Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

Petícia ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi

 

Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

victory

Diskriminačný poplatok za cirkevné sobáše je od 15.marca zrušený!

020.000
  19.753
 
19.753 have signed.

Aktualizácia 1.februára:  Poplatok za cirkevný sobáše je s účinnosťou od 15. marcazrušený! 

Poplatok za cirkevný sobáš vo výške desať eur, ktorý účtujú obecné matriky od začiatku tohto roka, sa s účinnosťou od 15. marca 2018 ruší. 1. februára bol 102 hlasmi poslancov NRSR schválený vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v rámci ktorého bol administratívny poplatok za cirkevný sobáš zrušený.
 
Zavedený bol na základe požiadavky ZMOS-u a matrikárov, ktorí pripomienkovali zákon o elektronickej verejnej správe z dielne podpredsedu vlády Pellegriniho. 

Fórum kresťanských inšitúcií a CitizenGO označilii poplatok za diskriminačný. Spustili petíciu, ktorú v priebehu niekoľkých dní podpísalo takmer 20.000 ľudí. Minister vnútra na stretnutí s iniciátormi petície prisľúbil, že prostredníctvom pozmenňovacieho návrhu bude poplatok zrušený.  


Aktualizácia 22. januára: PODARILO SA!

Petícia v počte 19 138 podpisov bola odovzdaná ministrovi vnútra R. Kaliňákovi! Pán minister prisľúbil zrušenie diskriminačného poplatku, ideálne od 1.marca 2018!

Minister vnútra R. Kaliňák prijal v pondelok delegáciu Fóra kresťanských inštitúcií a platformy CitizenG0, aby spolu prediskutovali problém nových poplatkov za cirkevné sobáše. Minister vnútra bol prekvapený veľkou podporou verejnosti, nakoľko za 6 dní od spustenia petície ju podporilo takmer 20 000 občanov.

Robert Kaliňák sa po oboznámení s petíciou plne stotožnil s výhradami k poplatkom za cirkevné sobáše a povedal, že „napriek tomu, že tá suma nie je vysoká, ide o princíp. Ak štát chce podporovať základnú bunku štátu – vznik rodín, v žiadnom prípade by nemal rozlišovať, či ide o sobáš civilný alebo cirkevný." 

Minister súhlasil s tým, že "ľudia, ktorí sa rozhodnúť zobrať v kostoloch, by nemali byť znevýhodnení." a po dohode s iniciátormi petície, navrhol zrušenie poplatku, ktoré by malo byť účinné od 1 marca. Zákon o správnych poplatkoch sa zmení cez poslanecký návrh iného zákona, ktorý má MV SR v druhom čítaní už na najbližšej schôdzi NR SR.

"Musím povedať, že sme sa na ministerstve stretli s veľkou ústretovosťou. A keď minister hovoril o tom ako vníma tento poplatok a rodinu, museli sme súhlasiť. Chceme sa za túto podporu veľmi pekne poďakovať, “ reagovala Miriam Kuzárová z platformy CitizenG0. 

Ročne sa na Slovensku uzavrie 26 000 sobášov, z toho 12 000 je cirkevných. Poplatok sa do platnosti dostal cez zákon e-governmente realizovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a do novely bol vložený na základe pripomienky ZMOS. Združenie miest a obcí reflektovalo na požiadavky matrikárov. Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré zastupuje 60 členských organizácií, však tento poplatok vnímalo ako diskriminačný a následnej spustilo petíciu, ktorú v priebehu niekoľkýcho dní podpísalo takmer 20 000 ľudí.

Ďakujeme všetkým za podporu! 

Naša petícia v médiách:

 


Viete, že za cirkevný sobáš sa od 1.1.2018 na matrike účtuje poplatok 10 EUR, ale sobáš na úrade je ZADARMO?

To znamená, že ak ste napr. z Bratislavy - Starého Mesta, tak máte celý civilný sobáš v slávnostnom Zichyho paláci zadarmo, ale keď na matriku donesiete hotové vypísané podklady o sobáši v kostole, tak si zaplatíte poplatok 10 EUR.  

Čo sa presne stalo?

V rámci novely zákona o e-Governmente bol do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok "Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti" (Zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov) - II. ČASŤ, Položka 17, bod b). Jeho výška je 10 EUR, s účinnosťou 1.1.2018. Túto novelu realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a poplatok bol do novely vložený na základe pripomienky ZMOS v pripomienkovom konaní.

Poplatok bol zavedený iba pre tých, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš. Podobný poplatok týkajúci sa prípravy podkladov k uzavretiu manželstva pred štátnym orgánom neexistuje. Máme vážnu obavu, že týmto dochádza k diskriminácii občana SR, ktorý chce uzavrieť cirkevný sobáš, na základe jeho náboženského presvedčenia.

Nakoľko sa domnievame, že toto ustanovenie je diskriminačné a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, obraciame sa na ministra vnútra s požiadavkou, aby zabezpečil bezodkladné odstránenie poplatku za cirkevný sobáš .

020.000
  19.753
 
19.753 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Zastavte diskrimináciu cirkevnych sobášov

Vážený pán minister vnútra Robert Kaliňák,

Národná rada Slovenskej republiky dňa 6.9.2017 v treťom čítaní schválila vládnu novelu zákona o e-Governmente (zákon vyšiel v Zbierke zákonov 12. 10. 2017, pod číslom 238/2017), v rámci ktorej sa novelizoval aj zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. V rámci novely zákona o e-Governmente bol v článku 4 bod 16 časť b) do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok " Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ". Jeho výška je 10 EUR 
účinnosťou  1.1.2018 . Túto novelu realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a poplatok bol do novely vložený na základe pripomienky ZMOS v pripomienkovom konaní.

Poplatok bol zavedený iba pre tých, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš. Podobný poplatok týkajúci sa prípravy podkladov k uzavretiu manželstva pred štátnym orgánom neexistuje. Máme vážnu obavu, že týmto  dochádza k diskriminácii občana SR, ktorý chce uzavrieť cirkevný sobáš, na základe jeho náboženského presvedčenia.

Vážený pán minister vnútra,

nakoľko sa domnievame, že toto ustanovenie je diskriminačné a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, obraciame sa na Vás so žiadosťou a prosbou, aby aj s Vašou pomocou bola neodkladne zo zákona odstránená novelizáciou príslušná časť  zákona o správnych poplatkoch ( č. 145 / 1995 Z. z. V znení neskorších predpisov)  -  II. ČASŤ, Položka 17, bod b).

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zastavte diskrimináciu cirkevnych sobášov

Vážený pán minister vnútra Robert Kaliňák,

Národná rada Slovenskej republiky dňa 6.9.2017 v treťom čítaní schválila vládnu novelu zákona o e-Governmente (zákon vyšiel v Zbierke zákonov 12. 10. 2017, pod číslom 238/2017), v rámci ktorej sa novelizoval aj zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. V rámci novely zákona o e-Governmente bol v článku 4 bod 16 časť b) do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok " Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ". Jeho výška je 10 EUR 
účinnosťou  1.1.2018 . Túto novelu realizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a poplatok bol do novely vložený na základe pripomienky ZMOS v pripomienkovom konaní.

Poplatok bol zavedený iba pre tých, ktorí chcú uzavrieť cirkevný sobáš. Podobný poplatok týkajúci sa prípravy podkladov k uzavretiu manželstva pred štátnym orgánom neexistuje. Máme vážnu obavu, že týmto  dochádza k diskriminácii občana SR, ktorý chce uzavrieť cirkevný sobáš, na základe jeho náboženského presvedčenia.

Vážený pán minister vnútra,

nakoľko sa domnievame, že toto ustanovenie je diskriminačné a je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, obraciame sa na Vás so žiadosťou a prosbou, aby aj s Vašou pomocou bola neodkladne zo zákona odstránená novelizáciou príslušná časť  zákona o správnych poplatkoch ( č. 145 / 1995 Z. z. V znení neskorších predpisov)  -  II. ČASŤ, Položka 17, bod b).

[Vaše meno/Vaše jméno]