Google cenzúra

Adresované Googlu

 

Google cenzúra

050.000
  37.849
 
37.849 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Google cenzúra

James Damore, inžinier, ktorý pracoval v Googli od roku 2013, dostal hodinovú výpoveď za údajné propagovanie "škodlivých gender stereotypov", keď poukázal na to, že muži a ženy jednoducho nie sú úplne rovnakí.

James minulý týždeň napísal interný dokument (1), v ktorom chcel poukázať na to, že v Googli sú prípustné iba liberálne názory a ich spochybňovanie je tabu. Každý, kto má iný pohľad na vec je ostrakizovaný a umlčiavaný. Google toto tvrdenie fakticky len potvrdil, keď dal Jamesovi okamžitú výpoveď.

Najvypuklejší problém, na ktorom vidno zaujatosť Googlu, je autoritatívny a extrémny spôsob akým sa vysporadúva s tým, že nemá vo svojich radoch rovnaké zastúpenie mužov a žien. Za nedostatkom žien v IT sektore vidí Google, v súlade s teóriou gender, jedine útlak a diskrimináciu žien (a nie napríklad to, že poväčšine ženy preferujú menej technické povolania, prípadne zostávajú na materskej), preto neváha diskriminovať a ohýbať pravidlá tak, aby naplnil kvóty v zamestnanosti žien. 

Nebudeme si klamať, ženy sú nezriedka terčom diskrimininácie a trpia podceňovaním. Ale to nie je kľúčovým vysvetlením toho, prečo sú v technických smeroch menej zastúpené. Ani v krajinách, v ktorých je index rodovej rovnosti (gender equality) vysoký (v Škandinávii napríklad), ženy nenapĺňajú 50% kvóty v zamestnanosti v technických smeroch. Práve naopak, v prosperujúcich krajinách s väčšou mierou rovnosti medzi mužmi a ženami, sú odlišnosti, ktoré sa prejavujú aj pri voľbe povolania, práve kvôli väčšej slobode voľby ešte viditeľnejšie.(2)

Namiesto umelých a diskriminačných praktík Damore Googlu navrhoval ako kultivovať pracovné prostredie, aby prilákal do svojich radov aj viac žien. Jeho dobre mienené rady sa však nestretli s pochopením. V spoločnosti, ktorá stavia na gender ideológii je akékoľvek poukázanie na odlišnosti v preferenciách, či talentoch mužov a žien považované za diskrimináciu a podceňovanie. A každý, kto sa snaží poukázať na nezrovnalosti v tejto ideológii riskuje zosmiešňovanie, zahanbovanie, ba až stratu zamestnania ako vidno v prípade Jamesa.

A pritom jediné, čím sa Damore previnil je to, že poukázal na zjavnú pravdu, podporovanú dlhým zoznamom vedeckých štúdií (ktoré mnohé liberálne média vymazali pri zverejnení jeho dokumentu): V populácii existujú isté odlišnosti medzi záujmami a nadaním mužov a žien. A hoci je množstvo skvelých softvérových inžinierok, toto zamestnanie ani zďaleka nepovažuje za prácu svojich snov taký istý počet žien ako mužov. 

Chce to veľkú odvahu postaviť tlaku liberálnej ideológie, ktorá nediskutuje, len umlčiava názorových oponentov. James tú odvahu mal a tvrdo za to zaplatil. Nemôžeme to však nechať tak, nenechajme sa zastrašovať a umlčiavať. Podporme preto statočných ľudí ako James a napíšme Googlu, že je pre nás takéto správanie neprijateľné.

Zdroje a ďalšie články:

(1) Celý interný dokument, ktorý James Damore adresoval Googlu: https://assets.documentcloud.org/documents/3914586/Googles-Ideological-Echo-Chamber.pdf

(2) Research: Why Can’t a Man Be More Like a Woman? Sex Differences in Big Five Personality Traits Across 55 Cultures http://www.bradley.edu/dotAsset/165918.pdf

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Don't fire based on viewpoints!

Dear Google,

While praising diversity of gender and other types of diversity, and employing affirmative action to obtain those types of diversity in your company, it seems that you care not at all for another equally important type of diversity: ideological. In fact, it seems that you responded to a memo from an employee, James Demore, describing the toxic culture of silencing dissent in your ranks by firing him. 

Damore noted that conservatives often feel afraid to disagree with liberal colleagues. According to Damore, your “silencing [of dissent] has created an ideological echo chamber.” Some ideas, then, “are too sacred to be honestly discussed,” and people understand that they may be punished for disagreeing. 

Second, Damore pointed to well-established scientific research that there may be some differences between the psychological preferences of men and women.

A thoughtful, truly open-minded company would have responded by reevaluating its culture of silencing and discriminating against men or, at the very least, politely disagreeing and explaining why its policies are still for the best. But instead you issued a statement decrying the memo without responding to its substance, and then fired Damore for “perpetuating gender stereotypes.” 

I urge you to reconsider your position and discriminating against diferent viewpoints.  Your behavior in firing Damore is inappropriate. We demand that you reinstate him immediately and issue a statement noting that “freedom of expression” includes all—even if some other employees protest. But that doesn’t mean that viewpoints should be suppressed.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Google cenzúra

Podpísať petíciu teraz!

050.000
  37.849
 
37.849 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.