Podporujeme Rodriga Ivána Cortéza z Mexika

Petícia pre mexickú veľvyslankyňu v Prahe a honorárneho konzula v Bratislave

 

Podporujeme Rodriga Ivána Cortéza z Mexika

Podporujeme Rodriga Ivána Cortéza z Mexika

020.000
  19.730
 
19.730 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

V Mexiku sa pred pár dňami ukončil súdny proces s bývalým mexickým kongresmanom a predsedom Národného frontu za rodinu (FNF), Rodrigom Ivánom Cortésom. 

Je to zemetrasenie, ktoré môže otriasť samotnými základmi slobody prejavu a náboženskej slobody v Mexiku a v Latinskej Amerike.

O čo vlastne ide? 

V stredu 9. augusta Mexický najvyšší súd uznal Rodriga Ivána Cortésa vinným z gendrovo podmieneného politického násilia, digitálneho násilia, symbolického násilia, emocionálneho násilia a sexuálneho násilia za sériu deviatich príspevkov na sociálnych sieťach. 

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, násilím malo v prípade Cortésových príspevkov byť to, že sa o transgender kongresmanovi vyjadril ako o „mužovi, ktorý sa vyhlasuje za ženu“.

Cortés za toto svoje konanie musí zaplatiť pokutu vo výške 19 244 mexických pesos (1 030 eur) a každý deň počas nasledujúceho mesiaca na sociálnych sieťach uverejniť rozhodnutie súdu spoločne so svojím ospravedlnením. 

Súd zároveň uložil Cortésovi povinnosť zúčastniť sa na školení o gendrovo podmienenom politickom násilí a zaregistrovať sa v národnom registri osôb odsúdených za násilie na ženách.

Rozhodnutie súdu je nielen nespravodlivé, ale priam absurdné. Nikto by predsa byť potrestaný za to, že iba nahlas verejne povedal biologickú pravdu o druhom človeku.

Keďže týmto rozsudkom Rodrigo vyčerpal všetky dostupné právne prostriedky ochrany svojich základných práv v Mexiku, plánuje predložiť svoj prípad Medziamerickej komisii pre ľudské práva.

Nenechajte tohto odvážneho kresťanského muža samého v boji. Pomôžte Rodrigovi Ivánovi. Podpíšte sa pod našu petíciu a vyjadrite svoju nespokojnosť s dodržiavaním ľudských práv v Mexiku diplomatickému zastúpeniu Mexika na Slovensku a v Česku.

Celá kauza začala na jeseň minulého roka, kedy Cortésova pro-life organizácia FNF kritizovala na sociálnych sieťach návrh zákona z dielne transgender kongresmana Salmu Luévána, podľa ktorého sa mali vyjadrenia presadzujúce kresťanský pohľad na sexualitu trestať ako zločiny z nenávisti. 

Samotný návrh zákona predstavil Luévano verejnosti oblečený do biskupského rúcha.

FNF tvrdila, že návrh zákona porušuje právo na slobodu prejavu a vyznania. 

Luévano následne podal na Cortésa trestné oznámenie za jeho príspevky. Pro-LGBT kongresman tvrdil, že 9 príspevkov na sociálnych sieťach porušuje právo byť uznaný za ženu a je to „popieranie identity". Cortés bol obvinený z „politického násilia na základe pohlavia".

Treba povedať, že kongresman Luévano sa dostal mexického kongresu vďaka LGBT kvótam.  V mexickom zákonodarnom zbore spolu s iným transgender kongresmanom Maria Clementem podnecuje nepokoje a raz dokonca fyzicky napadol predsedu parlamentu. 

Mimochodom Maria Clemente je známy tým, že na sociálnych sieťach zdieľal vlastný explicitne pornografický obsah a následne sa obhajoval slobodou prejavu.

Ako vidíte, v mexickom kongrese vyčíňajú LGBT extrémisti, ktorí predstavujú vážnu hrozbu pre základné fungovanie demokracie a ľudské práva.

Ich obeťou je Rodrigo Iván Cortés. 

Podpíšte sa a postavte sa na obranu slobody slova a náboženskej slobody v Mexiku. 

Keď Rodriga Ivána odsúdili, povedal: 

„Skutočným účelom tohto odsúdenia je umlčať ma a zabrániť mi hovoriť to, čo každý občan potrebuje počuť – že tieto činy a navrhované zákony v Mexiku presadzujú radikálnu agendu, ktorá predstavuje veľmi vážne ohrozenie pre našu spoločnosť, najmä naše deti." 

A dodal: „Naďalej sa zaväzujem k mierovému vyjadreniu pravdy, obrane našich základných slobôd a ochrane našich detí. Okrem toho odmietam násilie na všetkých frontoch. Stačí si pozrieť videá z nepokojov v našom Kongrese, aby bolo jasné, že nie som ja ani moja organizácia, ktorá vnáša do politických inštitúcií Mexika chaos a neporiadok".

Cortéz je novodobý prenasledovaný kresťan. Jeho odsúdenie za verejne povedanie pravdy a odmietanie LGBT zákonov je dôkazom, že LGBT totalita sa šíri.

Nastal čas, aby sme bojovali za naše základné práva a slobody.

Pomôžme odvážnym kresťanom, ktorí sú nespravodlivo prenasledovaní, a odvážne vzdorujú novej totalite. Podpíšte sa a postavte sa za Rodriga Ivána Cortésa.

Viac informácií nájdete tu:

Mexiko: Pro-life aktivista nazval transsexuála mužom. Išlo o politické násilie, rozhodol najvyšší súd
https://standard.sk/411537/mexiko-pro-life-aktivista-nazval-transsexuala-muzom-islo-o-politicke-nasilie-rozhodol-najvyssi-sud

Súd po poslednom odvolaní uznal mexického lídra občianskej spoločnosti vinným z "politického násilia založeného na rodovej príslušnosti" za tweety
https://adfinternational.org/mexican-civil-society-leader-found-guilty-of-gender-based-political-violence-for-tweets/

Mexický súd nedokázal podporiť slobodu prejavu
https://adfinternational.org/rodrigo-ivan-cortes/

Líder hnutia za život odsúdený za nesprávne označenie drag queen
https://c-fam.org/friday_fax/pro-life-leader-convicted-of-misgendering-drag-queen/

Mexický kongresman uznaný vinným z politického násilia založeného na rodovej príslušnosti | EWTN News Nightly
https://www.youtube.com/watch?v=Hom75LKZ7m4

-----

Foto: ADF 

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Matúš Hagara, 54, 9722 25 Diviaky nad Nitricou.

 

 

020.000
  19.730
 
19.730 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podporujeme Rodriga Ivána Cortéza

Vážená pani veľvyslankyňa Spojených štátov Mexika v Českej republike, Rosaura Leonora RUEDA GUTIERREZ, 

Vážený pán honorárny konzul Spojených štátov Mexika na Slovensku, Václav Mika,

obraciame sa na Vás s obavami týkajúcimi sa rešpektovania ľudských a občianskych práv v Mexiku, ktoré sú pilierom demokratických spoločností na celom svete.

V nedávnej dobe sme boli svedkami súdneho procesu s bývalým mexickým kongresmanom, pánom Rodrigom Ivánom Cortézom, ktorý bol obvinený z "gendrovo podmieneného politického násilia" v dôsledku svojich vyjadrení na sociálnych sieťach a následne odsúdený Najvyšším súdom Mexika.

Chápeme, že otázky týkajúce sa pohlavnej identity sú citlivé a vyžadujú vzájomný rešpekt a pochopenie. Avšak, obvinenia a následne odsúdenie pána Cortéza sú podľa nás nespravodlivé a porušujú jeho právo na slobodu prejavu a náboženskú slobodu. 

Cortésove komentáre nevyzývali k násiliu alebo ublíženiu na zdraví, iba vyjadrovali nesúhlas s navrhovaniu legislatívou, ktorá ohrozovala slobodu prejavu a náboženskú slobodu v Mexiku.

Mysleli sme si, že Mexiko je demokratická krajina, ktorá uznáva a rešpektuje základné slobody a práva svojich občanov. Prípad Rodriga Ivána Cortéza svedčí o opaku.

Preto Vás vyzývame, aby ste túto záležitosť riešili s mexickou vládou, a zaistili ochranu a uplatňovanie základného práva na slobodný prejav v súlade s vlastným náboženským presvedčením pre všetkých občanov.

Dúfame, že naše obavy vezmete do úvahy a že v budúcnosti budeme svedkami súdnych rozhodnutí, ktoré rešpektujú a chránia práva a slobody všetkých občanov.

Zároveň dúfame, že Medziamerická komisia pre ľudské práva napraví krivdu, ktorej sa dopustili mexické súdy voči pánovi Cortézovi.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporujeme Rodriga Ivána Cortéza

Vážená pani veľvyslankyňa Spojených štátov Mexika v Českej republike, Rosaura Leonora RUEDA GUTIERREZ, 

Vážený pán honorárny konzul Spojených štátov Mexika na Slovensku, Václav Mika,

obraciame sa na Vás s obavami týkajúcimi sa rešpektovania ľudských a občianskych práv v Mexiku, ktoré sú pilierom demokratických spoločností na celom svete.

V nedávnej dobe sme boli svedkami súdneho procesu s bývalým mexickým kongresmanom, pánom Rodrigom Ivánom Cortézom, ktorý bol obvinený z "gendrovo podmieneného politického násilia" v dôsledku svojich vyjadrení na sociálnych sieťach a následne odsúdený Najvyšším súdom Mexika.

Chápeme, že otázky týkajúce sa pohlavnej identity sú citlivé a vyžadujú vzájomný rešpekt a pochopenie. Avšak, obvinenia a následne odsúdenie pána Cortéza sú podľa nás nespravodlivé a porušujú jeho právo na slobodu prejavu a náboženskú slobodu. 

Cortésove komentáre nevyzývali k násiliu alebo ublíženiu na zdraví, iba vyjadrovali nesúhlas s navrhovaniu legislatívou, ktorá ohrozovala slobodu prejavu a náboženskú slobodu v Mexiku.

Mysleli sme si, že Mexiko je demokratická krajina, ktorá uznáva a rešpektuje základné slobody a práva svojich občanov. Prípad Rodriga Ivána Cortéza svedčí o opaku.

Preto Vás vyzývame, aby ste túto záležitosť riešili s mexickou vládou, a zaistili ochranu a uplatňovanie základného práva na slobodný prejav v súlade s vlastným náboženským presvedčením pre všetkých občanov.

Dúfame, že naše obavy vezmete do úvahy a že v budúcnosti budeme svedkami súdnych rozhodnutí, ktoré rešpektujú a chránia práva a slobody všetkých občanov.

Zároveň dúfame, že Medziamerická komisia pre ľudské práva napraví krivdu, ktorej sa dopustili mexické súdy voči pánovi Cortézovi.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]