Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice