorku Fínska, aby okamžite stiahla obvinenia proti Päivi Räsänen.

--

Viac informácií:

Postoj: Kritizovala podporu cirkvi pre Pride / Fínska kresťanská politička obžalovaná pre údajnú nenávisť
https://www.postoj.sk/77991/finska-krestanska-politicka-obzalovana-pre-udajnu-nenavist

Šéf KDH sa zastal fínskej kresťanskej političky, obžalovanej pre údajnú nenávisť
https://www.postoj.sk/78055/sef-kdh-sa-zastal-finskej-krestanskej-politicky-obzalovanej-pre-udajnu-nenavist?page=7

Štandard: Fínsku exministerku, ktorá citovala Bibliu, obžalovali za výroky proti gayom. Hrozia jej dva roky basy
https://dennikstandard.sk/68581/finsku-exministerku-ktora-citovala-bibliu-obzalovali-za-vyroky-voci-gayom-hrozia-jej-dva-roky-basy/

Keď vás tweet môže dostať do väzenia: Trestné stíhanie vznesené proti fínskemu poslancovi
https://adfinternational.org/news/when-a-tweet-can-land-you-in-jail-criminal-charges-brought-against-finnish-mp/ 

Fínsko prenasleduje kresťanského zákonodarcu
https://www.theamericanconservative.com/dreher/finland-persecutes-christian-lawmaker-paivi-rasanen/ 

---

Za CitizenGO SK schválil Matúš Hagara 

0500.000
  351.479
 
351.479 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Neposielajte Päivi Räsänen do väzenia za vyjadrenie jej kresťanskej viery

Vážená pani generálna prokurátorka Fínska Raija Toiviainen,

so znepokojením som sa dozvedel, že fínskej poslankyni Päivi Räsänen hrozí väzenie za údajné trestné činy „nenávistného prejavu“. Vyjadrovať svoju hlboko zakorenenú vieru, ktorá sa opiera o Bibliu, by nemalo viesť k trestu a už vôbec nie k väzeniu. Preto Vás žiadam, aby boli okamžite zrušené tri súdne žaloby z dôvodu šírenia „nenávistného prejavu“ proti pani Räsänen!

Sloboda prejavu a sloboda náboženského vyznania sú základnými ľudskými právami (ako sa uvádza v článkoch 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 11 Charty základných práv Európskej únie), súčasťou ktorých je právo vyjadrovať verejné svoje náboženské presvedčenie. Päivi Räsänen iba úprimne nasleduje biblické učenie, nič viac. Nie je zlomyseľná, násilná, ani nenávistná voči tým, ktorí s ňou nesúhlasia. Jej jediným „zločinom“ bolo verejné vyjadrenie názoru, ktorý nie je v našej modernej spoločnosti populárny. Keď sa pozriete na podstatu problému, nie je to nič iné ako úsilie umlčať tých, ktorí hovoria pravdu.

Potrestanie poslankyne Räsänen môže stanoviť do budúcnosti veľmi nebezpečný precedens a de facto zamedziť čestný a otvorený verejný dialóg. Z nasledovania Ježiša Krista sa stane trestný čin a verejne vyjadrovať podporu pre biblické učenie bude označené ako „nenávistný prejav.“ A to všetko sa zakladá na čisto svojvoľnej interpretácii toho, čo je urážka a nenávistný prejav.

Žiadam Vás, aby ste sa rozhodli v prospech Räsänen a postavili sa za základné ľudské práva na slobodu prejavu a slobodu vyznania.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Neposielajte Päivi Räsänen do väzenia za vyjadrenie jej kresťanskej viery

Vážená pani generálna prokurátorka Fínska Raija Toiviainen,

so znepokojením som sa dozvedel, že fínskej poslankyni Päivi Räsänen hrozí väzenie za údajné trestné činy „nenávistného prejavu“. Vyjadrovať svoju hlboko zakorenenú vieru, ktorá sa opiera o Bibliu, by nemalo viesť k trestu a už vôbec nie k väzeniu. Preto Vás žiadam, aby boli okamžite zrušené tri súdne žaloby z dôvodu šírenia „nenávistného prejavu“ proti pani Räsänen!

Sloboda prejavu a sloboda náboženského vyznania sú základnými ľudskými právami (ako sa uvádza v článkoch 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 11 Charty základných práv Európskej únie), súčasťou ktorých je právo vyjadrovať verejné svoje náboženské presvedčenie. Päivi Räsänen iba úprimne nasleduje biblické učenie, nič viac. Nie je zlomyseľná, násilná, ani nenávistná voči tým, ktorí s ňou nesúhlasia. Jej jediným „zločinom“ bolo verejné vyjadrenie názoru, ktorý nie je v našej modernej spoločnosti populárny. Keď sa pozriete na podstatu problému, nie je to nič iné ako úsilie umlčať tých, ktorí hovoria pravdu.

Potrestanie poslankyne Räsänen môže stanoviť do budúcnosti veľmi nebezpečný precedens a de facto zamedziť čestný a otvorený verejný dialóg. Z nasledovania Ježiša Krista sa stane trestný čin a verejne vyjadrovať podporu pre biblické učenie bude označené ako „nenávistný prejav.“ A to všetko sa zakladá na čisto svojvoľnej interpretácii toho, čo je urážka a nenávistný prejav.

Žiadam Vás, aby ste sa rozhodli v prospech Räsänen a postavili sa za základné ľudské práva na slobodu prejavu a slobodu vyznania.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]