Výzva Ústavnému Súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky

 

Výzva Ústavnému Súdu SR

Výzva Ústavnému Súdu SR

05.000
  4.840
 
4.840 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Už čoskoro sa uskutoční prvé ustanovujúce zasadnutie nového Európskeho parlamentu a Ústavný súd Slovenskej republiky ešte stále nerozhodol o ústavnej sťažnosti Miriam Lexmann z KDH.

Čo sa stalo?

V májových voľbách do Európskeho parlamentu získalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 9,69% hlasov a za ním nasledujúca Sloboda a Solidarita (SaS) len 9,62% hlasov. No napriek  väčšiemu počtu hlasov KDH získalo len jeden nepodmienený mandát a ten druhý podmieňuje Štátna volebná komisia odchodom Veľkej Británie z Európskej únie, tzv. brexitom. Napriek horšiemu výsledku získala strana SaS hneď dva nepodmienené mandáty a už onedlho môžu jeho 2 členovia nastúpiť do Európskeho parlamentu. Za kresťanských demokratov tam však bude len 1 poslanec a to aj napriek lepšiemu výsledku vo voľbách.

Ako to napraviť?

Stačí ak do prvého ustanovujúceho zasadnutia nového Európskeho parlamentu rozhodne Ústavný súd Slovenskej republiky o sťažnosti KDH a napraví tak nespravodlivé a podľa nás protiústavné rozhodnutie Štátnej volebnej komisie. Stačí, ak podmienený mandát pridelí strane, ktorá získala vo voľbách menší počet hlasov a Miriam Lexmann tak bude môcť vykonávať svoj mandát už od prvého dňa a zastupovať tak voličov, ktorí jej odovzdali svoju dôveru vo voľbách, ktoré sa konali 25. mája 2019.

Prečo podpísať túto výzvu?

Pretože výsledok volieb neodráža vôľu občanov, voličov. Voliči v hlasovaní rozhodli a podporili kandidátku kresťanských demokratov, no ich hlas nebol vypočutý. Ich hlas bol vo vyhlásenom výsledku volieb oslabený Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a získal menšiu váhu, čo je podľa nás v rozpore s ústavou, duchom volebného zákona, európskym právom, a teda aj s demokratickým rozhodovaním v štáte.

KDMS si ctí demokraciu a slobodu a je pripravené chrániť práva každého občana. Rovnako by sme bojovali za spravodlivé výsledky volieb aj keby nešlo o mandát človeka nám hodnotovo blízkeho. Bez Miriam Lexmann však bude hlas kresťanov a konzervatívnych voličov v Európskom parlamente značne oslabený a aj preto, ak si vážite spravodlivosť, pridajte sa k nám v boji za jej ochranu a podpíšte našu výzvu.  

Ďakujeme!

Osobnosti, ktoré už našu výzvu podporili:

František Mikloško, bývalý disident a politik
Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu
Štefan Bučko, učiteľ a herec
Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu
Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny
Martin Trúchlik, predseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska
Renáta Ocilková, pro-life aktivistka a pedagogička
Pavol Kossey, predseda Fóra pre verejné otázky
Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa
Marek Nikolov, člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera
Eva Grey, profesorka, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Eduard Filo, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja
Tomáš Kováčik, pro-life a pro-rodinný aktivista
Milan Kabina, mládežnícky aktivista a poslanec mesta Banská Štiavnica
Braňo Letko, Lámačské chvály
Marek Michalčík, pro-life aktivista

Viac informácii:

Celý text podania na Ústavný súd si môžete prečítať tu.

Odkaz na článok v Konzervatívnom denníku Postoj: https://www.postoj.sk/44116/kdh-napadlo-na-ustavnom-sude-rozdelenie-mandatov-z-eurovolieb

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je mládežníckou organizáciou a našou víziou je nová generácia mladých kresťanských lídrov, konzervatívne uvažujúcich aktívnych ľudí, ktorí majú vôľu a schopnosť prevziať zodpovednosť za správu veci verejných od najmenšej dediny na Slovensku až po Európsky parlament. Máme v tom nielen dlhoročnú tradíciu, ale aj odhodlanie naďalej pokračovať. Sme najväčšou a najstaršou mládežnícko-politickou organizáciou a sme rešpektovaní nielen doma, ale aj v zahraničí. Viac o nás sa dozviete na našom webe www.kdms.sk alebo Facebooku.“


05.000
  4.840
 
4.840 podpisov. Dosiahnime spoločne 5.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva Ústavnému súdu

Vážený pán Fiačan, predseda Ústavného súdu SR,
vážené sudkyne, vážení sudcovia,

touto výzvou Vás chceme požiadať o spravodlivé rozhodnutie vo veci návrhu KDH, ktoré zastupujú JUDr. Peter Kubina a JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu konaných na území Slovenskej republiky dňa 25. mája 2019.

Sme totiž presvedčení, že Výsledky volieb v rozsahu uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 26. mája 2019 nerešpektovali vôľu občanov ani naše právo na spravodlivé voľby, keďže nezaručili rovnakú váhu každému hlasu voliča. Konkrétne, strana s vyšším počtom voličov (KDH) získala len jeden nepodmienený mandát (druhý mandát získa až v prípade Brexitu p. Miriam Lexmann), pričom strana SaS, ktorá vo voľbách získala menší počet hlasov, nadobudla až dva nepodmienené mandáty. Nemôže byť predsa spravodlivé, aby voliči pani Miriam Lexmann zvýšili pravdepodobnosť jej zvolenia tým, ak by jej niektorí nedali svoj hlas.

Takéto pretavenie našich hlasov do mandátov priradených jednotlivým politickým stranám považujeme nielen za nespravodlivé, ale aj za nesúladné s Ústavou SR, Volebným zákonom SR, ako aj Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Aktom o voľbách členov Európskeho parlamentu. Sme toho názoru, že sporný § 220a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva je možné interpretovať tak, aby bol zachovaný princíp pomerného zastúpenia, ktorý je založený na vzťahu priamej úmernosti medzi počtom získaných hlasov účastníka volieb a počtom mandátov pridelených na základe získaných hlasov, t. j. aby strana s väčším počtom hlasov (v tomto prípade KDH), získala dva nepodmienené mandáty a strana s menším počtom voličov (SaS), získala jeden nepodmienený mandát a ďalší mandát v prípade účinnosti Brexitu.

Vzhľadom k tomu, že úvodná schôdza Európskeho parlamentu sa začína 2. júla 2019, dovoľujeme si požiadať ctený Ústavný súd, aby zvážil možnosť o tomto návrhu rozhodnúť ešte pred začiatkom tejto schôdze. Napomohlo by to jednak k zvýšeniu kredibility našej krajiny v európskom spoločenstve národov a umocnilo by to dôveru občanov SR vo funkčnosť štátnych inštitúcií a spravodlivosť volieb.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva Ústavnému súdu

Vážený pán Fiačan, predseda Ústavného súdu SR,
vážené sudkyne, vážení sudcovia,

touto výzvou Vás chceme požiadať o spravodlivé rozhodnutie vo veci návrhu KDH, ktoré zastupujú JUDr. Peter Kubina a JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu konaných na území Slovenskej republiky dňa 25. mája 2019.

Sme totiž presvedčení, že Výsledky volieb v rozsahu uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zo dňa 26. mája 2019 nerešpektovali vôľu občanov ani naše právo na spravodlivé voľby, keďže nezaručili rovnakú váhu každému hlasu voliča. Konkrétne, strana s vyšším počtom voličov (KDH) získala len jeden nepodmienený mandát (druhý mandát získa až v prípade Brexitu p. Miriam Lexmann), pričom strana SaS, ktorá vo voľbách získala menší počet hlasov, nadobudla až dva nepodmienené mandáty. Nemôže byť predsa spravodlivé, aby voliči pani Miriam Lexmann zvýšili pravdepodobnosť jej zvolenia tým, ak by jej niektorí nedali svoj hlas.

Takéto pretavenie našich hlasov do mandátov priradených jednotlivým politickým stranám považujeme nielen za nespravodlivé, ale aj za nesúladné s Ústavou SR, Volebným zákonom SR, ako aj Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Aktom o voľbách členov Európskeho parlamentu. Sme toho názoru, že sporný § 220a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva je možné interpretovať tak, aby bol zachovaný princíp pomerného zastúpenia, ktorý je založený na vzťahu priamej úmernosti medzi počtom získaných hlasov účastníka volieb a počtom mandátov pridelených na základe získaných hlasov, t. j. aby strana s väčším počtom hlasov (v tomto prípade KDH), získala dva nepodmienené mandáty a strana s menším počtom voličov (SaS), získala jeden nepodmienený mandát a ďalší mandát v prípade účinnosti Brexitu.

Vzhľadom k tomu, že úvodná schôdza Európskeho parlamentu sa začína 2. júla 2019, dovoľujeme si požiadať ctený Ústavný súd, aby zvážil možnosť o tomto návrhu rozhodnúť ešte pred začiatkom tejto schôdze. Napomohlo by to jednak k zvýšeniu kredibility našej krajiny v európskom spoločenstve národov a umocnilo by to dôveru občanov SR vo funkčnosť štátnych inštitúcií a spravodlivosť volieb.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]