Upozornenie: LGBT agenda ohrozuje našu kresťanskú vieru

Organizácia Spojených národov chce podkopať náboženskú slobodu

 

Upozornenie: LGBT agenda ohrozuje našu kresťanskú vieru

Upozornenie: LGBT agenda ohrozuje našu kresťanskú vieru

0500.000
  287.357
 
287.357 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Konflikt medzi právom slobodne vyznávať svoju vieru a LGBT ideologickou agendou dosiahol bod zvratu. 

Nedávne diskusie počas 53. zasadnutia Rady pre ľudské práva OSN vyvolali legitímne obavy z potenciálneho dopadu vynucovania LGBT noriem medzi náboženskými organizáciami. 

Bola predložená správa, ktorá naznačuje, že náboženská sloboda je v rozpore s LGBT právami. Táto správa nás hlboko zasiahla. 

Predstavte si svet, kde sa LGBT ideológia vnucuje náboženstvám, náboženská prax je obmedzená a kresťania sú kvôli svojej viere prenasledovaní v demokratických krajinách... 

Toto nie je len hypotetická nočná mora; je to možné realita, ktorej musíme otvorene čeliť.

Teraz nie je čas mlčať. Potrebujeme Vašu pomoc, aby sme zastavili tento nebezpečný návrh. Naším bezprostredným cieľom je získať ohromujúcich 300 000 podpisov v nadchádzajúcich týždňoch, aby sme demonštrovali rozsiahlu opozíciu voči tomuto nebezpečnému návrhu. 

Naše predchádzajúce úsilie zamerané na zvyšovanie povedomia medzi delegátmi malo kľúčový vplyv, ale nemôžeme si dovoliť poľaviť. 

Obsah tejto správy je šokujúci a alarmujúci, pretože ohrozuje práva nás veriacich, slobodu vykonávať kňazskú službu a zasahuje do posvätného priestoru našej kresťanskej viery. 

Ide tu o niečo viac ako o konflikt svetonázorov; je to zásadná bitka za naše právo slobodne praktizovať našu vieru. 

Je čas konať. 

Podpíšte petíciu dnes a odkážme našim ústavným činiteľom, že sme jednotní voči LGBT agende z dielne OSN, ktorá ohrozuje našu náboženskú slobodu.

0500.000
  287.357
 
287.357 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Dôležité: Chráňte náboženskú slobodu pred netolerantnou LGBT agendou na pôde OSN

Vážený pán poverený premiér, Ľudovít Ódor, 
Vážený pán poverený minister zahraničných vecí, Miroslav Wlachovský,

nedávne diskusie počas 53. zasadnutia Rady pre ľudské práva OSN vyvolali legitímne obavy z potenciálneho dopadu vynucovania LGBT noriem medzi náboženskými organizáciami. Náboženská sloboda je základné právo, ktoré musí byť dodržiavané a chránené. Každý jednotlivec by mal mať slobodu praktizovať svoju vieru bez vnucovania akejkoľvek ideológie. Naši náboženskí predstavitelia, organizácie a veriaci občania by nemali čeliť pokutám alebo obmedzeniam za to, že zostávajú verní svojim hlboko zakoreneným presvedčeniam. Vyzývame Vás, aby ste ochránili naše právo slobodne vyznávať kresťanskú vieru na Slovensku bez vnucovania LGBT agendy, ktorú propaguje OSN. 

Ďakujeme.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Dôležité: Chráňte náboženskú slobodu pred netolerantnou LGBT agendou na pôde OSN

Vážený pán poverený premiér, Ľudovít Ódor, 
Vážený pán poverený minister zahraničných vecí, Miroslav Wlachovský,

nedávne diskusie počas 53. zasadnutia Rady pre ľudské práva OSN vyvolali legitímne obavy z potenciálneho dopadu vynucovania LGBT noriem medzi náboženskými organizáciami. Náboženská sloboda je základné právo, ktoré musí byť dodržiavané a chránené. Každý jednotlivec by mal mať slobodu praktizovať svoju vieru bez vnucovania akejkoľvek ideológie. Naši náboženskí predstavitelia, organizácie a veriaci občania by nemali čeliť pokutám alebo obmedzeniam za to, že zostávajú verní svojim hlboko zakoreneným presvedčeniam. Vyzývame Vás, aby ste ochránili naše právo slobodne vyznávať kresťanskú vieru na Slovensku bez vnucovania LGBT agendy, ktorú propaguje OSN. 

Ďakujeme.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]