Podpora Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia

Adresáti petície: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák

 

Podpora Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia

Podpora Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia

010.000
  7.955
 
7.955 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!
Zuzana Hlávková a Pavol Szalai poukázali na možné podozrivé praktiky pri prideľovaní a financovaní akcií týkajúcich sa predsedníctva SR Rady EÚ. Povedali o nich svojim nadriadeným, a keď títo nekonali, radšej podali výpoveď, ako by mali konať proti svojmu svedomiu. Následne prostredníctvom organizácie Transparency International informovali verejnosť.
 
Bolo by chybou označiť ich konanie za mladícku nerozvážnosť, naivitu či dokonca za snahu úmyselne poškodiť Slovensko pred očami Európy. Snahy ľudí, ktorí sa poctivo a obetavo podieľali a podieľajú na organizácii predsedníctva, si vážime. Nie je naším cieľom využiť tento prípad ako zámienku proti súčasnej vláde. Je však  v záujme verejných predstaviteľov, daňových poplatníkov i partnerov v Európskej únii, aby neboli pochybnosti o nakladaní s verejnými prostriedkami.
 
My dolupodpísaní sme sa rozhodli iniciovať výzvu, kde žiadame našich verejných predstaviteľov o dôkladné a bezodkladné prešetrenie veci. 

Signatári:

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH)

Stanislava Gajdošová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Jozef Filko, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Marek Godovič, dramaturg, SLH

Emil Kondela, vývojár softvéru, SLH

Samuel Trizuljak, absolvent University of Cambridge a študent Kolégia Antona Neuwirtha

František Neupauer, OZ Nenápadní hrdinovia

Ľubo Bechný, fotograf, publicista a občiansky aktivista, OZ Proti korupcii Žilina

Jozef Peter Liday, právnik, SLH, (Senior) S.k.a.s. ISTROPOLITAN, KDMS

Darina Ondrušová, SLH

Andrej Leitner, informatik, KAN

Viera Valašteková, liečebný pedagóg, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Samuel Štefan Mahút, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Lukáš Pitel, vedecký pracovník, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Martin Šimo, zubný lekár

Jakub Lipták, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Daniel Pastirčák

Miroslav Karaba, Trnavská univerzita

Veronika Hliničanová, PhD študent

Ján Karaba, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Tomáš Kuzár, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Timotej Križka, umelec

Lukáš Ivica, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Zuzana Brixová, právnik, SLH

Katarína Šmigová, SLH

Monika Kulanová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Adriána Gnipová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Justína Malysová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Mária Ševčíková, PhD. študent biomedicína, KAN

Pavol Kmec, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Pavol Šúst, lekár, SLH

Jakub Senderák, študent FMFI UK, člen SLH

Ľubomír Sahuľ, študent

Matúš Sitár, učiteľ a prekladateľ, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Andrea Mikolášiková, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Pavol Minárik, vysokoškolský učiteľ

Mária Leitnerová, učiteľka

Lucia Štasselová , poslankyňa mestského zastupiteľstva v Bratislave

Matúš Demko, novinár, blogger

Lucia Zimenová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Mária Glovová, učiteľka MŠ, členka SLH

Peter Šoltés, historik

Veronika Sumbalová, učiteľka, SLH

Silvia Jamrichová, študentka, Kolégium Antona Neuwirtha

Róbert Toth, Kolégium Antona Neuwirtha

Miriam Lexmann, pracuje v oblasti medzinárodných vzťahov

Ján Stano, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Ján Horváth, študent, SLH

Iva Mrvová, publicistka

Michal Čop, lektor KAN, SLH

Lucia Petrovičová, doktorandka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK

Michal Krčméry, projektový manažér, člen Spoločenstva Ladislava Hanusa

Lucia Mýtna Kureková, výskumníčka, SLH

Marcel Mikolášik, ekonóm, SLH

Martin Kolesár, manažér

Ľubomír Šatka, právnik 

010.000
  7.955
 
7.955 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podpora Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia

Chceme vyjadriť podporu Zuzane Hlávkovej a Pavlovi Szalaiovi za ich osobnú statočnosť pri obhajovaní verejného záujmu. Obaja poukázali na možné podozrivé praktiky pri prideľovaní a financovaní akcií týkajúcich sa predsedníctva SR Rady EÚ. Povedali o nich svojim nadriadeným, a keď títo nekonali, radšej podali výpoveď, ako by mali konať proti svojmu svedomiu. Následne prostredníctvom organizácie Transparency International informovali verejnosť.

Bolo by chybou označiť ich konanie za mladícku nerozvážnosť, naivitu či dokonca za snahu úmyselne poškodiť Slovensko pred očami Európy. Snahy ľudí, ktorí sa poctivo a obetavo podieľali a podieľajú na organizácii predsedníctva, si vážime. Nie je naším cieľom využiť tento prípad ako zámienku proti súčasnej vláde. Je však v záujme verejných predstaviteľov, daňových poplatníkov i partnerov v Európskej únii, aby neboli pochybnosti o nakladaní s verejnými prostriedkami.

Zuzana Hlávková a Pavol Szalai si preto zaslúžia naše uznanie a podporu. Žiadame kompetentných, aby podozrenia poctivo a nestranne prešetrili, informovali verejnosť o výsledkoch a v prípade, že sa potvrdia, vyvodili zodpovednosť a nahradili škodu.

V Bratislave, 28. 11. 2016

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podpora Zuzany Hlávkovej a Pavla Szalaia

Chceme vyjadriť podporu Zuzane Hlávkovej a Pavlovi Szalaiovi za ich osobnú statočnosť pri obhajovaní verejného záujmu. Obaja poukázali na možné podozrivé praktiky pri prideľovaní a financovaní akcií týkajúcich sa predsedníctva SR Rady EÚ. Povedali o nich svojim nadriadeným, a keď títo nekonali, radšej podali výpoveď, ako by mali konať proti svojmu svedomiu. Následne prostredníctvom organizácie Transparency International informovali verejnosť.

Bolo by chybou označiť ich konanie za mladícku nerozvážnosť, naivitu či dokonca za snahu úmyselne poškodiť Slovensko pred očami Európy. Snahy ľudí, ktorí sa poctivo a obetavo podieľali a podieľajú na organizácii predsedníctva, si vážime. Nie je naším cieľom využiť tento prípad ako zámienku proti súčasnej vláde. Je však v záujme verejných predstaviteľov, daňových poplatníkov i partnerov v Európskej únii, aby neboli pochybnosti o nakladaní s verejnými prostriedkami.

Zuzana Hlávková a Pavol Szalai si preto zaslúžia naše uznanie a podporu. Žiadame kompetentných, aby podozrenia poctivo a nestranne prešetrili, informovali verejnosť o výsledkoch a v prípade, že sa potvrdia, vyvodili zodpovednosť a nahradili škodu.

V Bratislave, 28. 11. 2016

[Vaše meno/Vaše jméno]