Výzva na zrušenie Mečiarových amnestií

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.

 

Výzva na zrušenie Mečiarových amnestií

victory

Výzva na zrušenie Mečiarových amnestií

010.000
  6.834
 
6.834 have signed.

Aktualizované 31.mája 2017: 
Ústavný súd práve definitívne zrušil Mečiarove amnestie!

Potvrdil tým, že udelenie amnestií bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. 

Devätnásť rokov po vydaní Mečiarových amnestií sa beztrestnosť skutkov súvisiacich so zavlečením Michala Kováča mladšieho ruší. 22 rokov po únose budú musieť páchatelia nakoniec predsa len čeliť spravodlivosti.

Ďakujeme, že ste k tomuto víťazstvu spravodlivosti nad arogantným zneužívaním štátnej moci dopomohli aj Vy, a to podpisom petície, ktorú iniciovalo Fórum kresťanských inštitúcií.

Bez Vás, bez Vášho hlasu, a bez hlasov ďalších občanov, ktorí sa postavili proti tejto nepoctivej hre, by však toto víťazstvo nebolo možné.

Znovu sa ukázalo, že angažovaní občania majú moc meniť veci k lepšiemu.


Aktualizované 30.marca 2017: 
Parlament veľkou väčšinou schválil novelu ústavy, ktorá je potrebná na zrušenie Mečiarových amnestií. Za hlasovalo 124 zo 146 prítomných poslancov. Podľa novej Ústavy budú mať poslanci ústavnú právomoc rušiť amnestie prezidenta, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Ich rozhodnutie bude automaticky posudzovať Ústavný súd. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali a špeciálne tým, ktorí podporili iniciatívu Fóra kresťanských inštitúcií. 


STANOVISKO FÓRA KRESŤANSKÝCH INŠTITÚCIÍ z 18.marca 2017:

Milí priatelia!

Ďakujeme za Váš podpis pod výzvou FKI na zrušenie Mečiarových amnestií.
 
Za krátky čas sa nazbieralo už vyše 6 600 podpisov, z čoho sa veľmi tešíme. Znamená to, že kresťanské prostredie je stále senzibilné nielen k témam ochrany života a rodiny, ale jeho hlas znie plnohodnotne aj v občianskych témach ako sú nespravodlivosť, porušovanie ľudských práv alebo korupcia. Považovali sme za dôležité, aby opäť zaznel v tejto veci samostatne aj hlas kresťanov vo verejnom priestore.

Okrem toho sme listom požiadali predsedov strán Smer-SD a SNS a predsedov ich poslaneckých klubov, aby ich poslanci v NR SR boli pri hlasovaní ohľadne zrušenia Mečiarových amnestií viazaní iba svojím svedomím a nie straníckou disciplínou.
 
Hlasovanie o Mečiarových amnestiách sa blíži a my máme na Vás ešte jednu prosbu. V tejto chvíli považujme za dôležité, aby hlas občianskeho sektora zaznel jednotne a v plnej sile. Preto Vás prosíme: Pridajte svoj podpis aj pod túto verejnú výzvu na zrušenie amnestií.
 
Táto výzva je najväčšou online podpisovou akciou v histórii Slovenska. Organizuje ju združenie VIA IURIS spoločne so skupinou aktívnych kresťanov z prostredia Spoločenstva Ladislava Hanusa (viac o organizátoroch tu)  Chceli by sme, aby poslanci a vláda cítili, že slušní ľudia si jednoznačne želajú, aby Mečiarove amnestie raz a navždy boli zrušené. 
 
Ak na tom záleží aj Vám, podporte prosím aj túto verejnú výzvu.
 
V mene predsedníctva FKI, 
Katarína Hulmanová
predsedníčka


Fórum kresťanských inštitúcií vyzvalo 7.3.2017 poslancov NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.

Ako kresťania sme presvedčení, že prirodzenou a základnou úlohou práva je chrániť a podporovať spravodlivosť. Amnestie bránia riadne vyšetriť verejne známe zločiny, stoja teda v ceste spravodlivosti.

Preto Vás prosíme o podporu tejto výzvy, ktorej cieľom je presadiť návrat spravodlivosti a zvýšiť dôveru a rešpekt k právu. 
 

SIGNATÁRI VÝZVY

Právnické osoby
Fórum kresťanských inštitúcií, o.z., Katarína Hulmanová 
Áno pre život, Zuzana Dobešová
Asociácia za život a rodinu, o.z., Tomáš Kováčik
Fórum pre verejné otázky, Michal Makovník
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z., JUDr. Martin Dilong
Katolícka jednota Slovenska, Emília Bordáčová
Klub mnohodetných rodín, Stanislav Trnovec
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Ľubica Černá
Občianske združenie Dobrota sv. Alžbety, Mgr. Zuzana Kovácsová
Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, Jozef Liday 
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Jozef Mikloško 

Fyzické osoby
Marián Čaučík, občiansky aktivista
Renáta Ocilková

 

Súvisiace info:

Iniciatíva somza.to
 

 

010.000
  6.834
 
6.834 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval prezidenta Slovenskej republiky.

Ako kresťania sme presvedčení, že prirodzenou a základnou úlohou práva je chrániť a podporovať spravodlivosť. Ako však môžu mať občania v úcte ústavu, zákony a štátnu moc, ak ktokoľvek využíva právo na to, aby znemožnil zistiť, kto spáchal verejne známe zločiny a zabránil potrestať ich páchateľov? Toto zneužitie právneho poriadku je nespravodlivosť a je v rozpore s prirodzeným základom práva.

Následky verejne známych zločinov, ktorých riadne vyšetrenie znemožnili amnestie Vladimíra Mečiara, sa už celkom odčiniť nedajú. Zistením pravdy a výrokom súdu o tom, kto tieto činy spôsobil, však možno dať občanom Slovenska jasne najavo, že aj keď to niekedy trvá dlho a treba o to zvádzať zápas, spravodlivosť sa napokon presadí.

Vážení zástupcovia občanov Slovenskej republiky,

zrušením Mečiarových amnestií prispejete k prinavráteniu autority nášho práva, nášho štátu, a i rešpektu občanov voči Vám.

Zrušenie Mečiarových amnestií je dôležitou podmienkou ozdravenia spoločenskej atmosféry v našej krajine.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval prezidenta Slovenskej republiky.

Ako kresťania sme presvedčení, že prirodzenou a základnou úlohou práva je chrániť a podporovať spravodlivosť. Ako však môžu mať občania v úcte ústavu, zákony a štátnu moc, ak ktokoľvek využíva právo na to, aby znemožnil zistiť, kto spáchal verejne známe zločiny a zabránil potrestať ich páchateľov? Toto zneužitie právneho poriadku je nespravodlivosť a je v rozpore s prirodzeným základom práva.

Následky verejne známych zločinov, ktorých riadne vyšetrenie znemožnili amnestie Vladimíra Mečiara, sa už celkom odčiniť nedajú. Zistením pravdy a výrokom súdu o tom, kto tieto činy spôsobil, však možno dať občanom Slovenska jasne najavo, že aj keď to niekedy trvá dlho a treba o to zvádzať zápas, spravodlivosť sa napokon presadí.

Vážení zástupcovia občanov Slovenskej republiky,

zrušením Mečiarových amnestií prispejete k prinavráteniu autority nášho práva, nášho štátu, a i rešpektu občanov voči Vám.

Zrušenie Mečiarových amnestií je dôležitou podmienkou ozdravenia spoločenskej atmosféry v našej krajine.

[Vaše meno/Vaše jméno]