Ochráňme náboženskú slobodu pred LGBT agendou OSN

Petícia pre členov Rady OSN pre ľudské práva

 

Ochráňme náboženskú slobodu pred LGBT agendou OSN

Ochráňme náboženskú slobodu pred LGBT agendou OSN

0500.000
  227.150
 
227.150 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Kresťanské hodnoty sú znova podkopávané na pôde OSN a tentokrát priamo zo strany LGBT aktivistov.  

Prekročili hranice, a následky tohto kroku sú značné a hlboko znepokojujúce.

21. júna, čo je už za 48 hodín, sa chystá Rada OSN pre ľudské práva vypočuť si správu, ktorá tvrdí, že naše kresťanské presvedčenie porušuje práva LGBT ľudí.

Tento návrh nielenže ohrozuje našu vieru, ale takisto otvára dvere inštitucionálnemu zasahovaniu do náboženských záležitostí.

Musíme byť nesmierne opatrní voči možnému dopadu odporúčaní Organizácie Spojených národov (OSN) týkajúcich sa politiky sexuálnej orientácie a gender identity (SOGI).

OSN tvrdí, že náboženstvo - konkrétne naše kresťanstvo - bolo historicky spojené s násilím, diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie alebo gender identity, potlačovaním sexuálnej a gender diverzity, a podporou pohlavne binárnych heterosexuálnych noriem (to znamená napríklad podpora manželstva iba medzi mužom a ženou, a odmietanie uznať iné pohlavie ako muž a žena).

To by mohlo v konečnom dôsledku viesť k tomu, že vlády sa začnú miešať do náboženských záležitostí, čím by porušovali naše základné právo na slobodné praktizovanie našej viery.

Inými slovami, mohlo by to potenciálne vytvárať tlak na Cirkev a iné náboženské inštitúcie, ktoré odmietajú moderné ideológie, aby uznali „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“. Vlády a inštitúcie by teoreticky mohli vynucovať zákonom, kto má 'právo' na rozhrešenie alebo sväté prijímanie (predstavte si, že kňaz odmietne udeliť rozhrešenie nejakému katolíckemu LGBT aktivistovi, ktorý žije v rozpore s učením Cirkvi a nechce zmeniť svoj životný štýl).

Expert SOGI, Victor Madrigal-Borloz, žiada zákaz "konverzných terapií" v náboženských prostrediach. To by mohlo obmedziť slobodu kňazov poskytnúť pomoc homosexuálom hľadajúcim radu. Madrigal-Borloz naznačuje, že existujespojenie medzi náboženskými organizáciami a porušovaním ľudských práv v súvislosti s týmito praktikami.

V stávke je skutočne veľa...

Nesmieme dovoliť ideologicky motivovaným úradníkom v OSN obmedzovať našu náboženskú slobodu a nútiť nás prispôsobiť sa ich pomýlenej extrémistickej ideológii, ktorý protirečí zdravému rozumu. Konajte hneď teraz, prosím!

Podpíšte našu petíciu a vyzvite 47 členov Rady OSN pre ľudské práva, aby zabezpečili, že Victor Madrigal-Borloz bude rešpektovať náboženskú slobodu a neohrozovať ju domnelými právami LGBT ľudí.

Chceme, aby členovia Rady OSN pre ľudské práva zabránili tomu, že politika 'SOGI' bude použitá ako donucovací prostriedok voči Cirkvi na prebratie LGBT antropológie a zvrátenej sexuálnej morálky.

Bohužiaľ, všetci veľmi dobre poznáme drastické metódy LGBT aktivistov. Začínajú na medzinárodnej úrovni a pomaly sa ich agenda infiltruje do národných vlád po celom svete, pričom svoju agendu presadzujú ako právne záväznú kdekoľvek im je to dovolené.  

Ak začneme protestovať až potom, ako bolo všetko schválené a prebieha implementácia na národnej úrovni, je už príliš neskoro.

Preto spoločne, Vy a ja, musíme zastaviť tento návrh hneď na začiatku.

Potrebujeme sa navzájom na to, aby sme boli úspešní. Ak sa zjednotíme, ukážeme im, že nebudeme tolerovať ich ideologickú agendu. 

Nesmieme dovoliť, aby OSN kontrolovala naše náboženské presvedčenie a životy. Postavte sa a podpíšte našu petíciu, v ktorej žiadame, aby OSN rešpektovalo našu náboženskú slobodu.

Viac informácií:

OSN si vypočuje správu o tom, ako sa uplatňovanie náboženskej slobody využíva na porušovanie práv LGBT
https://evangelicalfocus.com/world/20513/un-to-hear-report-on-how-exercise-of-religious-freedom-is-used-to-violate-lgbt-rights

Výzva na predloženie príspevkov k tematickej správe: sloboda náboženského vyznania alebo viery (FoRB) a sexuálna orientácia a gender identita (SOGI) 
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-thematic-report-freedom-religion-or-belief-forb-and-sexual

 

0500.000
  227.150
 
227.150 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Naliehavá žiadosť: Postavte sa za náboženskú slobodu

Vážení členovia Rady pre ľudské práva,

som znepokojený nadchádzajúcou správou Rady OSN pre ľudské práva z 21. júna, v ktorej sa tvrdí, že kresťanská viera porušuje práva LGBT ľudí.

Tento návrh ohrozuje našu vieru a hrozí, že štát bude inštitucionálne zasahovať do náboženských záležitostí.

Odporúčania OSN týkajúce sa politík v oblasti sexuálnej orientácie a gender identity (SOGI) by mohli viesť k tomu, že vlády budú zasahovať do náboženských záležitostí a porušovať naše práva na slobodné praktizovanie viery. To môže potenciálne vytvárať tlak na Cirkev a iné náboženské inštitúcie, ktoré odmietajú moderné ideológie, aby uznali „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“, alebo obmedziť slobodu kňazov pomáhať homosexuálom, ktorí hľadajú pomoc.

Vyzývam Vás, aby ste sa postavili proti tomuto návrhu a chránili náboženskú slobodu.

Ďakujem Vám za pozornosť, ktorú venujete tejto dôležitej záležitosti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]

Naliehavá žiadosť: Postavte sa za náboženskú slobodu

Vážení členovia Rady pre ľudské práva,

som znepokojený nadchádzajúcou správou Rady OSN pre ľudské práva z 21. júna, v ktorej sa tvrdí, že kresťanská viera porušuje práva LGBT ľudí.

Tento návrh ohrozuje našu vieru a hrozí, že štát bude inštitucionálne zasahovať do náboženských záležitostí.

Odporúčania OSN týkajúce sa politík v oblasti sexuálnej orientácie a gender identity (SOGI) by mohli viesť k tomu, že vlády budú zasahovať do náboženských záležitostí a porušovať naše práva na slobodné praktizovanie viery. To môže potenciálne vytvárať tlak na Cirkev a iné náboženské inštitúcie, ktoré odmietajú moderné ideológie, aby uznali „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“, alebo obmedziť slobodu kňazov pomáhať homosexuálom, ktorí hľadajú pomoc.

Vyzývam Vás, aby ste sa postavili proti tomuto návrhu a chránili náboženskú slobodu.

Ďakujem Vám za pozornosť, ktorú venujete tejto dôležitej záležitosti.

S úctou

[Vaše meno/Vaše jméno]