Pomôžte Päivi Räsänen: Postavte sa za obranu našej viery

Petícia pre generálneho prokurátora Fínska

 

Pomôžte Päivi Räsänen: Postavte sa za obranu našej viery

Pomôžte Päivi Räsänen: Postavte sa za obranu našej viery

0200.000
  198.482
 
198.482 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Ak ste si mysleli, že sloboda slova a náboženská sloboda sú obmedzované iba v krajinách s totalitnými režimami, nie je to tak. Dochádza k tomu aj na Zapáde.

Prípad, ktorý tento hlboko znepokojujúci trend ilustruje, je prípad Päivi Räsänen, matky, babičky, lekárky a poslankyne físnkeho parlamentu.

Viete si predstaviť, že by ste čelili žalobám a vláčili by Vás po súdoch iba kvôli tomu, že ste verejne hovorili svoje názory založené na kresťanskej viere? Toto je realita, v ktorej sa Päivi dnes nachádza a je to priamy útok na právo kresťanov na slobodu prejavu a náboženskú slobodu.

Päivi je pevne rozhodnutá bojovať v tejto zápase až do konca, aj keby to znamenalo odvolať sa na Európsky súd pre ľudské práva. 

Tento otvorený útok na jej právo na slobodný prejav je neprijateľný.

Pojednávanie na odvolacom súde začne 31. augusta a my musíme stáť pri nej a podporovať ju. 

Nesmieme dovoliť, aby prenasledovanie kresťanov v Európe pokračovalo. 

Prípad Päivi nie je iba nespravodlivý, ale predstavuje nebezpečný právny precedens pre budúcnosť práv kresťanov na slobodu prejavu, nie len vo Fínsku, ale aj v celej Európskej únii a za jej hranicami.

Nastal čas, kedy sme povolaní brániť našu vieru proti dúhovej ideológii, ktorá neakceptuje akúkoľvek kritiku, najmä pri témach sexuality, manželstva, rodiny a výchovy detí. Ak si dovolíte nesúhlasiť, čelíte osobnej a profesionálnej skaze. Ak sa odvážite nesúhlasiť, budete čeliť osobnej a profesionálnej šikane.

Je to vážne. Ak Päivi prehrá, mohlo by to mať dopad na celú Európsku úniu, ohrozujúc základy slobodnej spoločnosti. Naše právo vyjadriť svoje presvedčenia a kritizovať moderné ideológie by bolo vo vážnom ohrození.

Avšak stále existuje šanca, že prípad Pävi by mohol byť zastavený ešte predtým, než sa dostane na Najvyšší súd.

Avšak to vyžaduje, aby sme sa rýchlo zmobilizovali. Čas sa kráti. 

Vyzvime spoločne fínskeho generálneho prokurátora a požiadajme ho, aby zastavil toto neopodstatnené prenasledovanie. 

Viac informácií:

https://adfinternational.org/paivi


0200.000
  198.482
 
198.482 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Verejné vyjadrenie kresťanskej viery nie je trestný čin

Vážený pán generálny prokurátor Fínska,

obraciam sa na Vás ako občan, ktorý je hlboko znepokojený eróziou základných demokratických práv a slobôd vo Fínsku, krajine často oslavovanej za jej záväzok k liberálnym hodnotám a ľudským právam.

Som vážne znepokojený prípadom Päivi Räsänen, fínskej poslankyne parlamentu, ktorá momentálne čelí žalobe zo „šírenia nenávisti". Ešte viac ma znepokojuje, že tieto obvinenia boli vznesené proti nej kvôli jej verejným vyjadreniam založených na kresťanskej viere.

Ak verejné vyjadrenie náboženského presvedčenia môže viesť k trestným stíhaniu a žalobe, znamená to, že verejne vyznávať vieru je trestný čin, čo úplne ruší akýkoľvek otvorený verejný dialóg.

Sloboda prejavu a náboženská sloboda sú základné ľudské práva, zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv články 18 a 19 a v Charte základných práv Európskej únie článok 11. Tieto práva zahŕňajú možnosť vyjadriť svoje presvedčenia a praktizovať ich bez strachu z represálií.

V mene demokratických hodnôt, slobody prejavu a náboženskej slobody Vás naliehavo žiadam, aby ste konali. Zastavte nespravodlivé stíhanie Päivi Räsänen a postavte sa za práva všetkých občanov slobodne vyjadriť svoje presvedčenia.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Verejné vyjadrenie kresťanskej viery nie je trestný čin

Vážený pán generálny prokurátor Fínska,

obraciam sa na Vás ako občan, ktorý je hlboko znepokojený eróziou základných demokratických práv a slobôd vo Fínsku, krajine často oslavovanej za jej záväzok k liberálnym hodnotám a ľudským právam.

Som vážne znepokojený prípadom Päivi Räsänen, fínskej poslankyne parlamentu, ktorá momentálne čelí žalobe zo „šírenia nenávisti". Ešte viac ma znepokojuje, že tieto obvinenia boli vznesené proti nej kvôli jej verejným vyjadreniam založených na kresťanskej viere.

Ak verejné vyjadrenie náboženského presvedčenia môže viesť k trestným stíhaniu a žalobe, znamená to, že verejne vyznávať vieru je trestný čin, čo úplne ruší akýkoľvek otvorený verejný dialóg.

Sloboda prejavu a náboženská sloboda sú základné ľudské práva, zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv články 18 a 19 a v Charte základných práv Európskej únie článok 11. Tieto práva zahŕňajú možnosť vyjadriť svoje presvedčenia a praktizovať ich bez strachu z represálií.

V mene demokratických hodnôt, slobody prejavu a náboženskej slobody Vás naliehavo žiadam, aby ste konali. Zastavte nespravodlivé stíhanie Päivi Räsänen a postavte sa za práva všetkých občanov slobodne vyjadriť svoje presvedčenia.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]